Projects » Notable Lithuanian Writers » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Sofia "Hazel Owl" Pshyblevska MP (1867 - 1926)

"Zofija Pšibliauskienė - Lazdynų Pelėda"

Vikipedija: Sofija Pšibiliauskienė - Lietuvos visuomenės veikėja, rašytoja, žinoma slapyvardžiu Lazdynų Pelėda. Dvi seserys Ivanauskaitės, leidusios į pasaulį savo prozos kūrinius bendru Lazdynų Pelėd...

3/16/2015 9/26/2022

Simonas Stanevičius - one of the most prominent Lithuanian cultural figures and writers of the 19th century, best known for his fables. Biography Born to a family of petty nobles, Stanevičius studi...

9/20/2015 9/26/2022

Kleofas J Jurgelonis (1886 - 1963)

"Kleofas"

Vikipedija: Kleopas Jurgelionis - Lietuvos poetas, kritikas, vertėjas, žurnalistas.

8/13/2008 9/1/2022

Stanislovas Dagilis MP (1843 - 1915)

Vikipedija: Stanislovas Dagilis - Lietuvos poetas, spaudos darbuotojas, vertėjas. Stanislovas Dagilis – viena ryškesnių Reformatų bažnyčios figūrų, dalyvavusių XX a. pradžios tautinio judėjimo ir sava...

7/16/2015 8/2/2022

Vytautas Montvila MP (1902 - 1941)

Vikipedija: Vytautas Montvila - Lietuvos poetas, vertėjas.

8/12/2017 7/20/2022

Kazys Kiela MP (1898 - 1963)

"Kazimieras"

Vikipedija: Kazys Kiela - lietuvių rašytojas, vertėjas, prieškaryje laikęsis kairiųjų pažiūrų, opozicionierius. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. Šiaurės Atėnai: Liūnės Janušytės ir Kazio Kielos tango

12/1/2014 7/13/2022

Judita Vaičiūnaitė MP (1937 - 2001)

Vikipedija: Judita Vaičiūnaitė - XX a. antrosios pusės lietuvių poetė, modernistė ir vertėja.

12/26/2011 7/12/2022

Petras Vaičiūnas MP (1890 - 1959)

Poetas ,Dramaturgas

1/6/2010 7/11/2022

Rašytojai: Antanaitis Algirdas Titus

11/7/2010 7/5/2022

Marius Katiliskis MP (1914 - 1980)

"Albinas Vaitkus"

Vikipedija: Marius Katiliškis - Lietuvos išeivijos rašytojas.

2/28/2021 7/5/2022

Zinaida Vera Katiliskis MP (1927 - 2013)

"Liūnė Sutema"

LIŪNĖ SUTEMA - ZINAIDA NAGYTĖ - KATILIŠKIENĖ (g. 1927-07-05 Mažeikiuose - m. 2013-01-17 Čikagos priemiestyje, Lemonte), poetė, poeto Henriko Nagio sesuo.1944 m. pasitraukė į Vakarus. Vidurinį mokslą ba...

1/17/2021 7/5/2022

Henrikas Nagys MP (1920 - 1996)

Henrikas NagysMažeikiai, Stoties g. 16. Šiame name gimė poetas Henrikas Nagys ir jo sesuo Zinaida Nagytė-Katiliškienė-Liūnė Sutema Lenta.H.Nagio namas.MKE.2006-02-28.JPG NAGYS HENRIKAS (g. 1920-10-12 M...

1/17/2021 7/5/2022

Cecilija Pračkauskaitė (1910 - 1956)

MKE: Cecilija Pračkauskaitė PRAČKAUSKAITĖ CECILIJA (g. 1910-07-02 Buknaičių k. - m. 1956-03-22 Mažeikiuose, palaidota Mažeikių kapinėse), prozininkė. Kilusi iš darbininkų. Būdama vienuolikos metų ka...

