Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Noord- & Zuidnederlandsche letterkunde 〜1890〜

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Abraham Bredius, dr. (1855 - 1946)
    Abraham Bredius (Amsterdam, 18 april 1855 - Monaco, 13 maart 1946) was een Nederlandse Rembrandtkenner, schilderijenverzamelaar, mecenas en archiefvorser. De droom van Abraham Bredius, lid van de famil...
  • Lambertus van Giffen (1834 - 1912)
  • Hendrik Vincent van Gogh (1814 - 1877)
    Hendrik "Hein" Vincent van Gogh owned a bookshop in Rotterdam. In 1859 he moved to The Hague to run the art gallery belonging to his younger brother Vincent, a branch of the Paris firm Goupil & Cie. In...

---2012-nov-07-woe-11:06+GMT-winter-time--jMVu---

Biografisch overzicht der Noord- & Zuidnederlandsche letterkunde

toelichting

Het DBNL, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, geeft u via haar website toegang tot een bestand dat, met een aantal daar genoemde aanpassingen, een diplomatische weergave is van het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde van J.G. FREDERIKS en F. Jos. van den BRANDEN uit 1888-1891. Elke auteur in het werk heeft in deze digitale editie een eigen lemma gekregen. De link hier geeft toegang tot de Inhoudsopgave van alle opgenomen biografieen, een namenlijst van ca. ... auteurs die eventueel ook voor plaatsing op een Geni-pagina in aanmerking komen. Om echter zorgvuldig zo'n sub-project-pagina te ontwikkelen zou ik daartoe vorming van 'n wiki-geni-redactie-commissie wenselijk vinden. Daarover dus later meer. Vooralsnog heb ik wel de lijst van personen en instanties opgenomen die destijds dit boekwerk hebben willen aanschaffen. Dus misschien staat het nog bij uw opa of oma in de boekenkast.....

Naamlijst der INTEEKENAREN

  • H.M. de Koningin-Regentes
  • Z.K.H. den Graaf van Vlaanderen
  • Het Ministerie van Binnenl. Zaken en Openbaar Onderwijs , Brussel

—A—

• ABRAHAMSON & Co. ‧ boekhandel A'dam ‧ • J. Hora ADEMA ‧ Bolsward ‧ ‧ • A.H. ADRIANI ‧ Boekhandel Leiden ‧ • Kon.Akademie van Wetenschappen A'dam ‧ • F.L. van AMMERS ‧ Boekhandel 's-Hertogenbosch ‧ • A.J. ANDREAE, mr. ‧ Notaris Kollum ‧ • Prof. Mr. S.J. Fockema ANDREAE ‧ Hoogleeraar te Leiden ‧ ‧ • Gemeente Archief ROTTERDAM ‧ • Oud Archief 's-Hertogenbosch ‧ ‧ • Oud Archief der Gem. LEIDEN ‧ • Rijks Archief Maastricht ‧ • Arnoldische Buchhandlung ‧ Dresden ‧ • A. ASHER & Co. ‧ Buchhandlung ‧ Berlin ‧ •

