Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederlandse handleiding - GENI voor Dummies

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

An easy to understand FAQ for Dutch Geni-users.

On Geni Start Here Basics is there also info. As well on Connecting to the Big Tree.

If you speak and understand Dutch very likely you won't have switched your language yet. There is also a Dutch version with a lot more info of this page. :)

TAAL instellen of wijzigen

Als u uw taal wilt wijzigen, dan kun u rechtsboven deze pagina op uw naam klikken, dan verschijnt een uitrolmenu, waarin je op Change Language kunt klikken en daarna bijvoorbeeld Nederlands kiezen. Mogelijke taalkeuzen in Geni:

 • een heel rijtje, wellicht de moeite waard te vermelden voor wie geëmigreerde verwanten heeft...

(veel van de uitleg hier gebruikt (ook) de Engelse naam van velden. Het gebruik van Engels als taal heeft namelijk wat voordelen. Bovendien is nog niet alles vertaalt en kan de vertaling mogelijk nog wijzigen)

"De vertaling is op dit moment (3-11-2015) op 50% van alle teksten. Het vertaal team kan uw hulp goed gebruiken." citaat van Jeroen M.W. van Dijk . De te vertalen informatie is hier te vinden: https://www.geni.com/tr8n/phrases?locale=nl

Dit project is ook beschikbaar in het Nederlands. Klik daarvoor op English (default) achter View in en kies Dutch

Eenvoudig te begrijpen Nederlandstalige Gids voor Geni-gebruikers

De koppeling/link naar deze pagina zal prominent bovenaan op het Portaal voor Nederlandstaligen staan en aan nieuwe Nederlandstalige gebruikers (zodra we die ontdekken, medewerking en alerheid gevraagd!) worden toegezonden. De begeleiding zal gegeven worden door de Nederlandstalige curatoren en hun helpers uit hun eigen taalgebied.

sticker_new_right.gifEr is nu naslagdocumentatie beschikbaar in het Nederlands

(Zoek in de naslagdocumentatie via de inhoudsopgave naar de relevante informatie)

In de handleiding hieronder wordt vanuit gegaan dan de menutaal Engels is. Dus als er Engelse term staat, dan slaat dat op een menuoptie waarom geklikt kan worden. Dus schakel eerste over op Engels als je voorbeelden wilt gebruiken.

Voor het vertalen van Geni naar het Nederlands is nog hulp nodig!
Kijk hier voor nog te vertalen informatie
Er is een vertaalhandleiding beschikbaar.

in ontwikkeling VOOR & DOOR nieuwe, zowel onervaren, als ervaren (internet-)genealogen

Het doel van Geni

Het doel van Geni is een gemeenschappelijke, de hele wereld omvattende, genealogie te maken met voor elk persoon één profiel (de 'Big Tree' of de 'Historical Tree'). Voor degenen die hun hele stamboom privé willen houden heeft Geni een aparte beschermde sectie, wat wij noemen, de Isolated Tree profielen.

Het meest belangrijke deel van Geni is een samenwerkings genealogie. Het doel is dat iedereen meewerkt aan één grote gezamenlijke stamboom. Niemand is eigenaar van een profiel (set gegevens van een persoon), niemand heeft een eigen stamboom of kwartierstaat.Iedereen deelt alles met iedereen. Maar er is wel een groep beschermde profielen, met name alle levende personen, alle minder dan 50 jaar geleden overleden personen en de familieleden, afstammend van uw 4e overgrootouders (7de generatie).

Als u dus op Geni profielen ziet, die u in uw eigen stamboom of kwartierstaat ook heeft, dan moet u blij zijn dat die er al op gezet zijn, want nu hoeft u dat niet meer te doen. U kunt de door u ingevoerde profielen koppelen aan deze al ingevoerde gegevens en zo uw stamboom snel uitbreiden. Wel wilt u natuurlijk die profielen ook kunnen bewerken. Dat kan. Op het profiel vind u een Actie link. Via die link kunt u vragen ook manager te worden. Soms zijn die profielen wel al op Geni, maar moeilijk of niet voor een nieuwkomer te vinden (bijvoorbeeld door een iets andere spelling van de naam). Dan ontstaan er dubbelen, die later kunnen worden samengevoegd met het originele profiel. Om dit gemakkelijk te kunnen doen moet het profiel openbaar zijn en moet u samenwerken met minstens 1 beheerder van het betreffende profiel. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk profielen openbaar zijn en met zoveel mogelijk personen samen te werken en met name deel te nemen aan de Collaboration Pool (een verzameling gebruikers die met elkaar samenwerkt).

