Projects » Norske Helgener - Saints of Norway » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Håkon V Magnusson, king of Norway MP (1270 - 1319)

"Hákon Háleggr", "Håkon Langbein", "Håkon V Magnusson", "Håkon 5 Magnusson", "Håkon 5."

DIS-Norge gravsted Akershus slott Oslo: Ble gravlagt i en murt grav under gulvet i Mariakirken i Oslo. Under arkeologiske utgravninger av kirkens ruiner i 1868 ble alle rester av begravelser tatt...

4/11/2007 4/15/2013

St. Eystein Erlendsson MP (c.1120 - 1188)

"St.Augustinus Nidrosiensis"

Øystein Erlendsson (norrønt Eysteinn Erlendsson, latinisert til Augustinus Nidrosiensis; født ca. 1120, død 26. januar 1188) var erkebiskop av Nidaros fra 1157 til sin død. ------------------------...

6/29/2008 11/20/2010

Saint Ragnvald III, jarl of Orkney MP (c.1100 - 1158)

"St. Ronald", "St. Ronald of Orkney", "Ragnvald", "Earl of Orkney", "Rögnvald Kali Kolsson"

Saitn Rögnvaldr III "Kali" (the Holy), jarl of Orkney (c1100-1158), warrior chieftain in the Orkney Islands, Scotland. According to tradition, he made a vow to build a church, fulfilling the pledge by ...

7/22/2008 11/20/2010

Den hellige Magnus Erlendsson ble født ca 1076 på Orknøyene nord for Skottland og var av norsk ætt. Hans far het Erlend og han styrte Orknøyene sammen med sin tvillingbror Pål etter faren Torfinns død ...

7/22/2008 11/19/2010

Saint Olaf II, King of Norway MP (c.995 - 1030)

"Olav Digre", "the Saint", "the Big", "Holy Olaf", "Heilag-Olav", "Olaf the Holy", "Olav den Hellige", "Olaus", "Saint Olaf", "the Fat", "Óláfr Digre", "Óláfr Haraldsson", "the Stout", "The /Saint/", "Olav Den Hellige", "kong Olav den Hellige"

Olav II Haraldsson «the Saint/Digre» den Hellige

3/11/2007 11/9/2010

St. Hallvard Vebjørnsson MP (c.1020 - 1043)

"Hallvard Vebjørnson"

Han var født Hallvard Vebjørnsson i Lier og var sønn av storbonden Vebjørn på Husaby og hans kone Thorny som var kusinen til Olav den hellige; hun var datter av søsteren til Åsta Gudbrandsdatter, Olav ...

7/31/2008 11/9/2010