—B—

• Joh. BAKKER KORFF ‧ A'dam ‧ • J.N. PLEMPER van BALEN ‧ Boekhandel ‧ Alkmaar ‧ • dr. Is. BAUWENS ‧ Geneesheer en Letterkundige ‧ Aalst ‧ • F.A.R. BEEKMAN ‧ Leeraar M.O. ‧ A'dam ‧ • J.A. van BEEM ‧ Haarlem ‧ • Taco H. de BEER ‧ A'dam ‧ • Wijlen Jan van BEERS ‧ Antwerpen ‧ • J.L. BEIJERS ‧ Directeur Nieuws van den Dag ‧ A'dam • • J.L. BEIJERS ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • F.H.J. BEKKER ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ • Gebrs. BELINFANTE ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • Van BENTHEM & JUTTING ‧ Boekhandel ‧ Middelburg ‧ • J.J. BERENDS ‧ Boekhandel Amersfoort ‧ • W.J. BERENDS J. Jzn. ‧ Boekhandel Zwolle ‧ • S. van den BERG ‧ Boekhandel, Arnhem ‧ • Van den BERGH ‧ 's-Gravenhage ‧ • B. BERGHUYS ‧ Boekhandel Kampen ‧ • J. BERGSMA, dr. ‧ Groningen ‧ • H.J. BERKHOUT ‧ Boekhandel Delft ‧ • W.A. BESCHOOR ‧ Boekhandel 's-Gravenhage ‧ • D.J. BETH ‧ A'dam ‧ • Nat.Bibliographie ‧ Brussel ‧ • Acad.Bibliotheek ‧ Utrecht ‧ • Kon.Bibliotheek ‧ 's-Gravenhage ‧ • Stads-Bibliotheek ‧ Haarlem ‧ • Stads-Bibliotheek ‧ Maastricht ‧ • Bibliotheek ‧ Universiteits- ‧ A'dam ‧ • Bibliotheek vh Departement van Marine ‧ 's-Gravenhage ‧ • Bibliotheek Gymnasium ‧ Leeuwarden ‧ • Bibliotheek Hoofd-Cursus ‧ Kampen ‧ • Prov. Bibliotheek van Zeeland ‧ Middelburg ‧ • Hof- ü. Staats-Bibliothek ‧ München ‧ • Kön. Bibliothek ‧ Berlin ‧ • K. OeffentlIche Bibliothek ‧ Stuttgart ‧ • J. BIJLEVELD ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • A. BISSCHOP ‧ A'dam ‧ • B. BLANKENBERG & Co. ‧ Boekhandel ‧ Leiden ‧ • J.Ch. BLOK ‧ Letterkundige ‧ 's-Gravenhage ‧ • Joan BOHL, mr. ‧ Advocaat ‧ A'dam ‧ • Ch. BOISSEVAIN ‧ Hoofdredacteur Handelsblad ‧ A'dam ‧ • G.M. BOISSEVAIN ‧ A'dam ‧ • A.A.W. BOLLAND ‧ Boekhandel ‧ Goes ‧ • G.H. van BORSSUM WAALKES ‧ Predikant ‧ Huizum ‧ • J.H. BOS ‧ Boekhandel ‧ Kampen ‧ • Jan BOUCHERY Boekhandel ‧ Antwerpen ‧ • Jul. BOUTON ‧ onderpastoor ‧ Heminem ‧ • J.M. BREDÉE Boekhandel ‧ R'dam ‧ • Abr. BREDIUS, dr. ‧ directeur Mauritshuis ‧ 's-Gravenhage ‧ • C.H.E. BREIJER ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • H.B. BREIJER ‧ Boekhandel ‧ Arnhem ‧ • H.G. BREIJER ‧ Student i.d. Matesis ‧ A'dam ‧ • ten BRINK & de VRIES ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ • BRINKMAN & Zoon ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ • British Museum ‧ London ‧ • E. van den BROECK ‧ Onderwijzer Hamme ‧ België ‧ • J.G. BROESE ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • BROESE & Co. ‧ Boekhandel ‧ Breda ‧ • ds. A.W. BRONSVELD ‧ Utrecht ‧ • firma G. BROUWER ‧ boekhandel ‧ Deventer ‧ • J.W. BROUWERS ‧ R.K. priester-pastoor ‧ Bovenkerk ‧ • D. de BRUIN jr. ‧ hoofdonderwijzer ‧ Hattem ‧ • R. BUNING ‧ Groningen ‧ • H.G. BURCK ‧ Boekhandel ‧ Baarn ‧ • Hoogere Burgerschool ‧ Nijmegen ‧ • J.H. de BUSSY ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ •

