Projects » Norge 1940-1945: Terbovens Rikskommisariat » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Axel Heiberg Stang (1904 - 1974)

Axel Stang (1904-1974) godseier og NS-politiker. Foreldre: Godseier Ole Andreas Stang (1872–1955) og overhoffmesterinne Emma Heiberg (1874–1927). Gift 15.8.1942 med sekretær Helene Forseth Fretheim (8....

3/28/2011 7/26/2017

Veterinær, gårdbruker og politiker* 1940: Leder av NS bondegrupper* 1940-1945: Kommisarisk Landbruksminister i Terbovens Rikskommisariat * 1941-1945: Medlem av Nasjonal Samling * * Wikipedia.no

9/30/2009 6/9/2017

Ragnar Sigvald Skancke (1890 - 1948)

Født på Åsheim, men vokste opp på Sørås gård i Ås. , Ragnar Sigvald, Elektroingeniør, f.1890-11-08 d. 1948, Student 1908. Diplomeksamen 1913. Assistent ved NTH 1913. Lærer i elektroteknikk ved NTH 1914...

9/14/2008 12/18/2016

Frederik Prytz (1878 - 1945)

"Fredrik Prytz"

1933: NS* 1942-1945: Finansminister i Terbovens Rikskommisariat * Kilde: Wikipedia * Gravsted: ær venn av Vidkun Quisling og medlem av NS fra etablering i 1933. Medlem av Quislings regjering fra 1942-1...

5/16/2011 12/4/2016

* 1940: NS* 1940: Justisminister*

7/14/2009 11/29/2016

Rolf Jørgen Fuglesang (1909 - 1988)

Norsk jurist og politiker* Norges kulturminister 1942-1945* Generalsekretær i Nasjonal Samling 1933-1945* * Kilde 1: wikipedia.no *

5/5/2008 11/19/2016

Er dette den samme personen: * Birger øivind Meidell * Norsk forsker og politiker* 192X-193X: Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, mat.-naturvitenskaplig klasse* 1923: Professor i fors...

9/16/2015 10/27/2016

Vidkun Quisling (1887 - 1945)

"ministerpresident"

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (Norwegian: ˈʋɪdkʉn ˈkʋɪʃlɪŋ; 18 July 1887 – 24 October 1945) was a Norwegian politician. On 9 April 1940, with the German invasion of Norway in progress, he sei...

3/29/2009 10/23/2016

Jonas Lie (1899 - 1945)

n. politimann og nazistisk politiker. Cand. jur. 1924, politifulmektig i Bergen 1930, i Statspolitiet 1932, sjef for Utrykningspolitiet 1937. Lot seg 25. sept. 1940 utnevne av Reichskommissar Terboven ...

10/1/2008 10/21/2016

Erling Sandberg (1879 - 1956)

* 25.09.1940-01.02.1942: Finansminister (konstituert rikskommisar) i Terbovens Rikskommisariat * Kilde: Wikipedia *

5/30/2016 10/21/2016