Projects » Nylands infanteriregemente » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johan Skogren (deceased)

3/1/2013 Today

Johan Simonson Roth (1758 - 1801)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Lohjan komppanian varamieheksi nro 81 25.2.1774, myöhemmin varamies numero 41. Varsinaisena sotilaana ruodussa nro 80 27.6.1778 - 2.4.1801 Värv�...

3/1/2016 3/23/2016

Adopt. Riddersvärd 1803 och då även adlad, blev 1777 fänrik vid Nylands infanteri, 1782 stabslöjtnant, 1786 kapten, 1788 major; utmärkte sig under kriget 1789 ...

5/7/2008 2/22/2016

9/30/2009 1/16/2016

Henrik Damm (1760 - d.)

Soldat, Nylands Infanteriregemente, Ingå kompani, nummer 556-43 Karskog Sjundeå g: Dog sannolikt i kriget 1808-1809

12/1/2015 12/1/2015

Henrik Kylling (1727 - d.)

Soldat i Nylands regemente, Ingå kompani, rot 17 Knops Gift 1753 med Katarina Pettersdotter från Hellnäs ( hiski )

8/23/2015 8/23/2015

Erik Baggström (1692 - 1737)

Soldat i Ingå kompani, nr 7 Honskby. En av de tusentals svenska soldater som 1721 kom till Finland. Tidigare tjänst i Upplands ståndsdragoner, IV 73. ( Runslingan ) Torde ha bliv...

8/19/2015 8/19/2015

Johan Kullström (c.1741 - 1783)

4/9/2015 4/9/2015

Johan Palm (c.1732 - d.)

Lappträsk kommunionbok 1762-1767 Porlom Pahala: Lappträsk kommunionbok 1768-1773 Porlom Pahala: Lappträsk kommunionbok 1773-1779 Porlom Pahala: Torpare i Mickelspiltom ...

4/8/2015 4/8/2015

f: ? samma:

12/13/2010 3/29/2015

Jacob Olofsson Grefve (1681 - 1766)

Soldat 604 / 91 Halfdels, Ingå Kompani, Nylands infanteriregemente g: 8.7.1722 8.7.1722 Halfdahl sold. Jac. Olofsson Chirstin Ehrsdr: Olof

12/13/2010 3/29/2015

Johan Johansson Åberg (1779 - c.1808)

f: OBS! Född uä, förekommer i KB tillsammans med modern som "Oäkta son Johan Johansson" och sedan som självständig som "Johan Adamsson" Fadern i KB Ahonp&#...

5/1/2013 2/14/2015

Johan Ericsson Bröms (1744 - 1827)

3/30/2010 1/3/2015

Henrik Friberg (c.1701 - 1764)

"HindrichFrijberg Friberg", "Hinrich Frijbärg", "Henrik"

Soldat i Nylands regemente, Ingå kompani, rot nr 10 Friggesby (bodde på Immunders då han var soldat). Det exakta datumet för när han blev soldat är okän...

11/23/2014 11/23/2014

Samuel Trast (1780 - c.1810)

Soldat i Ingå kompani, nummer 41 (Masaby?). Antogs 15. februari 1804. Var då ogift. Har vid generalmönstringen 1804 tjänat i 3 år och 8 månader. Födelse...

4/16/2011 7/15/2014

Nämns 1703 som soldat "Nils" i Norrby Skomars i SAY:

9/11/2012 7/10/2014

Matts Skogberg (deceased)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Skomarbölen ruodun nro 34 sotilaana 3.10.1735 - 11.8.1757 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

6/26/2014 6/26/2014

Michel Jöransson Flinta (1733 - 1806)

Turun läänin jalkaväkirykmentin Perniön komppanian Kynämäen ruodun nro 8 sotilaana 30.1.1751 - 25.6.1782 ....

6/9/2012 5/19/2014

Johan Hansson Skruf (1763 - 1825)

"Vid vigseln reservsoldat i Pargas", "Tenala"

Karjaan / Toisen majurin komppanian Björknäsin ruodun nro 94 sotilaana n. 1789 - 4.11.1808 Pääkatselmus 1790 Pääkatselmus 1795 Pääkatselm...

5/17/2014 5/17/2014

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 9), född 1715-12-30 i Halmstad. Volontär vid Västmanlands infanteriregemente 1731-09-08. Förare vid Upplands regemente 1733-12-06. ...