—C—

• Edmond CAMPERS ‧ Letterk. ‧ Antwerpen ‧ • R. van de CASTEELE ‧ Letterk. ‧ Nieupoort ‧ • D. Henriques de CASTRO Mzn. ‧ A'dam ‧ • J. CIKOT ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • Gebrs. van CLEEF ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • B.W. CORNELDER ‧ Onderwijzer ‧ 's-Hage ‧ • Herm. COSTER & Zn. ‧ Boekh. ‧ Alkmaar ‧ • M.J. COUVÉE ‧ Boekhandel ‧ Delft ‧ • M.M. COUVÉE ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • Fa. J. CREEMER ‧ Boekh. ‧ Groningen ‧ • A. de Cock ‧ Hoofdonderwijzer ‧ Denderleeuw-Oost-Vlaanderen-BE ‧ •

—D—

• Het Genootschap DOCTRINA et AMICITIAE ‧ ‧ A'dam ‧ • S.C. van DOESBURGH ‧ Boekhandel Leiden ‧ • Th. H. van DOLDER ‧ Oude Tonge ‧ • C. DONKER ‧ 's-Hage ‧ • C. van DOORN & Zn. ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • mw. de Wed. van DOORNINCK ‧ Zwolle ‧ • A. van DOORNINCK, dr. ‧ Leeraar Gymnasium ‧ Deventer ‧ • G.C.T. van DORP & Co. ‧ Boekhandel ‧ Samarang ‧ • Adr. DORSMAN ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ • DUCROISSI GOETZEE ‧ Boekhandel ‧ Rotterdam ‧

—E—

• Gebr. EBERT ‧ boekhandel ‧ A'dam ‧ • J.R. van EERDE ‧ boekhandel ‧ Winschoten ‧ • E. EPKEMA, dr. ‧ directeur HBSchool ‧ Zaltbommel ‧ • Ernst & Co. ‧ boekhandel ‧ Batavia ‧ • H.J. EYMAEL ‧ A'dam ‧ ‧

—F—

• Wed. P.M. Feenstra ‧ boekh., Bolsward ‧ • R. Feenstra Johzn. ‧ Boekhandel, Sneek ‧ • J.A. Feith, mr. ‧ Commies Chartermeester Rijksarchief ‧ Groningen ‧ • W. Fellinga ‧ Boekhandel ‧ Nijmegen ‧ • Forst (O) - Boekhandel ‧ Antwerpen ‧ • A. Freyschmidt ‧ Cassel ‧

—G—

• H.J. van de GARDE & Co. ‧ Boekhandel ‧ Zaltbommel ‧ • J.J. de GEER van Oudegein, jhr. ‧ Utrecht ‧ • J.C. Geertsema ‧ Student ‧ Groningen ‧ • G.H.J.W.J. Geesink, prof.dr. ‧ Vrije Universiteit ‧ A'dam ‧ • Genealogisch-Heraldisch Archief ‧ 's-Hage ‧ • Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- & Taalkunde ‧ Leeuwarden ‧ • Gerold & Co. ‧ Buchhandlung ‧ Wien ‧ • Lambertus van GIFFEN ‧ boekhandel ‧ Groningen ‧ • J. Gimberg ‧ onderwijzer ‧ Zutphen • H.V. van Gogh ‧ boekh. ‧ Rotterdam ‧ • C.M. van Gogh ‧ boekh. ‧ Amsterdam ‧ • Boekhandel van GORCUM & Co. ‧ Assen ‧ • W. GOSIER ‧ uitgever ‧ A'dam ‧ • J.J. GRAAF ‧ deken & pastoor ‧ Ouderkerk a/A ‧ • A.C.H. GRAAFLAND, student ‧ A'dam ‧ • D.C. GROOT ‧ A'dam ‧ • J.G. de GROOT ‧ Directeur Ned. Opera - A'dam ‧ • Het Gymnasium ‧ Katwijk ‧