3/2/2021 7/5/2022

Česlovas Grincevičius MP (1913 - 1994)

Vikipedija: Česlovas Grincevičius - Lietuvos rašytojas, bibliografas. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

2/7/2021 6/28/2022

Stanley Yasilonis MP (1892 - 1950)

"Buolio sūnus", "Dausų aras", "Es Džei", "Plunksnaitis", "Šventas Džimas", "Astronomas ir kt."

Panevėžio muziejus: Stasys Jasilionis - poetas. Į JAV išvyko 1909 m. Gyveno Binghamtone. Dirbo " Endicott Johnson Corporation" . Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1918 m. Parašė virš 1000 eilėraščių,...

5/1/2018 4/24/2022

Pranas Daunys MP (1900 - 1962)

Vikipedija: Pranas Daunys - rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojas. VLE: Pranas Daunys

4/20/2022 4/20/2022

Jonas Grinius MP (1902 - 1980)

Vikipedija: Jonas Grinius - lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, estetikos tyrinėtojas.

4/16/2022 4/16/2022

Iliuminata Giedraitis (1892 - 1966)

Iliuminata Giedraitienė - mokytoja, rašytoja.

4/4/2022 4/4/2022

Antanas Giedraitis MP (1892 - 1977)

Vikipedija: Antanas Giedraitis Giedrius - Lietuvos pedagogas, rašytojas.

4/4/2022 4/4/2022

Anzelmas Matutis MP (1923 - 1985)

"Matutis"

Vikipedija: Anzelmas Matutis - Lietuvos pedagogas, rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas.

11/27/2021 1/7/2022

Juozapas Rokas Lideikis MP (1858 - 1898)

Vikipedija: Juozapas Lideikis - kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

5/2/2016 12/12/2021

Kazys Inčiūra MP (1906 - 1974)

"Kazys"

VLE: Kazys Inčiūra - lietuvių rašytojas. Anykštėnai: Kazys Inčiūra

9/24/2008 11/30/2021

Jonas Mackonis MP (1922 - 2002)

"Mackonis"

VLE: Jonas Mackonis - lietuvių tapytojas, dailėtyrininkas, rašytojas. Vikipedija: Jonas Mackonis

11/16/2010 11/29/2021

Rapolas Mackonis MP (1900 - 1982)

"Mackonis"

Lithuanian writer.

11/17/2010 11/29/2021

Aloyzas Baronas MP (1917 - 1980)

Vikipedija: Aloyzas Baronas - JAV lietuvių rašytojas.

12/7/2014 11/11/2021

Pranciškus Vasiliauskas MP (1871 - 1955)

"Pranas"

Vikipedija: Pranciškus Vasiliauskas - kunigas, publicistas, memuaristas.

10/24/2021 10/24/2021

Petras Babickas MP (1903 - 1991)

Vikipedija: Petras Babickas - Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas.

4/17/2014 10/24/2021

Augustinas Gricius MP (1899 - 1972)

Vikipedija: Augustinas Gricius - žurnalistas, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

1/14/2010 10/23/2021

Antanas Miškinis MP (1905 - 1983)

Vikipedija: Antanas Miškinis - Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, publicistas, modernaus neoromantizmo atstovas, rezistentas.

8/8/2011 10/23/2021

Faustas Kirša (1891 - 1964)

Vikipedija: Faustas Kirša - lietuvių poetas, publicistas, Vilniaus konferencijos dalyvis.

10/23/2021 10/23/2021

Mikalojus Akelaitis MP (1829 - 1887)

Veidas: Mikalojus Akelaitis Vikipedija: Mikalojus Akelaitis VLE: Mikalojus Akelaitis Mikalojus Akelaitis (literatūrinis slapyvardis – Juras Varnelis; 1829 m. gruodžio 5 d. Čiuoderiškėse, dab. Marijampo...

1/22/2019 6/2/2021

Jonas Aistis MP (1904 - 1973)

Lithuanian poet.

6/29/2012 6/2/2021

Kostas Snarskis (1906 - 1980)

"Kostas"

Poetas Konstantinas Snarskis - Žvaigždulis Gimė Konstantinas Snarskis 1906 m. sausio 21 d. Biržų miestelėnų šeimoje. Motina kūrė eilėraščius ir giesmes, o tėvas buvo ketverius metus išvažiavęs užsid...