5/18/2009 3/28/2014

Peter Petersson Poitz (b. - c.1639)

Norsby i Vekkelaks socken. Kom i tjänst omkr. 1609. Var ryttare under Per Olssons fana 1618. Fänrik under kapten Rasmus Hara 1623. Löjtnant vid östra Nylands infanterirege...

12/2/2013 2/22/2014

Ingå 1775-1780: Vistades på släktens hemgård kronohemmanet Kryckels i Nääs, och övertog husbondeskapet där före 1745. Avstod fr&#x...

3/20/2012 1/2/2014

Johan Hansson Fagerholm, Hansson (1745 - 1803)

"Hansson"

??? ??? g: d:

3/20/2012 1/2/2014

Johan Segerström (c.1733 - 1795)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Gierbyn ruodun nro 87 sotilaana 29.1.1765 - 22.2.1773 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778 Pernajan seurakunnan ...

12/29/2013 12/29/2013

Henrik Mattsson Rosenberg (c.1744 - 1788)

Soldat 73 - Björsby Pojo g: Nylands Infanteriregemente, SECOND MAJORENS COMPAGNIE, soldat 73 Björsby Pojo

8/13/2013 12/21/2013

Henrik Hammar (1710 - 1802)

"Henric Hammar"

Soldat/sotilas - kirjassa "Jorvas - Kirkkonummen sydämessä (Backman, Brenner, Nyman) kerrotaan seuraavaa s. 52: "Pommerin sodan ajalta vuodelta 1758 on merkintä, että sotila...

10/30/2011 11/21/2013

Christian Thomasson Rask (c.1744 - 1803)

Förekommer både med förnamnet Christian och Christer Kommunionböckerna ger honom födelseåret 1744, men soldtrullarna uppger att han 1767 var 21 år gam...

10/1/2011 10/27/2013

9/8/2011 10/6/2013

Henrik Johan Schultz (1766 - 1831)

"Skults", "Schultz", "Scultz"

Soldat i Nylands infanteriregemente, Ingo kompani, nr 19 Munkkulla Förekommer också med namnet Skults, Schults, Scultz Nylänning enligt soldatrullorna och enligt kommunionb�...

10/7/2012 10/5/2013

Erik Bengtström (c.1736 - d.)

Pääkatselmus 1767

8/16/2012 10/5/2013

Erik Dragman (deceased)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Dragsvikin ruodun nro 63 sotilas 16.4.1767 - 4.2.1789 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778 Pääkatselmus 1782 P...

9/26/2013 9/26/2013

Pääkatselmus 1743 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

8/9/2012 9/22/2013

Henrik Eriksson Boström (1752 - 1809)

Född: / Död 1809 (enligt kommunionboken ) Soldatkarriär Soldat i Nylands infanteriregemente, Ingo kompani, nummer 2 Bobäck. Antagen till soldat i mars 1772, efte...

10/7/2012 9/15/2013

Antoni Jurgen Reich, a. Altenwoga (b. - 1644)

"Anton Jürgen von Reich"

Kapten över Viborgs stads knektar, lamskjuten vid Pleskov 1615. Fick 7.12.1615 300 daler årligt underhåll av stora tullen i Viborg med konfirmation 25.4. 1620. Överste v...

5/2/2012 9/2/2013

Henrik Hjort (1763 - 1841)

Eventuellt född i Esbo... eller så inte. Födelseorten anges endast i Esbo kommunionböcker, dit Henrik flyttar 1810. En del av hans barn, som föddes i Kyrkslätt...

8/11/2012 8/25/2013

Johan Jonasson Engström (1745 - 1821)

Född: / Om kommunionböckerna har rätt, så skulle Johans mor Maria Johansdotter ha varit 55 år då han föddes - det är sannolikt att moderns f&#x...

10/2/2011 8/18/2013

Jonas Bergsten (c.1684 - 1768)

"Jonas Bergsteen"

Födelsedatumet är ungefärligt; i kommunionbäckerna uppger Jonas vara född 1684, vid sin död 1689, generalmönstringsrullorna uppger att han var 47 ...

10/5/2012 8/17/2013

Gustav Johansson Berg (1721 - d.)

Soldatkarriär: Soldat i Ingå kompani, 526/13 Skinnarby/Skinnars. På samma plats före honom Jonas Bergsten , efter honom Jonas Engström . Antogs som vargeringska...

3/7/2011 8/17/2013

Johan Thomasson Hjelm (1754 - 1788)

-- Uudenmaan läänin jv-rykmentti, pääkatselmusluettelo 1782, "premier majorens compagnie", 467, 82, Lahnux, reserven Johan Hjelm, nyl., 28, 4, 5'8", gift, approberes -- Es...