—H—

• Johs. ter HAAR ‧ boekhandel ‧ Gorinchem ‧ • Haarlemsche Boek- en Muziekhandel ‧ Haarlem ‧ • J.W.G. van HAARST ‧ Bibliothecaris der Universiteit, Groningen. • J.S. de HAAS ‧ Boekhandel ‧ Amsterdam ‧ • L. HANSMA ‧ Boekhandel ‧ Apeldoorn ‧ • H.G. HARTMAN Jzn. ‧ Gem. Secretaris ‧ Goes. • A.H. de HARTOG, dr. ‧ Hoogleeraar a/d Vrije Universiteit, Amsterdam. • J.F. HAVERMAN ‧ Leeraar H.B. School ‧ 's-Hage. • W.J. van HENGEL ‧ Boekh. ‧ R'dam ‧ • J.H. & G. van HETEREN ‧ Boekhandel, Amsterdam ‧ • • Joh. le HEUX ‧ Wijnhandelaar ‧ Deventer ‧ • Gebrs. van der HOEK ‧ Boekh. ‧ Leiden ‧ • P. HOEVEN, dr. Templeman van der ‧ Lid v/d. Gemeenteraad, Utrecht. • J.H. HOFMAN ‧ Oudpastoor ‧ Schalkwijk ‧ Utrecht ‧ • A. van HOOGSTRATEN & Zn. ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • W.J. van HOOGSTRATEN ‧ Boekh. ‧ 's-Hage ‧ • W. HOOGVLIET ‧ Notaris ‧ Haarlem ‧ • HORDIJK, ds. Pijnacker ‧ Predikant ‧ Brussel ‧ • Adr. HOSTE ‧ Boekhandel ‧ Gent ‧ • HöVEKER & Zn ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ • A.J. van HUFFEL ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • J. HULSEN ‧ Antwerpen ‧ • Laurens van HULST ‧ Boekhandel, Kampen ‧

—L—

• Ed. IPERS ‧ Kantoorboekhandel ‧ Antwerpen ‧

—J—

• Ch. JACOBS ‧ boekdrukker ‧ Antwerpen ‧ • Janssens (G. ‧ Leeraar aan 't College ‧ Geel ‧ • Jarman (J. ‧ 's-Hage ‧ • Jong (P. de ‧ Boekhandel ‧ Bolsward ‧ • Jong van Rodenburgh (C.M. de ‧ Gep. Kolonel ‧ Haarlem ‧ •

—K—

• P.N. van KAMPEN & Zoon ‧ boekhandel ‧ A'dam ‧ • Kellen (J.Ph. v.d. ‧ Directeur Prentencabinet ‧ A'dam ‧ • Kepper (G.L. ‧ Hoofdredacteur Utr. Dagblad ‧ Utrecht ‧ • Kiel (J. ‧ Leeraar M.O. ‧ Goes ‧ • Kirberger & Kesper ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ • Kleeuwens & Zn. (F. ‧ Boekh., Goes ‧ • Klemkerk (G.M. ‧ Boekhandel ‧ Goes ‧ • Klincksieck (C. ‧ Paris ‧ • Kluit (mr. W.P. Sautijn ‧ A'dam ‧ • Kluitman (P. ‧ Boekhandel ‧ Alkmaar ‧ • Kluyver (dr. A. ‧ Redacteur Ned. Woordenboek ‧ Leiden ‧ • Knierum (J.H. ‧ Boekhandel ‧ Gorinchem ‧ • Kok A.J.A. de ‧ Boekh. ‧ Bergen-op-Zoom ‧ • Koller (Adr. ‧ Boekh. ‧ R'dam ‧ • Kollewijn (dr. R.A. ‧ A'dam ‧ • Kooyker (C. ‧ Boekhandel ‧ Leiden ‧ • Kramers & Zn. (H.A. ‧ Boekhandel ‧ Rotterdam ‧ • Kruisman & Co. ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ • Kruseman (A.C. ‧ Haarlem ‧ • Kruyff (J. de ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ • Kuipers (R.K. ‧ Leeraar Nederl. Taal, Gorinchem • • Kweekschool voor Onderwijzers, Amsterdam •

