Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Heikki Tahvonpoika Koljonen (1837 - d.)
  Syntymä Viitasaari syntyneet 1830-1840 (AP I C:5) kuva 37 // Viitattu 2021-06-14. Lapsuutta: Viitasaari LK 1834-1841 Suovanlax, Walkeala No 15 // Viitattu 2021-06-14. Aikuisikää: Viitasaari RK 1866...
 • Ebba Johanna Mattsdotter Ek (1847 - 1925)
  Viitasaari kuolleet 1910-1950 (AP I F:11) Sivu 101 1925 huhti-touko ; SSHY / Viitattu 11.06.2021
 • Anna Walborg Johansdotter Pasanen (1842 - d.)
  Viitasaaren seurakunnan arkisto - Rippikirja 1857-1866, jakso 135, sivu 134: Keiherinkoski no 1 Hakkarila Wihtalaks torp; Kansallisarkisto: / Viitattu 10.6.2021 Viitasaari vihityt 1859-1870 (MKO3) Si...
 • Lars Juhonpoika Simonen (1839 - d.)
  Viitasaari > lastenkirja, 1839-1846 > Sivu 186-187 96: Keitenpohja by, No 5 Ruuska Hammasniemi torp, Korpinen torp, No 5 Ruuska Vehnäniemi Syntynyt / Kastettu 26.5.1839 2.6.1839 Kylä / Talo Keitelenpoh...

VIITASAARI-, KIVIJÄRVI-, KINNULA, KANNONKOSKI- JA PIHTIPUDAS -LÄHTÖISTEN SUKUPUU


Tähän projektiin on tarkoitus yhteistyössä koota tietoja Viitasaari-Kivijärvi-Kinnula-Kannonkoski-Pihtipudas -lähtöisistä suvuista. Tälläinen tietokanta on korvaamaton etenkin DNA-sukututkimusta harrastaville kaukaisempien serkkujen etsijöille. Kukaan ei pysty tutkimaan koko kyseistä seutua yksinään joten kaikki kiinnostuneet voivat liittyä projektiin ja sen myötä pystyvät liittämään Geni-profiileja mukaan. Jos löydät virheitä ja olet varma tietojesi oikeelliisuudesta voit korjata se suoraan puuhun. Kohteliasta on tällöin laittaa tieto myös profiilin ylläpitäjille.

Projektiin jo liitetyistä profiileista saat tietoa tämän sivun oikeassa ylälaidasta löytyvästä linkistä Project Profiles.

Yhteisen puun rakentamista helpottaa, jos nimet kirjataan mahdollisimman yhtenäisesti ja Geni tunnistaa päällekäisyydet. Katso yleinen nimistandardi täältä.

•PERIAATE: Puu koostuu yli 100 v. vanhoista tiedoista (runko) ja uudemmista tiedoista. Elävät ihmiset eivät näy Internetissä ohjelman ulkopuolelle, ellei itse sitä halua - mutta runko näkyy. Puuhun voi lisätä itse "laajennetun lähipiirinsä" ihmisiä. Jos sinulla on kokemusta sukututkimuksesta, olet myös tervetullut rungon rakentamiseen. Käytetään naisista isän sukunimeä selkeyden vuoksi. Tämä on ollut myös vallitseva käytäntö 1900-luvulle saakka. Sukunimi kirjoitetaan Syntyään sukunimi -kenttään.

•YKSITYISYYDENSUOJA: Muistathan yksityisyyden kunnioittamisen. Myös tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa esimerkiksi viittauskäytännöllä. Perehdy Suomen sukututkimusseuran sukututkimuksen käytännesääntöihin. On hyvä huomata suostumuksen kysyminen elossa olevilta henkilöiltä. http://www.suvut.fi/Sukututkimuksen_kaytannesaannot.pdf (2013)


Tarkentavat projektit

Kyläprojektit

Kivijärvi: Heinolahti | Jauhoniemi | Kinnula | Kivijärvi | Kuivaniemi | Pudasjärvi | Saari