8/4/2013 8/4/2013

Erik Skants (1759 - 1824)

*Född: [ ] 1786-1794 p. 66 Karis, Kansbacka, Lillgård: [ ] Antagen som vargeringskarl vid Kungliga Nylands regemente för rotarna nr. 25 Lågbacka och 26 Kansbacka 6....

5/6/2011 7/10/2013

Johan Knäck (1750 - 1844)

Adskedade soldaten af fd. Nylands infanteri kRegemente och Andra Majorent Compageni nr 58, njuteande uti Fiedje Classen af Kejs. Finska Krigsmanshus Fonden underhåll sex 2/3 Rb Sn. Bar grå...

1/6/2010 5/2/2013

Henrik Lilja (c.1771 - d.)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Henkikomppanian Drombomin ruotujen 49 ja 50 varamiehenä n. 1790 - Varamiesluettolo 1800 Liljendalin seurakunnan arkisto > Rippikirjat 1794-1805

4/6/2013 4/6/2013

Gabriel Stålt (1755 - 1831)

f: Soldat Gabriel Stolt ( Stålt ) ( z bortfallit 1780 ) f. 10.01 1755 i Sjundeå, död 31.03.1831här i Sjundby, Granbacka torp. Vigd med Maria Christina ( ant. ibland...

6/3/2012 3/25/2013

SSHY- Sjundeå , vigda 1722-1770. "16.8. 1757 Wigdes Soldaten Hendrich Mårtensson Ståltz med Pigan från Lempans Maria Andersdotter. Sponsor Dragon Johan Ståltz i Myr...

1/31/2013 3/25/2013

Carl Gustaf Brunberg (1751 - 1817)

Sergeant i Nylands infanteriregemente.

1/2/2011 3/24/2013

Carl Friedrich Brunberg (1723 - 1773)

Furir, rustmästare i Nylands infanteriregemente, Borgå kompani.

1/2/2011 3/5/2013

Eschel Hatainen (1702 - 1770)

9/25/2011 2/24/2013

Emanuel Strand (1757 - 1835)

f: g: Nylands Infanteriregemente, Ingå kompani, soldat nummer 612:99 (Kämpbacka) Soldatrulla Born Christened Village Farm Father Mother Child

1/3/2011 1/31/2013

Erik Johan Fri (1780 - 1829)

"Erik Johan Henriksson", "Eric Johan Fri", "Eric Johan Henricsson"

Soldat/sotilas: -- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1804-06, 1. majurin komppania, ruotu 51 Vihti Suksela f: Lastenkirja: g:

4/5/2011 1/31/2013

Jakob Rotman (c.1712 - d.)

Till 1750 på Rudom Skeggas Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti > Pääkatselmusluettelo, 1735-1735 > 71: 13-15 Uudenmaan läänin jalkaväk...

1/27/2013 1/27/2013

Johan Blom (1772 - d.)

"Johan Blomm"

f: -- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1804-06: 605 92 Ålkila Johan Blom, nylänning, 32, 14 1/4, pituus 5'8", gift, presens approberes

1/16/2013 1/16/2013

Henrik Blomberg (1741 - d.)

-- Uudenmaan läänin jv-rykmentti pääkatselmusluettelo 1778, 605 92 Ålkila Hinric Blomberg Nyl. 36. 12. gift, approberes

1/16/2013 1/16/2013

Anders Bergman (c.1719 - 1786)

Bakgrund Det är oklart varifrån Anders Bergman kom och vem hans föräldrar var. Hans patronym nämns aldrig i kyrkböckerna, utan han går endast under si...

5/15/2011 1/11/2013

Johan Lantz (1766 - 1831)

"Johan Lanz", "Johan Lants"

Sotilas Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentissä: Pääkatselmusluettelo 1795: Inkoon komppania, "517 4 Masaby Johan Lants, uusmaalainen, ikä 28 v, palve...

1/6/2013 1/6/2013

Frantz Knorringh, III MP (c.1600 - c.1680)

"Franz"

Franz Knorringh han skrev sig så för att inte förväxlas med sin brorson och namne Frants von Knorring. Franz är stamfar för den finländska grenen "v...

12/12/2008 12/2/2012

Johan Hammar (1746 - 1826)

f: -- Date of birth also 22.11. in later documents -- Hilabäck -- Hilabäck -- Hilabäck

5/25/2011 11/7/2012

Henrik Sundström (c.1750 - 1818)

"Hinric Sundström", "Henric Sundström"

Ei ole Östersolbergissä v. 1754 syntynyt Henrik Larsson Ei ole Henrik Boman Ul jv-rykmentin pääkatselmusluettelo v. 1778, Östersolbergin ruotu 586 73, ikä ...