—L—

• B. van der LAND ‧ Boekh., A'dam ‧ • G.J. Landweer ‧ Amsterdam ‧ • Allert de Lange ‧ Boekh., A'dam ‧ • M.D. de Lange ‧ Boekhandel, Veendam ‧ • C.L. van Langenhuyzen ‧ Boekhandel, A'dam ‧ • L.A. van Langeraad,dr. ‧ Predikant, Stolwijk ‧ • L.A. Laurey -Uitgever ‧ Haarlem ‧ • P. Leendertz jr. ‧ Leeraar a/h. Gymnasium, Assen ‧ • Het Leesmuseum ‧ A'dam ‧ • J.W. van Leeuwen ‧ Boekh., Leiden ‧ • W. van Leeuwen ‧ Boekh., A'dam ‧ • Louis Legros ‧ Boekhandel, Antwerpen ‧ • Leiter-Nypels ‧ Boekh., Maastricht. ‧ • Lentz & de Haan ‧ Boekhandel, Utrecht ‧ • L. Leopold ‧ Leeraar L.O., Groningen ‧ • W.H. Lieftinck ‧ Cand. Theol., Haarlem ‧ • Erven Loosjes ‧ Boekhandel, Haarlem ‧ • S.L. van Looy ‧ Redacteur Nieuwsbl. v.d. Boekh., A'dam ‧ • G. Los - Boekhandel ‧ Leiden ‧ • S.A. Lündström ‧ Phil. Theol. Cand., Ypsala (Zweden ‧ • W. Luynenburg ‧ Onderwijzer, Apeldoorn ‧ • wijlen C.J. Luzac, dr. ‧ Warfum ‧ •

—M—

• Maatschappij van Letterkunde ‧ Leiden ‧ ‧ • • Mebius ‧ firma J. Engelsma ‧ Boekh. ‧ Kollum ‧ ‧ • Jac. van der Meer ‧ ‧ Boekh. ‧ Deventer ‧ ‧ • • J.B. Meerkerk ‧ ‧ Leeraar H.B. Sch. ‧ Kampen ‧ ‧ • J.A. Meeuwissen ‧ ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ ‧ • A. Meijer ‧ ‧ Boekh., Leeuwarden ‧ ‧ • Alex. S. Meijer ‧ ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ • R.C. Meijer ‧ ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • F.G. Mellink ‧ ‧ Hoofdonderw. ‧ A'dam ‧ ‧ • D. Mijs ‧ ‧ Boekhandel ‧ Tiel ‧ ‧ • J. Minkman ‧ ‧ Uitgever ‧ Arnhem ‧ ‧ • P.H. van Moerkerken ‧ ‧ Leeraar R.H.B. School ‧ Utrecht ‧ ‧ • P. Molenaar ‧ ‧ Boekhandel, Zwolle ‧ ‧ • H.N. Mul ‧ ‧ Boekhandel ‧ Haarlem ‧ ‧ • C. Mulder ‧ ‧ Leeraar a/d Theol. School, Kampen ‧ ‧ • Fred. Muller & Co. ‧ ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ ‧ • Gebr. Muller ‧ ‧ Boekhandel ‧ 's-Bosch ‧ ‧ • Johannes Muller ‧ ‧ Boekh., A'dam ‧ ‧ • J.W. Muller ‧ dr. ‧ Letterkundige ‧ Leiden ‧ • Munster & Zn. ‧ Erven H. van ‧ Boekhandel, A'dam ‧ •

—N—

• G.L. NAHON ‧ boekhandel ‧ Antwerpen ‧ ‧ • P.M. Netscher ‧ ‧ 's-Hage ‧ ‧ • P.B. Nieuwenhuys ‧ ‧ Boekhandel ‧ Breda ‧ ‧ • Mart. Nijhoff ‧ ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage ‧ ‧ • A.J. Nijland ‧ ‧ District-Schoolopz. ‧ Utrecht ‧ ‧ • Th. Nolen ‧ ‧ Leeraar Gymnasium ‧ Rotterdam ‧ ‧ • P. Noordhoff ‧ ‧ Boekh., Groningen ‧ ‧ • Chr. Nuys ‧ ‧ A'dam ‧ •

