Projects » Notable Lithuanian Writers » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Mikalojus Akelaitis (1829 - 1887)

Veidas: Mikalojus Akelaitis Vikipedija: Mikalojus Akelaitis VLE: Mikalojus Akelaitis Mikalojus Akelaitis (literatūrinis slapyvardis – Juras Varnelis; 1829 m. gruodžio 5 d. Čiuoderiškėse, dab. M...

1/22/2019 6/2/2021

Jonas Aistis MP (1904 - 1973)

Lithuanian poet.

6/29/2012 6/2/2021

Kostas Snarskis (1906 - 1980)

"Kostas"

Poetas Konstantinas Snarskis - Žvaigždulis Gimė Konstantinas Snarskis 1906 m. sausio 21 d. Biržų miestelėnų šeimoje. Motina kūrė eilėraščius ir giesmes, o tėvas buvo ketverius metus išvažiavęs užsi...

4/27/2012 5/18/2021

Julius Janonis (1896 - 1917)

2/22/2019 5/18/2021

Halina Korsakienė (1910 - 2003)

Halina Nastopkaitė-Korsakienė (1910 m. rugpjūčio 30 d. Maliutinkoje, Kijevo gubernija, Ukraina – 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytoja, vertėja, visuomenės veikėja. 37p

5/9/2012 5/18/2021

Kostas Korsakas (1909 - 1986)

"Konstantinas"

37p KORSAKAS KOSTAS, literatūros istorikas, kritikas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1909 m. spalio 18 d. Pašvitinyje (Pakruojo rajonas). Mirė 1986 m. lapkričio 22 d. Vilniuje. Kostas K...

5/9/2012 5/18/2021

Adomas Lastas MP (1887 - 1961)

"Lastauskas", " Juodasai"

VLE: Adomas Lastas - lietuvių poetas. Vikipedija: Adomas Lastas

7/27/2009 3/30/2021

Juozas Baltušis MP (1909 - 1991)

"Baltušis", " Juozėnas"

Wikipedia: Juozas Baltušis was a Soviet Lithuanian writer, radio and press operative and public figure.

12/19/2013 3/17/2021

Vincas Mykolaitis Putinas MP (1896 - 1967)

WIkipedia: Vincas Mykolaitis Putinas was a Lithuanian poet and writer. He was also a priest, but renounced his priesthood in 1935.

11/25/2020 3/16/2021

Gintautas Iešmantas MP (1930 - 2016)

Wikipedia: Gintautas Iešmantas was a Lithuanian politician. In 1990 he was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

3/9/2011 3/16/2021

Jurgis Kunčinas MP (1947 - 2002)

Wikipedia: Jurgis Kunčinas was a poet, novelist, translator and essayist.

8/6/2016 3/16/2021

Jurgis Tilvytis Žalvarnis MP (1880 - 1931)

Vikipedija: Jurgis Tilvytis - Lietuvos kunigas, poetas, švietėjas, redaktorius.

11/17/2009 3/16/2021

Teofilis Tilvytis MP (1904 - 1969)

VLE: Teofilis Tilvytis - lietuvių rašytojas. VLE: Teofilis Tilvytis

11/17/2009 3/16/2021

Kazys Bradūnas MP (1917 - 2009)

"Kazimieras"

Wikipedia: Kazys Bradūnas - was a Lithuanian émigré poet and editor.

7/22/2019 3/16/2021

Arvydas Ambrasas MP (1947 - 1970)

Vikipedija: Arvydas Ambrasas - lietuvių poetas Rasyk: Arvydas Ambrasas

3/20/2020 3/15/2021

Romualdas Granauskas MP (1939 - 2014)

Wikipedia: Romualdas Granauskas - was a Lithuanian/Samogitian author and dramaturge.

2/20/2021 2/20/2021

Vytautas Mačernis MP (1921 - 1944)

Wikipedia: Vytautas Mačernis - Lithuanian poet.

6/9/2019 2/20/2021

Vytautas Petras Bložė (1930 - 2016)

7/28/2015 12/31/2020

Julius Viktoras Kaupas (1920 - 1964)

Vikipedija: Julius Kaupas Lietuvos gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje, eseistas, literatūros kritikas.

10/25/2020 10/25/2020

Česlovas Kavaliauskas (1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, Pasvalio raj. – 1997 m. vasario 20 d. Vievyje) – kunigas, teologas, poetas, Biblijos vertėjas. Apdovanotas 2001 m. Vyčio Kryžiaus ordino Riterio...