Viitasaari:: Huopana | Keihärinkoski | Keitelepohja | Vuoskoski


Pappisluettelot

Kivijärven pappisluettelo | Viitasaaren pappisluettelo

Pohjoisen Keski-Suomen varhaisimmat asuttajat

Varhaisimpien asuttajien projekteja on jokaiselle alueen paikkakunnalle omansa. Niissä on tarkoitus etsiä sukujen vanhimpia paikkakunnalle muuttajia. Fokus on 1500- ja 1600-lukujen pääasiassa savolaissukuisissa asuttajissa, mutta myöhempienkin aikojen asuttajia voidaan lisätä mukaan. Mukaan otetaan henkilöt, joiden olemassaolosta löytyy dokumentoitua aineistoa. Projektissa oleva varhaisin asuttaja voidaan korvata uusien tietojen valossa. Täydennykset ja korjaukset voi korjata suoraan projektiin, ja niistä voi ilmoittaa ja keskustella myös projektikeskusteluna tai viestillä.

Kinnulan varhaisimmat asuttajat | Kivijärven varhaisimmat asuttajat | Pihtiputaan varhaisimmat asuttajat | Viitasaaren varhaisimmat asuttajat

Viitasaaren osista muodostettujen pitäjien projektit

Sumiaisten asukkaat. Sumiainen oli Laukaan, Saarijärven, Rautalammin ja Viitasaaren pitäjien osista vuonna 1800 muodostettu rukoushuonekunta ja myöhemmin itsenäinen seurakunta ja kunta.

Konginkankaan asukkaat. Konginkangas oli Viitasaaren ja Saarijärven seurakuntien osista 1864 muodostettu rukoushuonekunta, joka toimi myöhemmin myös itsenäisenä seurakuntana ja kuntana.Tälle Geni-projektille tukiryhmänä toimii suljettu facebook-ryhmä

Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen suvut

Päästäksesi lukemaan tämän tukiryhmän tietoja, ryhmään pitää pyytää jäsenyyttä !
Ryhmään on muodostettu kuntakohtaisia keskusteluosioita, joihin voi liittää tarkennuksia kaipaavia GENI-profiileja / -"sukupuuaihioita"

Huomaa, että kaikkea sukupuusi profiileja ei tarvitse uudelleen liittää saman nimiseen GENI-projektiin. Riittää, että profiilit ovat tässä GENI- projektissa. Ne profiilit, jotka menevät tämän rajatun alueen ulkopuolelle, voidaan liittää molempiin GENI-projekteihin (mikä ryhmä sitten onkin kyseessä). Profiili / Suku jatkaa sitten "kulkua" uudessa GENI-projektissa. Vaikka GENI-projekteja on useita, on kuitenkin olemassa vain yksi iso sukupuu mihin kaikki eri projektit yhtyvät nyt tai ajan kuluessa.


A short translation in English:


Target of the project is to build together family tree for VIitasaari-Kivijärvi-Kinnula-Pihtipudas area. Co-operation is useful because nobody is able to make this work by her/himself and because of DNA family research there is interest to understand a bit more than only own grandparents. All people who join the project are able to follow what others are doing in this are and they are also able and welcome to add profiles to project. If you find mistakes in profiles you can make corrections but please send a note to profile managers. Links to original sources and pictures are also more than welcome.


TÄYDENNETTÄVIÄ SUKUPUUOSIA: Tälle esittelysivulle on tarkoitus myös kerätä GENI-sukupuuosia (linkkejä) päättyviin tai tarkennettaviin sukupuuosiin, niitä täydentämällä pystyisimme mahdollisuuksien mukaan yhdistelemään ne yhdeksi isoksi sukupuuksi.

SUPPLEMENTING FAMILYTREE PARTS: Target is also to collect links to ending familytree parts into this presentation page and supplement them, where possible into one big familytree.

TÄYDENNETTÄVIÄ SUKUPUUOSIA /
SUPPLEMENTING FAMILYTREE PARTS:

VIITASAARI

KIVIJÄRVI