Het PRO abonnement

Dit is een betaald abonnement waarvan Geni aangeeft dat het de volgende voordelen biedt: instant Tree Matches, viewing full search results, unlimited media uploads, help request submission, Priority GEDCOM support for exported files Vrij vertaald: Onmiddellijke Boom overeenkomsten, bekijken van volledige zoekresultaten, geen media upload limiet, indienen van hulpverzoeken bij Geni en geprioriteerde GEDCOM export

Dit geeft dus nog GEEN toegang tot de data bronnen bij MyHeritage, daar is een apart abonnement voor nodig.

Belangrijke linkjes

Uw Geni mail: http://www.geni.com/threads

De berichten die u vanuit Geni krijgt: http://www.geni.com/account_settings/notifications (krijgt u te veel mail pas dan deze instellingen aan!)

De projecten die u volgt: http://www.geni.com/projects

De discussies die u volgt: http://www.geni.com/discussions?discussion_type=followed


(projecten en discussies hebben rechtsboven een knop om aan te geven of u ze wilt volgen of ze niet meer wilt volgen. Zie ook de Engelstalige discussie: http://www.geni.com/discussions/137064 Meer uitleg over projecten en discussies staat verderop)

Rapportage mogelijkheden

Via https://www.geni.com/family-tree/poster is een stamboom poster af te drukken. Via het acties menu van een profiel kan een Voorouder en een Afstammelingenrapport gemaakt worden.

Daarnaast kunnen er via http://historylinktools.herokuapp.com/history en https://historylinktools.herokuapp.com/graph (na toestemming om de gegevens te benaderen) ook overzichten gemaakt worden.

Daarnaast kan vanuit de de profielen in de familiegroep een Gedcom export worden gedaan. Die gegevens kunnen dan in een ander stamboom programma worden ingelezen dat meer rapportage mogelijkheden heeft. Een ouder voorbeeld van zo'n export (toen er nog meer profielen geëxporteerd konden worden): Dat geeft bijvoorbeeld ook een zoekmogelijkheid op plaats binnen de toen geëxporteerde gegevens.

Opmaak mogelijkheden

Voor diegenen die Engels kunnen lezen zie: https://www.geni.com/projects/Geni-Wikitext-Unicode-and-Images/8404

Meehelpen met deze hulp?

Geni heft een aantal curators (vrijwilligers met extra rechten) om gebruikers te ondersteunen. Maar voor deze hulp kunnen we hulp gebruiken van andere gebruikers.

De helpers moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden:

Ervaren gebruikers die het goede voorbeeld hebben gegeven en geven door het eigen gedrag op Geni, met name met betrekking tot het voorkomen van dubbele profielen, het gebruik van de juiste naamgevingen, de bereidheid tot (lid zijn van de collaboration pool en zelf een redelijk aantal collaborators hebben) en het daadwerkelijk doen van samenvoegingen in het algemeen belang, het principieel zoveel mogelijk openbaar hebben van overleden personen, het op de juiste doelmatige manier maken en omgaan met projecten en discussies ter bevordering van het onderzoek naar de genealogische gegevens, maar ook de bereidheid anderen te helpen bij hun genealogisch onderzoek.

Collaborators (personen met wie u samenwerkt) krijgen (zoals Fred dat gedaan heeft)

"Ik heb iedereen die Karel de Grote als voorvader heeft een Collaborationrequest gestuurd.

De helft van hen accepteerde dat request, op die manier kon ik de meeste lineages naar Karel de Grote zelf ook bewerken en samenvoegen. Nu heb ik circa 1.450 collaborators. Degenen die mij samenwerken profiteren daar van, want die kunnen al mijn circa 140.000 openbare profielen, plus de miljoenen profielen van mijn ruim 1.440 collaborators ook bewerken.

Ik adviseer je je als collaborator op te geven bij de Collaboration Pool en een Collaboration request te sturen aan mensen zoals ik die heel veel collaborators hebben." citaat van Fred.

Op deze pagina vindt u vooralsnog:

De privacy instellingen per profiel (wereldbol zichtbaar => profiel is openbaar)


Gebruik: ACTIEF of PASSIEF

Geni kun je op verschillende manieren gebruiken, passief en/of actief. Je kunt je beperken tot het bekijken (passief) van afstammingen van jezelf, van aangetrouwden, van vrienden, van bekende personen, van beroemde personen, enz. Ook kun je zelf een of meer stamreeksen, stambomen, kwartierstaten of parentelen maken. Ook als passieve gebruiker is het belangrijk om de instellingen in http://www.geni.com/account_settings/notification aan de eigen wensen aan te passen.

TAAL instellen of wijzigen

Als u uw taal wilt wijzigen, dan kun u rechtsboven deze pagina op uw naam klikken, dan verschijnt een uitrolmenu, waarin je op Change Language kunt klikken en daarna bijvoorbeeld Nederlands kiezen. Mogelijke taalkeuzen in Geni:

 • een heel rijtje, wellicht de moeite waard te vermelden voor wie geëmigreerde verwanten heeft...