10/26/2008 11/7/2012

Pål Tohlman Bussman/ Budman (c.1696 - c.1757)

Han kom till Finland ca. 1721 och insattes som soldat i Nylands infanteriregemente, Karis kompani, under namnet Pål Tohlman. Enligt vissa uppgifter skulle släkten härstamma fr�...

10/12/2009 11/4/2012

Erik Eriksson Engström (1754 - 1786)

Född: Soldat vid Nylands infanteri, rotenummer 13. Blev soldat 1773 ( se generalmönstringsrullen 1778 ) Ur generalmönstringsrullen 1782 framkommer det att Erik är 29 &#x...

10/5/2012 10/10/2012

Jacob Ekegren (1743 - 1804)

Soldat vid Nylands infanteriregemente, vice korporal, Ingå kompani. Rotenummer 1 (Bobäck) Antogs som soldat den 14 januati 1768 ( rekryteringsrullen ). Var enligt generalmönstrin...

9/23/2010 10/10/2012

Carl Jacob Ekegren (1777 - 1835)

Född: Soldat vid Ingå kompani, rotenummer 1 (Bobäck) Ur generalmönstringsrullan för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani 1804 : "I stället (f&#x...

9/23/2010 10/10/2012

Gustav Erik Hacklin (1787 - 1844)

Inflyttade 1821 med familjen från Helsingfors till Degerby, Föglö sn, och flyttade 1824 därifrån till Rödhamns krog, som han arrenderade (han tituleras i kyr...

10/7/2012 10/7/2012

Carl Gustaf Levong (c.1773 - 1818)

Inflyttad till Borgå från Esbo 10.10.1799: Gift i Esbo: Vid vigseln Kapt. vid K. Nyl. Brig. Lin. Reg. Vid döden "Maj. v. Kejs. 2:draJäg. Reg."

10/7/2012 10/7/2012

Johan Hard (c.1761 - 1833)

Enligt kommunionboken 1786-1793 "finne" Pääkatselmus 1795 Pääkatselmus 1800 Pääkatselmus 1804

10/16/2011 9/25/2012

Hindric Thorgren (c.1719 - 1772)

Henkikomppanian Särkilahden ruodun nro 73 sotilas 15.5.1747 - 19.1.1763 Katselmus 1747

9/25/2012 9/25/2012

Lars Partainen (c.1690 - 1762)

Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti > Pääkatselmusluettelo, 1735-1735 > 70: 10-12 Lapinjärven seurakunnan arkisto > Pää- ja rippikirjat > Rippi...

9/23/2012 9/23/2012

Erik Johan Armfelt (1694 - 1766)

Volontär vid Karelska värfvade infant 1708; Sergeant derst. 1710; Fänrik vid Österbottens infanteri 1713; Löjtnant vid Nylands infanteri 1716; Regements- Qvarterm&#...

8/30/2008 9/20/2012

Erik Johansson Åberg (1770 - 1832)

Äktade, storbonden Hinric Michelssons dotter, Helena ifrån Danskarby-Stordanskar. Erik (patronym Johansson) ingick som soldat i Nylands Infanteriregemente, där han senare avancer...

1/18/2010 9/17/2012

Philipp von Sass, II (b. - 1687)

a. Restfer Source: -Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Livland, p. 718. -Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland Intill Stora Ofreden, p. 375-376. =>

9/18/2010 9/13/2012

Porträtt målat av Nils Schillmark, på Wanantaka i Janakkala.

6/10/2008 9/7/2012

Johan Bergenstråhle (1756 - 1840)

"Bergenstråle"

12/15/2007 9/6/2012

Anders de Bruce (1723 - 1787)

Tavastehus 1784-89

7/26/2012 9/6/2012

Elias (Elis) Furuhjelm (1764 - 1835)

10/22/2007 9/6/2012

Jakob Johan Anckarström (1729 - 1777)

.

5/4/2009 9/6/2012

Joakim van Glan (1696 - 1778)

"Joakim von Glan"

www.genealogia.fi/genos/-old/14/14_120.htm Erhöll 7.7.1722 fullmakt att vara regementspastor vid Nylands infanteriregemente.

