Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Jørgen Hammelow Berg (1833 - d.)
  Ordfører i Stokke 1870-1886
 • Hans Mikkelsen Stavnum (1802 - 1854)
  Ordfører i Stokke 1852-1853
 • Ditman Ditmansen Bjerkelund (1805 - 1873)
  Ordfører i Stokke 1843-1851og 1856-1863
 • Herman August Klem (1812 - 1848)
  Ordfører i Stokke 1842-1843 Dåp, nr. 22: Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Lardal, Ministerialbok nr. 3 (1733-1815), Fødte og døpte 1812, side 881-882. Permanent sidelenke:
 • Christian Richard Nygaard, proprietær og skipsreder (1785 - 1853)
  Proprietær Rikard Nygaard var ogsaa skibsfører, senere skibsreder. Han var ordfører i Stokke 1838–1841 og forlikskommissær. I 1836 møtte han paa Stortinget som anden representant for Jarlsberg og Larvi...

Dette prosjektet har som formål å samle alle ordførere i Norge.

Fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Formannskapsloven):

Formannskapslovene var to lover som ble vedtatt i 14. januar 1837 og som gjaldt fra 1. januar 1838.

Det ble opprettet nye folkevalgte organer i henhold til disse lovene både i bygder og byer. Landet ble delt inn i formannskapsdistrikter, 355 på landet og 37 for byene.

Ved siden av disse primærdistriktene ble det opprettet amtsformannskap som omfattet alle formannskapsdistriktene i et amt.

Utover 1800-tallet ble det vanlig å kalle formannskapene for herred og på 1900-tallet ble kommune den mest vanlige betegnelsen.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer ofte i fire år. Ordningene og betegnelsene for offentlige styresmakter og besluttende forsamlinger på lokalt nivå varierer fra land til land. De norske kommunestyrene tilsvarer i Sverige kommunfullmäktige, mens de i enkelte engelskspråklige land kan kalles city councils, town councils og annet. I Tyskland tilsvarer Gemeindevertretung omtrent de norske kommunestyrene.

Kommunestyrene i Norge spiller nesten den samme rollen i kommunene som Stortinget gjør for hele landet. Kommunestyremedlemmene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister. I noen få små kommuner velges representantene direkte.

I de fleste kommuner med bystatus heter kommunestyret bystyre, mens enkelte kommuner med bystyre har likevel behold navnet kommunestyre.

Minimum fem av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte personer som ledes av en rådmann. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politkerene vedtar (lokalt og nasjonalt).