(veel van de uitleg hier gebruikt (ook) de Engelse naam van velden. Het gebruik van Engels als taal heeft namelijk wat voordelen. Bovendien is nog niet alles vertaalt en kan de vertaling mogelijk nog wijzigen)

NEDERLANDS of Engels als taal kiezen

Je verliest vele functionaliteiten van de software als je de Engelse taal verlaat en voor Nederlands kiest,tenslotte is GENI een engelstalige site met mogelijkheden voor andere talen,

Naief dacht ik dat de software voor iedere taal gelijk zou zijn, maar nu ik ben overgestapt van Nederlands naar Engels ontdekte ik ineens dat er bij de Engelse menu's meer mogelijkheden, alternatieven, opties zijn dan bij het Nederlandse taalgebied! Bijvoorbeeld in de stamboom is er de extra mogelijkheid direct van basispersoon in de stamboom te wisselen en in het profiel kun je direct de merges in de omgeving van de basispersoon oproepen, zo zijn er nog veel meer; dus als je je kunt redden in het Engels stap dan maar weer over op Engels !

Het Nederlands Portaal

Op het portaal voor Nederlandstaligen kun je verder wegwijs worden, maar specifieke vragen kun je via een der discussies (bijvoorbeeld via ATTENTIE: Curators, help mij met dit probleem/deze problemen !), maar ook altijd persoonlijk stellen

Engelstalige hulp

Op Geni Start Here Basics en A-to-Z-of-Help-Topics is er ook informatie beschikbaar. voor diegenen die Engels kunnen lezen.
Dan kan ook dit nuttig zijn: Connecting to the Big Tree

Meer hulp in het Nederlands

Kijk ook in de project discussies van deze handleiding

Personen toevoegen

Zie ook het naslag document paragraaf 2.2.1 en 3.5.1.1

s.v.p. geen personen toevoegen die al bekend zijn! [zie verderop]

Hou a.u.b. rekening met de naamgevingsconventies: https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2b/ff/3e/95/534448394ab45fdb/geni_profielconventies_nl_-_versie_1_original.pdf Dit helpt te voorkomen dat een persoon dubbel wordt ingevoerd

via de Stamboom:

Personen toevoegen gaat via de Tree/Stamboom link

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/aa/9f/9e/79/5344483c0987e947/tin76vaf_medium.jpg of https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e3/d4/e0/64/5344483c08c0054c/pum86caw_medium.jpg (boven rechtsmidden op deze pagina) en kan zowel met de 5 generaties voorouders (horizontale methode) als de standaard variabele generatie-aantallen voorouders en nakomelingen (verticale methode) worden gedaan. Kies je de verticale methode start_page/3steps-step2.png

dan kun je via instellingen o.a. het aantal generaties veranderen (zet het niet te hoog, want dan duurt het opbouwen van het scherm erg lang). Hierbij moeten we wel aantekenen dat je bij deze methode meer mogelijkheden hebt als je als taal Engels kiest (kan via het menu onderaan https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b9/c5/92/1a/5344483c08c39315/tef44rah_large.jpg), omdat je dan via het linkje tree https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/7a/91/c3/a3/5344483c08b61383/meb56tux_t.jpg iedere persoon in het overzicht als basis voor het toevoegen kunt nemen!

Toevoegen gaat dan door op een gele pijl bij het betreffende profiel te klikken start_page/3steps-step1.png

Het verschil in methode kun je zien door onderaan rechts in het overzicht (View Tree) op de rechthoek met blauwe en roze kleurtjes https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f8/3f/a4/a6/5344483c08b34c53/heb46car_t.jpg te klikken.

Denk bij het toevoegen ook om de privacy instelling van het profiel. Dit wordt vaak default op privé ingesteld. Om goed samen te kunnen werken en te voorkomen dat profielen dubbel worden ingevoerd moet dit soms aangepast worden. De instellingen per profiel zijn te raadplegen via: http://www.geni.com/list/index (wereldbol zichtbaar => profiel is publiek)

Op de profiel pagina is er bij Naaste familie een linkje beschikbaar met Voeg familie toe. Dit is een andere manier om profielen toe te voegen.