2/11/2019 10/25/2020

Kazys Boruta MP (1905 - 1965)

"Kazimieras"

Wikipedia: Kazys Boruta Lithuanian writer, poet and political activist. His most notable work, Baltaragio malūnas (Baltaragis' Windmill), was adapted as a play, a movie Devil's Bride, and a ballet.

9/14/2009 10/21/2020

Jonas Graičiūnas (1903 - 1994)

Gimė Tbilisyje, buvo poetas, vertėjas, redaktorius, mokėjo septynias kalbas. Vikipedija: Jonas Graičiūnas Dirva: Sugrįžk tėvų šalin!

7/9/2011 10/17/2020

Anthony Skema MP (1911 - 1961)

"Szkiema"

WIkipedia: Antanas Škėma Lithuanian writer, playwright, stage actor and director.

10/10/2020 10/12/2020

Eduardas Mieželaitis (1919 - 1997)

3/25/2013 10/11/2020

Gabrielė Petkevičaitė Bitė MP (1861 - 1943)

"Petkevičiūtė"

Gabrielė Petkevičaitė-Bite was a Lithuanian writer, feminist, activist and one of the most important leaders in Lithuania at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Her pen name Bitė (...

10/11/2010 10/10/2020

Vilhelmas Storosta Vydūnas MP (1868 - 1953)

"Vydūnas", " Vilimas", " Vilius"

Wikipedia: Vydūnas Wilhelm Storost, artistic name Vilius Storostas-Vydūnas (22 March 1868 – 20 February 1953), mostly known as Vydūnas, was a Prussian-Lithuanian teacher, poet, humanist, philosopher ...

4/3/2010 10/10/2020

София Шуазёль-Гуфье (Тизенгаузен) (1790—1878) — российско-польско-литовская аристократка, урожденная польская графиня Тизенгаузен, родственница Потоцких и Радзивиллов. Фрейлина при дворе российского им...

9/21/2011 10/9/2020

Gabriela Blancha Katerina Felicia Puzyna (1815 - 1869)

"Gabrielė Giunterytė-Puzinienė"

Rašytoja ir dailininkė Gabrielė Giunterytė-Puzinienė gimė 1815 m. vokiečių kilmės aristokratų Adomo ir Aleksandros Giunterių, LDK pilietybę gavusių XVII a. vidury, šeimoje. Didžiausios Giunterių valdos...

3/4/2012 10/9/2020

Čigriejus

12/1/2017 10/7/2020

Wikipedia: Gabrielius Landsbergis Žemkalnis Lithuanian playwright and activist of the early Lithuanian amateur theater.

1/9/2013 10/7/2020

Mykolas Karčiauskas (1939 - 2018)

Krikšto tėvai Juozapas Račinskas ir Ona Račinskaitė. Krikštytas balandžio 16 d.

2/21/2010 10/7/2020

Kunigas. Rašytojas.

3/24/2013 10/7/2020

Ignas Bitaitis (1875 - d.)

9/4/2019 10/7/2020

Petras Rimkūnas (1913 - 1944)

Santuoka Kauno Prisikėlimo b. 1938 m. spalio 21 d. Rašytojas. Žuvo per Vienos bombardavimą.

3/21/2010 10/7/2020

Jonas Mikelinskas (1922 - 2015)

Gyveno Pasvalio parapijos Žadeikėlių kaime. Rašytojas.

7/2/2011 10/7/2020

Krikštatėviai Jonas Padvarskas, Marijona Petrušaitytė (vėliau - Simonaitienė)

8/30/2015 10/7/2020

Lietuvos rašytojas, kunigas, pedagogas. 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijoje (Skaistkalnėje, Pilbergėje, Lyvberzėje, Alūkstoje), Varniuose. Minimas 1911 m. ...

4/6/2013 10/7/2020

Bronius Daunoras (1906 - 1985)

"Daubaras"

Vikipedija: Bronius Daunoras

10/5/2020 10/5/2020

Romualdas Narečionis (1930 - 2009)

2/26/2019 10/5/2020

Albinas Baltramiejūnas - g. 1905 m. Gilbonių k., Panevėžio aps. Žurnalistas. Gyveno Kretingoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Rašė eilėraščius, išleido kelis rinkinius Gilbonio slapyva...

6/27/2019 10/4/2020

Henrikas Radauskas MP (1910 - 1970)

8/9/2017 10/4/2020

Vidmante Jasukaityte MP (1948 - 2018)

Wikipedia: Vidmantė Jasukaitytė was a Lithuanian writer and signatory of the 1990 Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

1/27/2013 10/4/2020

Juozas Tumas - Vaižgantas MP (1869 - 1933)

"Vaižgantas"

Wikipedia: Juozas Tumas Vaižgantas Lithuanian Roman Catholic priest and an activist during the Lithuanian National Revival. He was a prolific writer, editor of nine periodicals, university professor,...