4/27/2012 5/18/2021

Julius Janonis (1896 - 1917)

2/22/2019 5/18/2021

Halina Korsakienė MP (1910 - 2003)

Halina Nastopkaitė-Korsakienė (1910 m. rugpjūčio 30 d. Maliutinkoje, Kijevo gubernija, Ukraina – 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytoja, vertėja, visuomenės veikėja. 37p [ Vikipedija: H...

5/9/2012 5/18/2021

Kostas Korsakas MP (1909 - 1986)

"Konstantinas"

37p KORSAKAS KOSTAS, literatūros istorikas, kritikas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1909 m. spalio 18 d. Pašvitinyje (Pakruojo rajonas). Mirė 1986 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.Kostas Korsa...

5/9/2012 5/18/2021

Adomas Lastas MP (1887 - 1961)

"Lastauskas", "Juodasai"

VLE: Adomas Lastas - lietuvių poetas. Vikipedija: Adomas Lastas

7/27/2009 3/30/2021

Albertas Juozėnas (Baltušis) MP (1909 - 1991)

"Baltušis", "Juozėnas"

Wikipedia: Juozas Baltušis was a Soviet Lithuanian writer, radio and press operative and public figure.

12/19/2013 3/17/2021

Vincas Mykolaitis Putinas MP (1896 - 1967)

WIkipedia: Vincas Mykolaitis Putinas was a Lithuanian poet and writer. He was also a priest, but renounced his priesthood in 1935.

11/25/2020 3/16/2021

Gintautas Iešmantas MP (1930 - 2016)

Wikipedia: Gintautas Iešmantas was a Lithuanian politician. In 1990 he was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

3/9/2011 3/16/2021

Jurgis Kunčinas MP (1947 - 2002)

Wikipedia: Jurgis Kunčinas was a poet, novelist, translator and essayist.

8/6/2016 3/16/2021

Jurgis Tilvytis Žalvarnis MP (1880 - 1931)

Vikipedija: Jurgis Tilvytis - Lietuvos kunigas, poetas, švietėjas, redaktorius.

11/17/2009 3/16/2021

Teofilis Tilvytis MP (1904 - 1969)

VLE: Teofilis Tilvytis - lietuvių rašytojas. VLE: Teofilis Tilvytis

11/17/2009 3/16/2021

Kazys Bradūnas MP (1917 - 2009)

"Kazimieras"

Wikipedia: Kazys Bradūnas - was a Lithuanian émigré poet and editor.

7/22/2019 3/16/2021

Arvydas Ambrasas MP (1947 - 1970)

Vikipedija: Arvydas Ambrasas - lietuvių poetas Rasyk: Arvydas Ambrasas

3/20/2020 3/15/2021

Romualdas Granauskas MP (1939 - 2014)

Wikipedia: Romualdas Granauskas - was a Lithuanian/Samogitian author and dramaturge.

2/20/2021 2/20/2021

Vytautas Mačernis MP (1921 - 1944)

Wikipedia: Vytautas Mačernis - Lithuanian poet.

6/9/2019 2/20/2021

Vytautas Petras Bložė (1930 - 2016)

7/28/2015 12/31/2020

Julius Viktoras Kaupas MP (1920 - 1964)

Vikipedija: Julius Kaupas Lietuvos gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje, eseistas, literatūros kritikas.

10/25/2020 10/25/2020

Česlovas Kavaliauskas (1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, Pasvalio raj. – 1997 m. vasario 20 d. Vievyje) – kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas. Apdovanotas 2001 m. Vyčio Kryžiaus ordino Riterio...

2/11/2019 10/25/2020

Kazys Boruta MP (1905 - 1965)

"Kazimieras"

Wikipedia: Kazys Boruta Lithuanian writer, poet and political activist.His most notable work, Baltaragio malūnas (Baltaragis' Windmill), was adapted as a play, a movie Devil's Bride, and a ballet.