Waarschijnlijkheidscontroles

sticker_new_right.gifEr is een browser extensie SmartCopy beschikbaar die de ingevoerde gegevens op (on)waarschijnlijkheid kan toetsen. Hiermee kunnen invoerfouten gemakkelijk gelijk geconstateerd worden. Een handleiding voor Smartcopy is beschikbaar in dit document (zie voor de controle mogelijkheden paragraaf 7.7.2)

Namen

 • Namen niet geheel in hoofdletters
 • Gehuwde Nederlandse vrouwen houden de 'geboortenaam'
 • voorvoegsels in veld achternaam (voor de achternaam)
 • voornamen in voornaam veld
 • Patroniemen in overige namen veld
 • Bijnamen, roepnamen, varianten in schrijfwijze in ook bekend als (scheiden met komma's)

Zie https://www.geni.com/documents/view/profile-6000000009895495819?doc_id=6000000014468014043 of voor het pdf document: https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2b/ff/3e/95/534448394ab45fdb/geni_profielconventies_nl_-_versie_1_original.pdf (maar hou dan rekening met het nieuwe advies om patroniemen op te nemen in het Tussennaam veld)

profiel gegevens bekijken

klik dubbel op profiel

uitleg stamboomscherm

Kijk in de discussie Geni-Gebruikers-Gids : Gebruikte symbolen en kleuren en Hoofstuk 2

Bronnen

Het belangrijkste in de genealogie zijn de bewijzen dat de data en plaatsen van geboorten, dopen, huwelijken, echtscheidingen, overlijden en lijkbezorging juist zijn. Helaas worden niet altijd of meestal niet de documenten vermeld die dat bewijs leveren. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als er tenminste een verwijzing naar deze documenten toegevoegd worden in de vorm van een link naar een betrouwbare bronnensite op internet. (zie ook Nederlandse Bronnen (Dutch Sources) en Nederlandstalige Bronnen - Dutch Related Sources) Een verwijzing naar een bron in de beschrijving is gemakkelijk, maar helaas veranderen zeker online bronnen regelmatig. Daarom biedt Geni ook de mogelijkheid de gegevens van een bron in te lezen. Dat kan op de profielpagina door brondocumenten (of linkjes) toe toe voegen onder de tab Media en onder het tabje Sources (Bronnen) aan te geven welke gegevens door welke bron onderbouwd worden.
Handleiding voor het toevoegen van bronnen en documenten aan Geni
Nuttige bronnen zijn bijvoorbeeld Wiewaswie en Open archieven
Er zijn ook veel bron gerelateerde projecten die kunnen helpen om bronnen te vinden.

Hoe moet ik een bron vermelden bij een profiel ?

Herhaaldelijk wordt de vraag voorgelegd hoe men een bron moet vermelden bij een profiel, omdat het tabje Sources/Bronnen door niet iedereen begrepen wordt of niet voor iedereen duidelijk is. Daarom:
sticker_new_right.gif Handleiding voor het toevoegen van bronnen en documenten aan Geni

In de praktijk blijkt het bij de beheerders van Master Profielen gebruikelijk te zijn om bronnen ook te vermelden onder het tabje About me/Over mij. Dit verschaft dan een goed totaaloverzicht voor de betreffende persoon en dat kan dan helpen om vergissingen te voorkomen bij het samenvoegen.

Overeenkomsten met MyHeritage bronnen en stambomen

Overeenkomsten met Meheritage bronnen en stambomen kan helpen om nieuwe gegevens te vinden. Daarom
sticker_new_right.gif Overeenkomsten bevestigen en gebruik van SmartCopy

Gegevens van andere sites importeren

SmartCopy kan behalve gegevens van Myheritage ook gegevens importeren van een aantal andere sites zoals Find a Grave. Het kan daarom ook nuttig zijn voor Geni gebruikers die al stamboom gegevens hebben staan op een van de ondersteunde sites.

BEELD-materiaal gebruiken : Foto's - Video's - YouTube-filmpje - etc.

Wij stellen het zeer op prijs als je personen van meer gegevens en/of foto's kunt voorzien. Foto’s kun je vinden en/of toevoegen via het Media tabje op de profielpagina van personen. Aspecten die daarbij van belang zijn:

 • Foto-album: publiek of prive
 • AUTEURS-rechten van beeld-materiaal
 • Video's van je eigen pc of van het internet
 • Beelden bewerken, bv. uitsneden maken
 • De bij het beeld behorende documentatie
 • en nog zo wat....?

Projecten

Projecten kunnen gebruikt worden om met een groep gebruikers samen te werken aan een bepaald onderwerp. zie bijvoorbeeld de Project index Lage Landen

Geen dubbelen invoeren

Veel dubbele profielen zijn een plaag voor Geni in het algemeen en voor de curatoren in het bijzonder. Elke dag komen er duizenden nieuwe gebruikers bij. Hiervan hebben er minimaal 100 één of meer lineages naar de oudheid met minimaal 50 tot 100 personen. Als deze allen ingevoerd worden als dubbelen dan moeten de 80 curators samen gemiddeld minimaal vijf tot tienduizend samenvoegingen doen, dat is onmogelijk en daardoor dreigt een chaos die steeds maar groter wordt.