12/24/2008 10/4/2020

Ignes Jurkunas Scheynius MP (1889 - 1959)

"Šeinius"

Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas. Vikipedija: Ignas Šeinius VLE: Ignas Šeinius

9/20/2013 10/4/2020

Dionizas Poška (1764 - 1830)

D. Poška gimė 1764 m. spalio 9 d. Telšių paviete, Žemalės parapijoje, Lėlaičių dvare, krikštytas 1764 metų spalio 13 d. Kurį laiką (iki motinos mirties) gyveno gimtinėje, vėliau su tėvu ir pamote persi...

1/30/2009 10/4/2020

Simonas Daukantas MP (1793 - 1864)

Lithuanian/Samogitian historian, writer, and ethnographer. One of the pioneers of the Lithuanian National Revival, he is credited as the author of the first book on the history of Lithuania written in ...

3/26/2015 10/4/2020

Stasys Yla (1908 - 1983)

2/8/2018 10/4/2020

Pranas Mašiotas MP (1863 - 1940)

Wikipedia: Pranas Mašiotas Lithuanian activist and educator best known as children's writer and translator.

12/15/2008 10/4/2020

Kazys Binkis (1893 - 1942)

Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių poetas, rašytojas...

2/10/2015 10/4/2020

Svarbesnės gyvenimo ir veiklos datos PASKELBTA: ANTRADIENIS, 21 GEGUŽĖ 2013 1846 m. kovo 16 – gimė Purviškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje. Krikštytas Skaistkalnės parapijos bažnyčioje (Latvi...

9/26/2015 10/4/2020

Jonas Basanavičius MP (1851 - 1927)

Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d., Ožkabaliuose, Bartninkų valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1927 m. vasario 16 d., Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmas...

7/28/2009 10/4/2020

Jurga Ivanauskaitė MP (1961 - 2007)

Wikipedia: Jurga Ivanauskaitė Lithuanian writer, active supporter of Tiber liberation movement.

5/21/2012 10/4/2020

Kazimieras Būga (1879 - 1924)

Kazimieras Būga (1879 m. lapkričio 6 d. Pažiegėje, Zarasų apskritis – 1924 m. gruodžio 2 d. Karaliaučiuje) – Lietuvos kalbininkas, vienas iš žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesorius. Gimė val...

1/27/2019 10/4/2020

Vincas Krėvė - Mickevičius (1882 - 1954)

"Vincentas"

Lithuanian writer, poet, novelist, playwright and philologist Wikipedia article

9/20/2014 10/4/2020

Antanas Žmuidzinavičius MP (1876 - 1966)

"Anthony Jmuidzinavichyus"

Lithuanian painter and art collector Wikipedia article

12/23/2009 10/4/2020

Paulius Širvys MP (1920 - 1979)

Wikipedia: Paulius Širvys was a Lithuanian poet.

10/1/2015 10/4/2020

Kalbant apie Lazdynų Pelėdos kūrybą, dažniausiai turima galvoje ir analizuojama vyresniosios iš seserų Ivanauskaičių – Sofijos Pšibiliauskienės – kūryba. Penkeriais metais jaunesnei Marijai Lastauskien...

3/16/2015 10/4/2020

Povilas Višinskis (1875 - 1906)

Povilas Višinskis (literatūriniai slapyvardžiai: A. – s, Blinda, P – V, P. A., Apaštalas, P. Šiaulietis, 1875 m. birželio 28 d. Ušnėnuose, Kelmės raj. – 1906 m. balandžio 23 d. Berlyne) – lietuvių rašy...

4/30/2017 10/4/2020

Jurgis Šlapelis MP (1876 - 1941)

Vikipedija: Jurgis Šlapelis VLE: Jurgis Šlapelis Jurgis Šlapelis Veikla: lietuvių kalbininkas, vertėjas, gydytojas, pedagogas, kultūros ir politinis veikėjas. v • a • r Jurgis Šlapelis (1876 m...

11/15/2009 10/4/2020

Antanas Vienuolis (1882 - 1957)

"Vienuolis"

Wikipedia: Antanas Vienuolis was a Lithuanian writer, dramatist and one of the most famous realistic prosaists.