—O—

• G. ODÉ ‧ boekhandel ‧ Schiedam ‧ ‧ • Odilon Perier, mr. ‧ Advocaat ‧ Brussel ‧ ‧ • M.M. Olivier ‧ ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ ‧ • wed. W.F. Oostveen ‧ ‧ Boekh., Leiden ‧ ‧ • W.A. Oudemans ‧ ‧ Utrecht ‧ • Oyen ‧ A.A. Vorsterman van ‧ 's-Hage ‧ ‧ •

—P—

• Eerw. Paters Jezuïten ‧ Drongen ‧ ‧ • Joh. E.A. van Pellecom ‧ ‧ Journalist ‧ A'dam ‧ ‧ • Joh. Peters ‧ ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • N.A. Peters ‧ ‧ Boekhandel ‧ R'dam ‧ ‧ • J. Petillon Mzn. ‧ ‧ Hoofd eener Openb. Lagere School ‧ Delft ‧ ‧ • Louis D. Petit ‧ ‧ Leiden ‧ ‧ • W. Pik ‧ ‧ Leeraar Gymnasium, Leeuwarden ‧ ‧ • Leop. Plettinck ‧ Letterkundige, Meulebeke ‧ ‧ • Edw. Poffé ‧ Antwerpen ‧ ‧ • G.H. Priem ‧ A'dam ‧ ‧ • J. Prins Foekens, dr. ‧ Arts ‧ Den Bommel ‧ Overflakkee ‧ ‧ • fa.T.D.H. Pull ‧ ‧ Boekh. ‧ Apeldoorn ‧ ‧ •

—Q—

• P. GOUDA ‧ Boekh. ‧Quint Arnhem ‧ •

—R—

• Ranning Eylerts ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ • Redactie ‘Avondpost’ ‧ 's-Hage ‧ • Redactie ‘Flandria’ ‧ Brussel ‧ ‧ • Redactie ‘De Gids’ ‧ A'dam ‧ ‧ • Redactie ‘Nieuwe Gids’ ‧ A'dam ‧ ‧ • Redactie ‘Nieuws v.d. Dag’ ‧ A'dam ‧ ‧ • Redactie ‘De Portefeuille’ ‧ A'dam ‧ ‧ • Redactie ‘Nederl. Spectator’ ‧ 's-Hage ‧ ‧ • Redactie ‘Taal en Letteren’ ‧ Zwolle ‧ ‧ • Redactie ‘De Wekker’ ‧ 's-Hage ‧ ‧ • G.S. Reehorst ‧ Leeraar Gymnasium ‧ 's-Hertogenbosch ‧ • J. de Reijdt ‧ Boekhandel ‧ Helmond ‧ ‧ • Reijers & Loeff ‧ Boekhandel ‧ Utrecht ‧ ‧ • J.P. Revers ‧ Boekhandel ‧ Dordrecht ‧ ‧ • W.N. du Rieu, dr. ‧ Directeur der Univ. Bibliotheek ‧ Leiden ‧ ‧ • W.E. Ringer ‧ Oud-Directeur Telegraafkantoor ‧ Groningen ‧ ‧ • F.A. Robijns ‧ Hoofdschoolopziener ‧ Hasselt ‧ • N. de Roever, mr. ‧ Amsterdam ‧ • Jacs. Rookmaaker ‧ Boekh. ‧ Haarlem ‧ • Max Rooses ‧ Antwerpen ‧ • W.C. Rooyaards ‧ A'dam ‧ ‧ • W. Rosenkranz ‧ Boekhandel ‧ Maastricht ‧ ‧ • W.J. Royaards van de. Ham, mr. ‧ Lid der 2e Kamer ‧ Utrecht ‧ ‧ • C. Rutgevs van Roozenburg ‧ Bloemendaal ‧ ‧ •