Wij merken inderdaad dat nieuwe gebruikers veel bekende personen invoeren die al op Geni staan en dat ze vaak niet willen geloven dat verwijdering van dit soort dubbelen absoluut noodzakelijk is. Deze dubbelen komen vooral veel voor in vooral de adellijke lijnen, in de recente familielijnen veel minder en zijn daar ook makkelijker op te lossen binnen de families zelf.

zie ook SAMENWERKEN DOOR SAMENVOEGEN VAN PROFIELEN

Als Geni denkt dat een profiel meerdere keren voorkomt binnen Geni of bij een site waarmee samengewerkt wordt dan wordt dat bij het profiel in tree view aangeven door een rondje met een getal daarin. Als je met de muis dit getal aanwijst dan verschijnt er een nieuw venster https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/18/e6/e1/5e/534448439b1d2353/dubbel_large.jpg
Het getal in het blauwe vlakje geeft dan het aantal mogelijke duplicaten binnen Geni aan. Het getal daarachter het aantal data bronnen dat binnen Myheritage (MH) gevonden is en het laatste getal het aantal overeenkomsten met MH stambomen.

sticker_new_right.gifVoor het afhandelen van de gevonden data bronnen en de overeenkomsten met MH profielen is een document met Uitleg beschikbaar. Hierin wordt ook het gebruik van SmartCopy uitgelegd. SmartCopy kan gebruikt worden om gegevens in Geni aan te vullen met gegevens die op andere sites zoals MH beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor gebruikers die op zo'n site al gegevens hebben staan en deze gegevens ook willen opnemen in Geni zonder alles opnieuw te moeten invoeren. Zie ook: https://www.geni.com/blog/introducing-record-matches-and-smart-matches-for-your-family-tree-379952.html Of de door Google vertaalde versie

Zoeken

Men behoort eerst na te gaan of het profiel al bestaat dat men wil invoeren. Dit is te controle door het betreffende profiel te zoeken op http://www.geni.com/search/advanced (dat gaat het gemakkelijkst in een apart tabblad). Als een profiel al bestaat, dan moet men van dat profiel, via de link ACTIES rechtsboven (bij de detail gegevens [in boom overzicht dubbel klikken om naar detail overzicht te gaan]), vragen om (mede)manager van dat profiel te worden en dat profiel verbinden met het reeds eerder ingevoerde profiel,waarbij men wil aansluiten.

Zoeken in Geni is even een oefening in geduld, vooral voor niet betalende gebruikers, waardoor het vinden van personen via Google met daarbij de vermelding site:Geni.com veel beter gaat! Voor meer informatie over het zoeken binnen Geni zie paragraaf 1.2.7 en 1.2.8 van het naslag document. (zie ook de discussie Geni-Gebruikers-Gids: Zoeken)

Diegenen die ook een MH account hebben kunnen ook zoeken via dit zoekscherm voor Geni. Daarbij kan dan ook met vertalingen gezocht worden. Om vanuit het resultaatscherm door te kunnen klikken naar Geni is ook dan nog een MH data abonnement nodig

Door het invoeren van dubbelen wordt aan curatoren en medegebruikers veel extra en onnodig werk bezorgd, omdat zij opnieuw de relaties moeten controleren en de samenvoegingen en eventuele correcties moeten doen van alle profielen die met één dubbele zijn verbonden. In de meeste gevallen voegen dubbelen niets nieuws toe aan de reeds bestaande profielen. Heb je wel nieuwe informatie, nieuwe bronnen, enz. voeg die dan toe aan het reeds bestaande profiel of stuur dat aan de eventuele curator of primaire beheerder/manager van dat profiel.

Samenwerken

Zie hiervoor de discussie Geni-Gebruikers-Gids : Interactie met andere gebruikers

Verwijderen van foute ouders

Door het samenvoegen van profielen kan het voorkomen dat een profiel meer dan 1 ouder paar heeft. Bij een poging de verkeerde ouders te verwijderen of bij een keuze voor de correcte ouders wordt soms aangegeven dat die keuze de stamboom zou splitsen. Kijk voor een oplossing in het naslag document paragraaf 2.2.1 onder het kopje meerdere ouders voor een mogelijke oplossingsmethode. Werkt dit niet vraag dan hulp aan een curator.

