Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Šiame projekte kaupiami, tyrinėjami retos pavardės NEVIERA (Nevierienė, Nevieraitė ir įvairios angliškos šios pavardės transformacijos) profiliai.

XVII-XVIII a. visų jų protėvių šaknys buvo iš Skamarakų kaimo, Upytės pavieto, Trakų vaivadijos, Abiejų Tautų Respublikos (LDK).

XVIII-XIX a. Nevierų pavardė pasklido ir šalia esančiuose kaimuose- Naujikuose ir Sidabriškiuose.

Šios vietovės priklauso Vabalninko parapijai.

Protėviai buvo laidojami Deikiškių kaimo kapinėse.

Carinės Rusijos laikais šios vietovės priklausė Čypėnų valsčiui, Panevėžio (Upytės) apskričiai (ujiezdui), Kauno (Lietuvos, Vilniaus) gubernijai. Tarpukario Lietuvoje čia buvo Biržų valsčius, Biržų apskritis, dabar- Širvėnos seniūnija, Biržų rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis.

XIX a. pabaigoje- XX a. pirmoje pusėje nemažai šios giminės atstovų emigravo (ar buvo išvykę užsidirbti ir vėliau grįžo į tėvynę) į Jungtines Valstijas (daugiausiai į Masačusetsą). Taip pat pasklido plačiau Lietuvoje.

Nevierų pavardę galima sutikti ir pietvakarių Lietuvoje, bei šiaurės rytų Lenkijoje, bet jie nėra šios giminės atstovai.

Į projektą galima įtraukti tik viešus profilius.