Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nykarleby ~ Uusikaarlepyy

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Arthur Isaac Isaacson (1901 - 1980)
  Uusikaarlepyyn kaupunki- ja maasrk maaseurakunta syntyneet 1894-1911 (MKO127-134) Sivu 200,201 1901 ; SSHY / viitattu 05.05.2021 /viitattu 05.05.2021 /viitattu 05.05.2021
 • Michel Mattsson Bjon (1772 - 1829)
  f:
 • Anders Andersson (1774 - 1830)
  Vihitty 2.avioliitto Keuruu rippikirja 1801-1806 (AP_II I Aa:9) Sivu 326 Walkamanaho ; SSHY / Viitattu 05.04.2021 Keuruu rippikirja 1809-1818 (AP I Aa:10) Sivu 327 Walkama torp ; SSHY / Viitattu 05...
 • Sophia Andersdotter (1770 - d.)
  Multia rippikirja 1825-1840 (AP I Aa:2) Sivu 114-115 Uurannjemi Inhysingar ; SSHY / Viitattu 05.04.2021 Multia rippikirja 1811-1817 (UK422 I Aa) Sivu 204 Uuranjemi ; SSHY / Viitattu 05.04.2021 Mult...
 • Maria Hansdotter Levälä (1728 - 1791)
  Lysning / Vigd 7.1.1739 Man By / Gård Ytterjepo Namn David Erichs: Hustru By / Gård Sorn brudg: Namn Maria Hans:d:r Barn : 14.5.1740 15.5.1740 Ytt:jäp: David Erichsson Marja Hans:d:...

Detta projekt är för alla personer som har en anknytning till Nykarleby i Österbotten.

Gör som följande tryck på Följ projekt, sedan i den profil som har anknytning gå till verktyg och välj "Lägg till i ett Projekt".

Historik: Nykarleby stad grundades 1620 av Gustav II Adolf. År 1975 utvidgades staden genom en kommunsammanslagning och idag har vår stad totalt ca 7500 invånare. Nykarleby socken bildades 1607 genom att delar av Pedersöre och Vörå socknar sammanslogs till en ny församling. Leppo by i den nya socknen upphöjdes 1620 till stad med namnet Nykarleby. Den utsågs 1648 till residensort för landshövdingen och blev 1652 huvudort i grevskapet Karleborg, men utvecklingen gick långsamt, och mot slutet av århundradet var stadens hela existens hotad. Den uppblomstrade något under senare delen av 1700-talet, men sedan började en tillbakagång, som varade långt in på följande sekel. Under 1808-09 års krig utkämpades slaget vid Jutas fyra km söder om stadens nuvarande centrum. Sjöfarten, skeppsbyggeriet och handeln expanderade kraftigt efter fredsslutet, och stadens storhetstid inföll på 1830-, 40- o. 50-talet. En ny stagnationsperiod inleddes sedan en brand lagt nästan hela Nykarleby i aska 1858. Fram till första världskriget gick många företag omkull; den mest förödande effekten hade Nykarleby aktiebanks konkurs 1913.

Linkar:

Lyhytelokuva Uusikaarlepyystä vuodelta 1946

Nykarlebyvyer

Bouppteckningar och arvsskiften i Nykarleby socken 1736-1767

Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858)

Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857

Nykarleby stads borgmästare (1620—1925)

 1. Gabriel Ljungson 1620—1629
 2. Didrich Spikernagel 1629—1634
 3. Joseph Jacobsson Munselius (1590-1649) 1635—1649
 4. Anders Göransson Lyttraeus ( -1678) 1649—1653
 5. Cordt Bochmöller (1615-1667) 1653—1667
 6. Henrik Hansson Kluvensik (- - -) 1667—1670
 7. Wilhelm Ross (1635-1690) 1672—1690
 8. Jacob Bochmöller (1650-1701) 1691—1701
 9. Isac Falander (- - 1715) 1702—1714
 10. Joseph Kluvensik (1676-1740) — — 1726
 11. Samuel Brink (- - 1753) 1727—1753
 12. Johan Brink (1728-1782) 1753—1782
 13. Johan Christian Gadd (1757-1813) 1782—1795
 14. Carl Jacob Stenman (1762-1819) 1796—1819
 15. Fredric Calamnius (1787-1840) 1819—1835
 16. Johan Haeggström (1804-1870) 1837—1849
 17. Abraham Vilhelm Montin (1815-1866) 1851—1860
 18. Edvard Julius Höckert (1816-1898) 1860—1870
 19. Teodor Alarik Vilander 1871—1884
 20. Werner Johan Samuel Strömmer (1847-1901) 1885—1901
 21. Oscar Calamnius (1866-1925) 1902—1919
 22. Axel Herlin 1919—1920
 23. Tönne Antell (1892-1959 ) 1920—1923
 24. Ruben Österberg (1895-1959 ) 1923
 25. Carl Stenfors 1924—1929 [1930]

Ny Carleby, Consistorielt Pastorat

Kyrkoherdar:

Kapellaner:

2. kappalaiset - Andra Series Präst:

Pitäjänapulaiset ja pedagogit - Sockne-Adjuncter och Pedagoger:

Extra präster

kaplan assistent - kappalaisen apulainen

präst assistent - kirkkoherran apulainen

tillfälliga predikant - välisaarnaaja

barmhärtighet predikanten - armovuodensaarnaaja