—S—

• C.W. Sauvage Nolting ‧ A'dam ‧ ‧ • Schaaff ‧ J.H.L. van der ‧ Letterkundige ‧ Haarlem ‧ ‧ • Schalekamp ‧ v.d. Grampel & Bakker ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • • Scheltema & Holkema's Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • • Schepens ‧ Oscar ‧ Boekhandel ‧ Brussel ‧ ‧ • • Schillemans ‧ C. ‧ Uitgever ‧ Zuphen ‧ ‧ • • Scholten ‧ H. ‧ Leeraar ‧ R'dam ‧ ‧ • School ‧ De Theologische ‧ Kampen ‧ ‧ • School ‧ Rijks H.B. ‧ Assen ‧ ‧ • Schröder ‧ firma Gebr. ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • Schut ‧ J.L.A. ‧ Boekdrukker ‧ A'dam ‧ ‧ • Segers ‧ G. ‧ Leeraar a/d Normaalschool ‧ Lier ‧ ‧ • Sepp ‧ Wijlen Chr. ‧ Emer. Predikant ‧ A'dam ‧ ‧ • Seyffardt's Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • Seyn-Verhougstraete ‧ De ‧ Boekhandel ‧ Roeselare ‧ ‧ • Siccama ‧ jhr.mr. J.H. Hora ‧ Referendaris Dept. van Buitenl. Zaken, 's-Hage ‧ ‧ • Siffer ‧ A. ‧ Boekhandel ‧ Gent ‧ ‧ • Sikken & Co. ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ ‧ • Sipman ‧ M.A. ‧ Redacteur der Arnh. Courant ‧ Arnhem ‧ ‧ • Slothouwer ‧ G.J. ‧ Boekhandel ‧ Amersfoort ‧ ‧ • Soer ‧ dr. F.C. ‧ Leeraar ‧ Tilburg ‧ • Soest ‧ E.M. van ‧ Alkmaar ‧ • Spoon ‧ L. ‧ Boekhandel, Haarlem ‧ • Stellwagen ‧ A.W. ‧ 's-Hage ‧ • Stemler Czn. ‧ Joh. G. ‧ Boekh. ‧ A'dam ‧ • Stenfert Kroese & van der Zande, Boekhandel, Arnhem ‧ • Sterck ‧ Jan F.M. ‧ Letterkund. ‧ A'dam ‧ • Steyns ‧ dr. J.L.A. ‧ Directeur R.H.B. School, Helmond ‧ • Stockum & Zn. ‧ W.P. van ‧ Boekhandel, 's-Hage ‧ • Suikerman ‧ J.E. ‧ Boekhandel, A'dam ‧ • Sulpke's Boekhandel ‧ A'dam • Swildens ‧ H.P. ‧ Onderwijzer ‧ Sneek ‧ • Swildens ‧ Jacs. ‧ Boekhandel ‧ A'dam ‧ •

—T—

• C.A. TEBBENHOFF, dr. ‧ directeur R.H. School, Hoorn • Terwey ‧ T. ‧ Leeraar M.O. ‧ Amsterdam • Thiel ‧ J.J. van ‧ Theolog. Prof. President van het Seminarie van de Oud-Bisschoppelijke Klerezie ‧ Amersfoort • Thieme's ‧ H.C.A. ‧ Boekhandel ‧ Nijmegen • Thieme's Boek- en Muziekhandel ‧ Zutphen • Tielkemeijer ‧ J.H. ‧ Amsterdam • Tijl ‧ Erven J.J. ‧ Boekhandel, Zwolle • Tussenbroek ‧ H. van ‧ Boekh. ‧ Wageningen • Tysmans ‧ Mej. C.), Leerares a/d Normaal-school, Herenthals •

