Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norge: Politiske partier og organisasjoner

« Back to Projects Dashboard

Prosjektet gir en oversikt over politiske partier og andre organisasjoner som er eller har vært aktiv innenfor Norges grenser. Prosjektet skal gi et overblikk over det politiske landskapet i Norge gjennom tidene, med ekstreme partier og mer sentrumsnære. Også partier og organisasjoner som ikke er eller var i tråd med Norges grunnlov og demokrati nevnes. Det er ikke hensikten å bringe politisk agitasjon i prosjektet.

 • Norske politiske partier:
 • Anders Langes Parti
 • Arbeiderpartiet
 • Bondepartiet
 • [ Fedrelandslaget (1932-1940)]
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • [ Kristelig Folkeparti]
 • Nasjonal Samling (1933-1945)
 • [ Norges NasjonalSocialistiske ArbeiderParti (NNSAP) (1932-1940)]
 • [ Norges Kommunistiske Parti]
 • [ Rød Valgallianse]
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • [ Venstre]
 • Andre Norske organisasjoner som bedriver eller har bedrevet politisk arbeide (Arbeidsgiver-organisasjoner, Arbeidstaker-organisasjoner, Miljø, Humanitær hjelp, Dyrevern, Agitasjon om Norges innvandringspolitikk..)
 • Amnesty International
 • Bellona
 • Greenpeace
 • LO
 • Norges Dyrevernforening
 • Røde Kors
 • Blå Kors
 • YMCA, KFUK, KFUM