9/14/2009 10/21/2020

Jonas Graičiūnas (1903 - 1994)

Gimė Tbilisyje, buvo poetas, vertėjas, redaktorius, mokėjo septynias kalbas. Vikipedija: Jonas Graičiūnas Dirva: Sugrįžk tėvų šalin!

7/9/2011 10/17/2020

Anthony Skema MP (1911 - 1961)

"Szkiema"

WIkipedia: Antanas Škėma Lithuanian writer, playwright, stage actor and director.

10/10/2020 10/12/2020

Eduardas Mieželaitis (1919 - 1997)

3/25/2013 10/11/2020

Gabrielė Petkevičaitė Bitė MP (1861 - 1943)

"Petkevičiūtė"

Gabrielė Petkevičaitė-Bite was a Lithuanian writer, feminist, activist and one of the most important leaders in Lithuania at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Her pen name Bitė (...

10/11/2010 10/10/2020

Vilhelmas Storosta Vydūnas MP (1868 - 1953)

"Vydūnas", "Vilimas", "Vilius"

Wikipedia: Vydūnas Wilhelm Storost, artistic name Vilius Storostas-Vydūnas (22 March 1868 – 20 February 1953), mostly known as Vydūnas, was a Prussian-Lithuanian teacher, poet, humanist, philosopher an...

4/3/2010 10/10/2020

countess Sophie Victoire Tiesenhausen MP (1790 - 1878)

"Zofija"

Sophie de Choiseul-Gouffier (Lithuanian: Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė; 1790 – 28 May 1878) was a Lithuanian novelist. She was a member of the Lithuanian nobility from the Tyzenhaus family. She ...

9/21/2011 10/9/2020

Gabriela Blancha Katerina Felicia Puzyna (1815 - 1869)

"Gabrielė Giunterytė-Puzinienė"

Rašytoja ir dailininkė Gabrielė Giunterytė-Puzinienė gimė 1815 m. vokiečių kilmės aristokratų Adomo ir Aleksandros Giunterių, LDK pilietybę gavusių XVII a. vidury, šeimoje. Didžiausios Giunterių valdos...

3/4/2012 10/9/2020

Henrikas Algis Čigriejus MP (1933 - 2016)

Vikipedija: Henrikas Algis Čigriejus - Lietuvos rašytojas.

12/1/2017 10/7/2020

Wikipedia: Gabrielius Landsbergis Žemkalnis Lithuanian playwright and activist of the early Lithuanian amateur theater.

1/9/2013 10/7/2020

Mykolas Karčiauskas (1939 - 2018)

Krikšto tėvai Juozapas Račinskas ir Ona Račinskaitė. Krikštytas balandžio 16 d.

2/21/2010 10/7/2020

Kunigas. Rašytojas.

3/24/2013 10/7/2020

Ignas Bitaitis (1875 - d.)

9/4/2019 10/7/2020

Petras Rimkūnas (1913 - 1944)

Santuoka Kauno Prisikėlimo b. 1938 m. spalio 21 d.Rašytojas. Žuvo per Vienos bombardavimą.

3/21/2010 10/7/2020

Jonas Mikelinskas (1922 - 2015)

Gyveno Pasvalio parapijos Žadeikėlių kaime.Rašytojas.

7/2/2011 10/7/2020

Juozas Paukštelis MP (1899 - 1981)

"Juozapas", "Ptašinskas"

Vikipedija: Juozas Paukštelis Ptašinskas - Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas. Krikštatėviai Jonas Padvarskas, Marijona Petrušaitytė (vėliau - Simonaitienė)

8/30/2015 10/7/2020

Lietuvos rašytojas, kunigas, pedagogas.1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijoje (Skaistkalnėje, Pilbergėje, Lyvberzėje, Alūkstoje), Varniuose. Minimas 1911 m.Per Pi...