—U—

• C.C. UHLENBECK, dr. ‧ Leiden • Unger ‧ J.H.W. ‧ Rotterdam •

—V—

• wijlen mevr. Frank VANGER ‧ Delft • Vattier Kraane ‧ M.G. ‧ Boekh. ‧ Tilburg • Veerdeghem ‧ van ‧ Leeraar ‧ Luik • Velden ‧ Jhr. P.A. v.d. ‧ 's-Hage • Verdam ‧ J. ‧ Hoogleeraar ‧ Amsterdam • Ver Huell ‧ Mr. A.W.M.C. ‧ Arnhem • Verkest ‧ M. ‧ Leeraar a/d. Middelb.School ‧ Tongeren • Vermande Zonen ‧ Boekhandel ‧ Hoorn • Vermeersch ‧ J. ‧ Gem. Secretaris ‧ Thourout • Versluys (W. ‧ Uitgever ‧ Amsterdam • Veth ‧ P.J. ‧ Oud-Hoogleeraar ‧ Arnhem • Vieweg & Zn. ‧ C.A. ‧ Boekh. ‧ Nijmegen • Villers ‧ Baron Bethune de ‧ Oudheidkundige ‧ Gent • Visser ‧ G.C. ‧ Boekhandel ‧ 's-Hage • Visser & Co., Boekhandel ‧ Batavia • Vos ‧ J.H. ‧ Boekhandel ‧ Maastricht • Vos ‧ de ‧ Leeraar in het College ‧ Meenen • Vries ‧ R.W.P. de ‧ Boekh. ‧ Amsterdam • Vroom ‧ J.W.L. ‧ Notaris ‧ Deventer • Vuylsteke ‧ Julius ‧ Boekh. ‧ Gent •

—W—

• J.M.W. WAANDERS ‧ boekhandel. Zwolle • Walle-De Draler ‧ G. van de ‧ Gent • Waller ‧ F.G. ‧ Jur. Student ‧ A'dam • Waltman Jr. ‧ J. ‧ Boekhandel ‧ Delft • Weber ‧ W. Buchhandlung ‧ Berlin • Weerd ‧ J.L. van der - Boekhandel ‧ Gouda • Weissenbrück ‧ P. ‧ Boekhandel ‧ Brussel • Welter ‧ W.L. Predikant ‧ Arnhem • Welvaarts ‧ P. - Abdij van Postel ‧ bij Arendonck • Wessem ‧ Mr. A. van - Advocaat ‧ Tiel • Westermann & Co. ‧ B. ‧ Buchhandlung, New-York • Weyler ‧ Karel Student ‧ Antwerpen • Wierda ‧ J.H. Boekhandel ‧ Leiden • Wijnpersse ‧ A. van de ‧ Directeur R.H.B. School ‧ Bergen-op-Zoom • Wilk ‧ D.J. van der ‧ Boekh. ‧ Haarlem • Willink ‧ firma H.A. Tjeenk Boekhandel ‧ Arnhem • Willink ‧ W.E.J. Tjeenk Boekh. ‧ Zwolle • Wilson ‧ S.J. Bouberg Directeur Tooneel-school, Amsterdam • Winkel ‧ dr. J. te ‧ Groningen • Wit ‧ J.H. de ‧ Boekh. ‧ A'dam • Witkamp ‧ P.H. ‧ Wychen • Wolters ‧ J.B. ‧ Boekhandel ‧ Groningen • Worp ‧ dr. J.A. ‧ Groningen ‧ •

—Y—

• Joh. YKEMA ‧ uitgever ‧ 's-Hage ‧ • T.H. YTSMA ‧ boekhandel ‧ Leiden ‧ • M.J. YZERMAN ‧ Amsterdam •

—Z—

• wed. J. van ZIJL ‧ boekhandel ‧ Haarlem ‧ • Zusters van den H. Vincentius ‧ Eerw. ‧ Gysegem ‧ België ‧ •