Verwijdering van (hele lineages) dubbele profielen

Meer en meer zullen dubbelen zonder meerwaarde, dus zonder enige toevoeging aan hetgeen reeds bekend is, door curatoren kunnen worden verwijderd. Sommige gebruikers begrijpen dat niet, die denken dat dat een constante bezigheid zal blijven, aangezien niet iedereen dit weet, bovendien heeft men bezwaar omdat men denkt dat verwijderde profielen niet terecht werden verwijderd. Verwijdering is altijd terecht als het profiel al bestaat met dezelfde en meer gegevens en de nieuwe reeks met het origineel van het verwijderde profiel verbonden is, bijvoorbeeld door andere samenvoegingen of door aansluiting. Het probleem blijft zich voordoen zolang er geen goede begeleiding is van nieuwe en oude gebruikers. Daar wordt momenteel, althans voor de Nederlandstaligen, door de Nederlandstalige curatoren, hard aan gewerkt.

Toegang tot de profielen;Privacy en geblokte MP (Master Profielen)

Men ontdekt al doende dat kennelijk zomaar bepaalde profielen opeens openbaar zijn gemaakt d.w.z. niet meer onder de eigen private stamboom vallen. Men heeft zelf bepaalde verwantschappen met zichzelf gevonden, ook afbeeldingen toegevoegd en nu is men de beheerder niet meer. Vragen die dan opkomen zijn o.a.: Wie bepaalt welk profiel onder privé valt? Wie bepaalt bij samenvoegingen wie de primaire beheerder is? Waarom ben ik nergens meer beheerder van adellijke personen? Er is een beperkt recht op privacy voor de eerste generaties van ieders familiegroep, daarbuiten worden alle profielen openbaar gemaakt en samengevoegd of verwijderd als er (betere,completere) dubbelen van bestaan. Iedere gebruiker kan medebeheerder worden van elk openbaar profiel. Bij samenvoegingen bepaalt de software wie de primaire beheerder wordt. Overigens heeft dit verder nauwelijks betekenis en zal dit systeem in de toekomst waarschijnlijk worden afgeschaft. Na vijf generaties is een profiel automatisch openbaar, maar soms treft men toch nog een niet openbaar profiel aan. Men kan dan aan elke curator vragen dit profiel openbaar te maken, hetgeen deze dan ook direct zal doen. Bepaalde oudere adellijke verwanten van de gebruiker kunnen alleen door curatoren bewerkt worden, omdat deze door een curator, al of niet tijdelijk, op slot gedaan zijn als Master Profiel (MP), ter bescherming tegen vandalisme en/of foute samenvoegingen. In deze gevallen moet men desgewenst altijd de betreffende curator verzoeken wijzigingen en/of bronnen aan te brengen.

Inzage in de lineages tussen jezelf en een persoon in het verre verleden

Men is wel eens ongerust de eigen lijntjes naar het verre verleden niet meer goed zichtbaar krijgen en vreest te moeten betalen om de lijntjes zichtbaar te maken. Elk lijntje is zichtbaar te maken. Als dat nodig is om je nieuwe profielen goed in te voeren of juist niet in te voeren, dan kun je elke lineage tussen jou en een ander aan een curator vragen, daar zijn de curators als mentor ook voor. Bijna elk profiel kun je medebeheren, maar officieel moet je dat vragen en daar dan een positief antwoord op krijgen. Je kunt heel veel bereiken door zoveel mogelijk collaborators te krijgen, dan kun je in elk geval al hun profielen al bewerken.

Aanbevolen informatie voor Nederlandstalige gebruikers:

HULP voor Nederlandstaligen

ALLE OVERLEDENEN OPENBAAR VERBETERT DE GEDCOM KWALITEIT!

 • 1.klik rechtsboven op jouw naam
 • 2.klik op view your profile
 • 3. klik op view all (achter Immediate family)
 • 4. klik op Show advanced controls (midden boven)
 • 5. klik op Managed by (onder Group, in het uitrolmenu)
 • 6. klik op Filters (onder Refine the list)
 • 7. klik op Deceased (uitrol menu Any living status)
 • 8. klik op Private (uitrol menu Any privacy status)
 • 9. klik op Update list (onder het zijmenu)
 • 10. klik achter elk profiel op Make This Profile Public

Hulpmiddel voor het samenvoegen van personen, het FUSIE-TOOL

De PRO gebruikers hebben geen hulpmiddel nodig, maar de niet betalende gebruikers wordt het moeilijker gemaakt en vaak kennen ze het hulpmiddel niet.

Het FUSIE-TOOL is een URL voor het samenvoegen van 2 personen, die je voor herhaald gebruik opslaat in KLADBLOK of WORD op je eigen computer.