4/6/2013 10/7/2020

Bronius Daunoras (1906 - 1985)

"Bronislovas"

Vikipedija: Bronius Daunoras

10/5/2020 10/5/2020

Romualdas Narečionis (1930 - 2009)

2/26/2019 10/5/2020

Albinas Baltramiejūnas - g. 1905 m. Gilbonių k., Panevėžio aps. Žurnalistas. Gyveno Kretingoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Rašė eilėraščius, išleido kelis rinkinius Gilbonio slapyva...

6/27/2019 10/4/2020

Henrikas Radauskas MP (1910 - 1970)

8/9/2017 10/4/2020

Vidmante Jasukaityte MP (1948 - 2018)

Wikipedia: Vidmantė Jasukaitytė was a Lithuanian writer and signatory of the 1990 Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

1/27/2013 10/4/2020

Juozas Tumas - Vaižgantas MP (1869 - 1933)

"Vaižgantas"

Wikipedia: Juozas Tumas Vaižgantas Lithuanian Roman Catholic priest and an activist during the Lithuanian National Revival. He was a prolific writer, editor of nine periodicals, university professor, a...

12/24/2008 10/4/2020

Ignes Jurkunas Scheynius MP (1889 - 1959)

"Šeinius"

Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas. Vikipedija: Ignas Šeinius VLE: Ignas Šeinius

9/20/2013 10/4/2020

Dionizas Poška (1764 - 1830)

"Paškevičius"

D. Poška gimė 1764 m. spalio 9 d. Telšių paviete, Žemalės parapijoje, Lėlaičių dvare, krikštytas 1764 metų spalio 13 d. Kurį laiką (iki motinos mirties) gyveno gimtinėje, vėliau su tėvu ir pamote persi...

1/30/2009 10/4/2020

Simonas Daukantas MP (1793 - 1864)

Lithuanian/Samogitian historian, writer, and ethnographer. One of the pioneers of the Lithuanian National Revival, he is credited as the author of the first book on the history of Lithuania written in ...

3/26/2015 10/4/2020

Stasys Yla (1908 - 1983)

Stasys Yla - Lietuvos kunigas, rašytojas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas.

2/8/2018 10/4/2020

Pranas Mašiotas MP (1863 - 1940)

Wikipedia: Pranas Mašiotas Lithuanian activist and educator best known as children's writer and translator.

12/15/2008 10/4/2020

Kazys Binkis (1893 - 1942)

Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių poetas, rašytojas...

2/10/2015 10/4/2020

Svarbesnės gyvenimo ir veiklos datos PASKELBTA: ANTRADIENIS, 21 GEGUŽĖ 2013 1846 m. kovo 16 – gimė Purviškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje. Krikštytas Skaistkalnės parapijos bažnyčioje (Latvij...

9/26/2015 10/4/2020

Jonas Basanavičius MP (1851 - 1927)

Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d., Ožkabaliuose, Bartninkų valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1927 m. vasario 16 d., Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmas...

7/28/2009 10/4/2020

Jurga Ivanauskaitė MP (1961 - 2007)

Wikipedia: Jurga Ivanauskaitė Lithuanian writer, active supporter of Tiber liberation movement.

5/21/2012 10/4/2020

Kazimieras Būga (1879 - 1924)

Kazimieras Būga (1879 m. lapkričio 6 d. Pažiegėje, Zarasų apskritis – 1924 m. gruodžio 2 d. Karaliaučiuje) – Lietuvos kalbininkas, vienas iš žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesorius.Gimė valst...

1/27/2019 10/4/2020

Vincas Krėvė - Mickevičius (1882 - 1954)

"Vincentas"

Lithuanian writer, poet, novelist, playwright and philologist Wikipedia article

9/20/2014 10/4/2020

Antanas Žmuidzinavičius MP (1876 - 1966)

"Антон Мацин Жмуйдзинович"

Lithuanian painter and art collector Wikipedia article

12/23/2009 10/4/2020

Paulius Širvys MP (1920 - 1979)

Wikipedia: Paulius Širvys was a Lithuanian poet.