1/14/2008 10/4/2020

Marcelijus Martinaitis MP (1936 - 2013)

Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Gervinių septynmetėje mokykloje, 1956 m. baigė Kauno politechnikumą. 1956–1957 m. dirbo ryšių techniku, 1957–1958 m. Raseinių rajono la...

8/5/2010 10/4/2020

Sofija Čiurlionienė (1886 - 1958)

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 m. kovo 13 d. Joniškyje, Rusijos imperija – 1958 m. gruodžio 1 d. Kaune. Palaidota Petrašiūnų kapinėse.) – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir men...

6/19/2008 10/4/2020

Justinas Marcinkevičius MP (1930 - 2011)

Wikipedia: Justinas Marcinkevičius prominent Lithuanian poet and playwright.

1/16/2014 10/4/2020

Marija Pečkauskaitė (1877 - 1930)

"Šatrijos Ragana"

Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. kovo 8 d. Medingėnuose – 1930 m. liepos 24 d. Židikuose) – lietuvių rašytoja. Biografija Rašytoja gimė Medingėnų dvare (dab. Rietavo savivaldybė) savo m...

5/22/2013 10/4/2020

Dr. Jonas Šliūpas (1861 - 1944)

6/5/2009 10/4/2020

Motiejus Kazimieras Valančius MP (1801 - 1875)

"Valančiauskas"

Wikipedia: Motiejus Valančius also known by his pen-name Joteika and Ksiądz Maciek, was a Catholic bishop of Samogitia, historian and one of the best known Lithuanian/Samogitian writers of the 19th cen...

12/1/2008 10/4/2020

Pranas Vaicaitis (1876 - 1901)

"Pranciškus Sekupasaka", " Pr. Sekupasakas", " Pr. Sekupasaką", " P. Sekupasaką"

Pranas Vaičaitis (10 February 1876 – 21 September 1901) was a Lithuanian poet. After graduation from the Marijampolė Gymnasium, he studied law at the Saint Petersburg University. Due to the violations ...

4/5/2014 10/4/2020

Sigitas Geda MP (1943 - 2008)

Wikipedia: Sigitas Geda was a Lithuanian poet, translator, playwright, essayist, critic and a member of the Lithuanian independence movement, Sąjūdis, and of the Lithuanian parliament, Seimas.

3/31/2013 10/4/2020

Jonas Biliūnas MP (1879 - 1907)

Wikipedia: Jonas Biliūnas - was a Lithuanian writer, poet, and a significant contributor to the national awakening of Lithuania in the late 19th and early 20th centuries.

6/4/2009 10/4/2020

Bernardas Brazdzionis MP (1907 - 2002)

Lithuanian poet Wikipedia: Bernardas Brazdžionis

8/19/2007 10/4/2020

Salomėja Nėris MP (1904 - 1945)

Wikipedia: Salomėja Nėris Lithuanian poet

10/17/2009 10/4/2020

Balys Sruoga MP (1896 - 1947)

"Boleslovas"

Wikipedia: Balys Sruoga Balys Sruoga was a writer of wide and colourful gift: a poet, a prose writer, a dramatist, a theatre critic, a researcher of literature and folklore. B.Sruoga was born on Feb...

3/18/2008 10/4/2020

Antanas Strazdas (9 March 1760 in Margėnai, Rokiškis district – 11 April 1833 in Kamajai; signed in Polish as Antoni Drozdowski, often called Strazdelis by the locals) was a Lithuanian priest and poet....

5/30/2018 10/4/2020

Julija Žymantienė - Žemaitė MP (1845 - 1921)

"Julia Zymont"

Wikipedia: Žemaitė Žemaitė (literally female Samogitian) was the pen name of Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (4 June [O.S. 23 May] 1845 – 7 December 1921). She was a Lithuanian/Samogitian writer, de...

11/16/2014 10/4/2020

Vincas Kudirka (1858 - 1899)

Lietuva, Tėvyne mūsų Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia. Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei Tegul saulė Lietuvoj Tamsuma...

9/20/2009 10/4/2020

Jonas Mačiulis Maironis MP (1862 - 1932)

"Maculevičius"

Maironis (born Jonas Mačiulis, 2 November [O.S. 21 October] 1862 – 28 June 1932)-he is part of the Lipciute family- is one of the most famous Lithuanian poets and was also a Catholic priest and educato...

10/31/2011 10/4/2020

Antanas Baranauskas MP (1835 - 1902)

Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, Utenos apskritis – 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuose) – Lietuvos poetas, kalbininkas, Seinų vyskupas. Jo literatūriniais pseudonimais buvo Bangputy...

1/31/2008 10/4/2020