FUSIE-TOOL: http://www.geni.com/merge/compare/IDnummer1?to=IDnummer2

 1. . Boven het profiel van elke persoon op Geni staat een nummer.
 2. . Dat nummer copieer je met je muis en plakt dat in het FUSIETOOL op de plaats van/in plaats van IDnummer1;
 3. . Van de persoon met wie je wil samenvoegen copieer ook het nummer en plakt dat in het FUSIETOOL op de plaats van/in plaats van IDnummer2;
 4. . Dan copieer je het FUSIETOOL en plakt dat in één van de volgende curator discussies:

ATTENTION Curators, please assist of SAMENVOEGING GEVRAAGD ! Curator, doe deze samenvoeging

 1. . vervolgens zal een curator de samenvoeging (merge) op juistheid beoordelen en uitvoeren of afwijzen

MAKKELIJK GEMAAKT: samenvoegen van 2 stambomen of 2 personen

Om twee profielen samen te voegen, die voorheen los waren:

 1. . open elk profiel door te klikken op stamboom/tree (meestal in twee verschillende vensters).
 2. . Kies EEN PROFIEL en klik in de stamboom op MEER / MORE
 3. . klik op VERPLAATS DEZE PERSOON / MOVE THIS PERSON
 4. . Je ziet een nieuw schermpje opduiken in de rechterbovenhoek van het stamboom scherm. Het verschijnt in een box met de titel "Verbindt deze personen / Map these people."
 5. . Ga nu naar het andere profiel waaraan je dit profiel wilt bevestigen. Open dat profiel ook door te klikken op STAMBOOM / TREE.(Als het al open is, moet je het scherm vernieuwen)
 6. . Dan zie je ook de copie van het hierboven gemaakte andere scherm in de rechterbovenhoek van dit stamboom scherm.
 7. . De kopie sleep je nu naar het aanknopingspunt;
 8. . het scherm zal vragen of de persoon een echtgenoot, een zoon, dochter, moeder, vader of precies dezelfde persoon ia: selecteer vervolgens je keuze
 9. done/klaar is kees !

Dit is de makkelijkste manier om twee profielen die hetzelfde zijn samen te voegen of om twee mensen in een nieuwe relatie aan te sluiten: kind tot ouder, broer tot zus, man tot vrouw, enz.

Samenwerking om profielen samen te voegen, ouders en/of partners en/of kinderen te wijzigen

Fred Bergman werkt als curator en met circa 1.450 gebruikers rondom de Nederlandse stambomen en kwartierstaten, de voorouders en afstammelingen van Karel de Grote, de Nederlandse koninklijke familie, het Graafschap Holland, het Graafschap Vlaanderen en zijn eigen familiegroep samen ter bevordering van het samen werken aan alle openbare profielen op Geni en het samenvoegen en corrigeren van ouderrelaties, partners en kinderen.

Iedereen die er zelf niet in slaagt om de verandering aan te brengen die wordt gewenst mag hem daarom verzoeken en meestal doet hij dat dan binnen 24 uur. Daarbij is het wel noodzakelijk onderling een samenwerkingsverzoek en soms een familiegroepssamenwerking te accepteren. <big><big>Nederlands_Portaal/welkom|Klik hierop voor de Welkomstpagina voor nieuwe gebruikers</big></big>

 • Nederlands_Portaal/Naamgeving_op_Geni|Naamgeving op Geni

Het oproepen en bekijken van alle leden der eigen familiegroep, voorouders, stamboom

als je alle profielen binnen jouw familiegroep, jouw voorouders, enz., die hier zijn opgenomen, met hun beheerders, wilt zien, dan click je rechtsboven op een Geni pagina op ACCOUNT;

 1. . vervolgens click je op je eigen naam;
 2. . dan click je achter NAASTE FAMILIE op ALLES BEKIJKEN;
 3. . op de dan verschijnende pagina bovenaan click je op TOON GEAVANCEERDE OPTIES;
 4. . dan komt er links een keuzevenster GROEP, daar kun je diverse mogelijkheden kiezen waaronder FAMILIEGROEP en VOOROUDERS;
 5. . die lijst kun je verfijnen door het filter er onder, bijvoorbeeld openbare profielen;
 6. . als je uiteindelijk onderaan de kolom op VERVERS clickt zie je wat je weten wilt !

Dit kun je toepassen op al jouw profielen, dus wil je één gezin controleren, dan ga je naar de vader of moeder in dat gezin en vervolgens handel je als boven vermeld. Je kunt het zelfs ook op het profiel van elke openbare persoon van andere managers op Geni toepassen !

Downloadbare basiscursus stamboom-onderzoek

Speciaal voor de beginners onder ons !

Stamboomonderzoek is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding.

De Basiscursus stamboomonderzoek helpt onderzoekers op weg die aan de slag willen met de geschiedenis van een familie. In veel gevallen zal dat hun eigen familie zijn.

In tien leereenheden maakt men kennis met deze boeiende vorm van historisch onderzoek. Men krijgt achtergrondinformatie over bronnen, aanwijzingen waar te zoeken, maakt kennis met de bronnen zelf en leert een aantal methodische basisvaardigheden.