10/1/2015 10/4/2020

Maria "Hazel Owl" Lastovska MP (1872 - 1957)

"Lazdynų Pelėda"

Vikipedija: Marija Lastauskienė - Lietuvos visuomenės veikėja, rašytoja, žinoma slapyvardžiu Lazdynų Pelėda. Kalbant apie Lazdynų Pelėdos kūrybą, dažniausiai turima galvoje ir analizuojama vyresniosio...

3/16/2015 10/4/2020

Povilas Višinskis MP (1875 - 1906)

Povilas Višinskis (28 June 1875 – 23 April 1906) was a Lithuanian cultural and political activist during the Lithuanian National Revival. He is best remembered as a mentor of literary talent. He discov...

4/30/2017 10/4/2020

Jurgis Šlapelis MP (1876 - 1941)

Vikipedija: Jurgis Šlapelis VLE: Jurgis Šlapelis Jurgis ŠlapelisVeikla: lietuvių kalbininkas, vertėjas, gydytojas, pedagogas, kultūros ir politinis veikėjas.v • a • rJurgis Šlapelis (1876 m. balandžio...

11/15/2009 10/4/2020

Antanas Vienuolis (1882 - 1957)

"Vienuolis"

Wikipedia: Antanas Vienuolis was a Lithuanian writer, dramatist and one of the most famous realistic prosaists.

1/14/2008 10/4/2020

Marcelijus Martinaitis MP (1936 - 2013)

Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.Mokėsi Gervinių septynmetėje mokykloje, 1956 m. baigė Kauno politechnikumą. 1956–1957 m. dirbo ryšių techniku, 1957–1958 m. Raseinių rajono laik...

8/5/2010 10/4/2020

Sofija Čiurlionienė (1886 - 1958)

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 m. kovo 13 d. Joniškyje, Rusijos imperija – 1958 m. gruodžio 1 d. Kaune. Palaidota Petrašiūnų kapinėse.) – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir men...

6/19/2008 10/4/2020

Justinas Marcinkevičius MP (1930 - 2011)

Wikipedia: Justinas Marcinkevičius prominent Lithuanian poet and playwright.

1/16/2014 10/4/2020

Marija Pečkauskaitė (1877 - 1930)

"Šatrijos Ragana"

Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. kovo 8 d. Medingėnuose – 1930 m. liepos 24 d. Židikuose) – lietuvių rašytoja.BiografijaRašytoja gimė Medingėnų dvare (dab. Rietavo savivaldybė) savo motin...

5/22/2013 10/4/2020

Jonas Šliūpas MP (1861 - 1944)

6/5/2009 10/4/2020

Motiejus Kazimieras Valančius MP (1801 - 1875)

"Valančiauskas"

Wikipedia: Motiejus Valančius also known by his pen-name Joteika and Ksiądz Maciek, was a Catholic bishop of Samogitia, historian and one of the best known Lithuanian/Samogitian writers of the 19th cen...

12/1/2008 10/4/2020

Pranas Vaičaitis MP (1876 - 1901)

"Pranciškus Sekupasaka", "Pr. Sekupasakas", "Pr. Sekupasaką", "P. Sekupasaką"

Pranas Vaičaitis (10 February 1876 – 21 September 1901) was a Lithuanian poet. After graduation from the Marijampolė Gymnasium, he studied law at the Saint Petersburg University. Due to the violations ...

4/5/2014 10/4/2020

Sigitas Geda MP (1943 - 2008)

Wikipedia: Sigitas Geda was a Lithuanian poet, translator, playwright, essayist, critic and a member of the Lithuanian independence movement, Sąjūdis, and of the Lithuanian parliament, Seimas.

3/31/2013 10/4/2020

Jonas Biliūnas MP (1879 - 1907)

Wikipedia: Jonas Biliūnas - was a Lithuanian writer, poet, and a significant contributor to the national awakening of Lithuania in the late 19th and early 20th centuries.

6/4/2009 10/4/2020

Bernardas Brazdzionis MP (1907 - 2002)

Lithuanian poet Wikipedia: Bernardas Brazdžionis

8/19/2007 10/4/2020