Hier kan men de lessen downloaden:

http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/31/527.html

Wees zuinig op je eigen gegevens ! (GEDCOM download)

Je kunt van deze site (rechtsboven je eigen profiel op acties/actions klikken, dan zie je de mogelijkheid: export gedcom) een gedcom downloaden met je eigen stamboom er op, die gedcom kun je dan op je eigen harde schijf opslaan; als je dat regelmatig doet hoef je ook niet bang te zijn dat als Geni failliet gaat je al je gegevens kwijt bent !

Exporteren gegevens (bijvoorbeeld naar Genealogie online of Geneanet) om overzichten te maken

Als je het leuk vindt dan kun je je stamboom en kwartierstaat, die gedcom dus, publiceren via GenealogieOnLine [http://www.genealogieonline.nl/?gw=cd] en zie je alles weer eens duidelijk uitgeschreven !

Als je dan bovendien een hoop overzichten naar eigen inzicht wilt maken en bekijken, dan kun je die gedcom ook uploaden naar Geneanet [http://nl.geneanet.org/debuter-geneanet/geneanet-is-wie-is-wat/], daar heb ik mijn gegevens als basis en die kopieer ik dan naar Geni.

Het bekijken van het pad/de lineage tussen 2 willekeurige personen

Het is mogelijk tussen elke 2 personen op Geni, waarvan je hebt aangegeven dat je ze volgt en/of waarvan je manager bent, het pad/de lineage op te vragen.

Dat gaat alsvolgt:

 1. Ga naar het profiel van één van de twee gewenste personen.
 2. Rechts naast "path" zie je een groen punaisepinnetje of duimspijkertje. Klik daar op.
 3. dit groene pinnetje verandert dan in iets dat er uitziet als een eikeltje. Dan type je de naam van de andere gewenste persoon bewust langzaam genoeg in, zodat Geni alle namen die op dezelfde wijze beginnen te voorschijn laat komen tot je de juiste naam ziet.
 4. Klik op die naam en je krijgt het pad/de lineage tussen die 2 personen.

Als je geen lineages meer wilt hebben klik je gewoon weer op het eikeltje en het groene pinnetje komt weer terug.

Directe praktische hulp

Speciaal voor Nederlandstaligen om met problemen zo snel mogelijk daadwerkelijk geholpen te worden

Antwoorden op alle vragen die u hebt over Geni (tijdelijk nog in het engels)


WELKOM- EN BEGELEIDINGS-PAGINA voor nieuwe Nederlandstalige gebruikers

 • Speciaal voor degenen die wat tips en trucks willen kennen en kunnen !

SPIEK-briefjes voor linken naar speciale overzichten op Geni

 1. Boven het profiel van elke persoon op Geni staat een nummer
 2. Dat nummer copieer je met je muis en plakt dat in het FUSIETOOL op de plaats van/in plaats van IDnummer1;
 3. Van de persoon met wie je wil samenvoegen copieer ook het nummer en plakt dat in het FUSIETOOL op de plaats van/in plaats van IDnummer2;
 4. Dan copieer je het FUSIETOOL en plakt dat in één van de volgende curatordiscussies:ATTENTION Curators, please assist

of

 1. vervolgens zal een curator de merge op juistheid beoordelen en uitvoeren of afwijzen

Communicatie-forum

Via dit Nederlandstalige communicatie-forum kunt u alles makkelijker met elkaar bespreken. Het bestaat straks uit 'n oneindig aantal discussies, omdat iedereen die daar behoefte aan heeft 'n nieuwe kan beginnen! We doen er alles aan om de onderlinge communicatie te optimaliseren, maar dat gaat in den beginne vooral beetje bij beetje. U vragen wij daarvoor begrip en om met respect om te gaan met de motieven waarmee anderen hun voorouders & familieleden willen (onder-)zoeken. Ons uitgangspunt is dat iedereen die dit genealogie-systeem gebruikt zijn/haar expertise en onderzoeksresultaten deelt met anderen. Conflicten daarover lossen we zelf op met degenen die het aangaan en laten we niet over aan Geni-staf-leden door onze schepselen onbeheerd achter te laten of lang geleden overleden profielen niet publiek te maken voor eventuele andere nazaten. Bedenk: onze voorouders zijn niet van ons alleen! U kunt verlatings-angst bij uw profielen voorkomen door vooral veel samenwerkingen met andere geni-gebruikers aan te gaan, dan is er altijd wel iemand die zich tijdens uw vakantie of andere afwezigheid over uw proteges wil ontfermen... Neem dus elke uitnodiging daartoe serieus en druk niet direct op de weiger-knop.