10/13/2008 9/6/2012

Johan Jakobsson Lund (c.1620 - 1702)

Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri Johan Jakobsson Lund († 1702) Hänen puolisonsa Margareta Davidsdotter Gyllenbögel. Regementsskrivare vid Nylands regemente.

2/13/2008 9/6/2012

Henrik af Trolle (1730 - 1784)

4/5/2011 9/5/2012

Herman von Cappel (1595 - 1656)

3/18/2011 9/4/2012

Ernst Larsson Creutz (1584 - 1635)

Ernst Larsson Creutz se adl. ätten Creutz, en medlem av ätten (Tab.22), som upphöjdes i grevligt stånd, tog såsom sådan icke introduktion. I Finlamd kl...

12/29/2008 9/4/2012

Jakob Johan Berg (b. - 1638)

8/28/2012 9/4/2012

Georg Johan Knorring (1580 - 1649)

Georg Knorring (egenhänd., ursprunligen Juergen Knorr eller Knorre. son till Franz II Knorr. Han kallas i svenska handlingar vanligen Jöran men skev sig alltid Georg. Att han, s...

8/27/2008 9/4/2012

Jonas Cronstedt (1711 - 1778)

9/19/2009 9/4/2012

9/19/2009 9/4/2012

Fabian Wrede (1760 - 1824)

5/9/2008 9/3/2012

Carl Gustaf Armfelt, Jr (1724 - 1792)

Armfelt, Carl Gustaf (f. 14/7 1724, d. 5/1 1792 Malmö), militär, sonson till Carl Gustaf Armfelt d.ä. Armfelt, som på 1740- o. -50-talen tjänstgjort i franska arm&#...

6/22/2009 9/3/2012

2/19/2011 9/3/2012

, tutkimustyö Fersen-suvusta, suomeksi . (direct link broken due to special characters in wikipedia-pagename/URL, go via the Estonian page above)

6/30/2008 9/3/2012

Fredrik Arvidsson Posse (1727 - 1794)

Krigarbanan valdes även av Fredrik Posse, vilken 1735 ingick såsom volontär vid Livgardet. Hans befordringar fortgick sedan i vanlig tur, tills han 1750 uppnådde majorsgrade...

7/11/2007 9/3/2012

Henrik Johan Aminoff (1680 - 1758)

4/27/2008 9/3/2012

Armfelt, Carl Gustaf (f. 9/11 1666 Ingermanland, d. 24/10 1736 Pernå), militär. Armfelt erhöll en del av sin militära utbildning i Frankrike, där han vistades 168...

2/7/2007 9/3/2012

Henric Lönnroth (1748 - 1791)

Gift med Catharina Eriksdotter ännu (således inte med Brita Johansdotter) 1786 I Gebbelby redan 1773:

11/3/2009 9/3/2012

Lars Sommardahl (1715 - 1777)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Skåldön ruodussa nr 61 sotilaana 3.3.1742 - 20.3.1758 Pääkatselmus 1743

1/4/2012 9/3/2012

Herman Reinhold Taube (1672 - 1742)

Överste för Nylands infanteriregemente 1737-1741, dog barnlös enl.

9/19/2009 9/3/2012

Erik Fröberg (1682 - 1751)

Överste, dog barnlös.

9/3/2012 9/3/2012

Gustaf Mauritz Armfelt (1757 - 1814)

"Kustaa Mauri Armfelt", "Gustav Moritz"

Gustaf Mauritz Armfelt, född 31 mars 1757 i Jufva kaptensboställe i Tarvasjoki i S:t Mårtens, i sydvästra Finland, död 19 augusti 1814 i Tsarskoje Selo, S:t P...

2/7/2007 9/3/2012

Isaac Byman (1766 - 1845)

Uudenmaan jalkaväkirykmentin Karjaan / Toisen majurin komppanian Ersbyn ruodun nro 91 sotilaana Pääkatselmus 1795 Pääkatselmus 1800 Pääkatselmus...

1/27/2009 9/3/2012

Jacob Isacsson Granat (c.1719 - 1752)

Karjaan / Toisen majurin komppanian Trollbölen ruodun nro 62 sotilaana 3.3.1742 - 18.12.1752 Pääkatselmus 1743 Katselmus 1747 Pääkatselmus 1767

4/22/2011 9/2/2012

Samuel Eklund (c.1685 - 1775)

Upplannin säätyläisrakuunarykmentti, eli ns. kreivi Fersenin rakuunarykmentti, lakkautettiin Rådmansössä 11.-17. lokakuuta 1721 pidetyssä katselmuksessa...

6/6/2012 9/2/2012

Hindric Pihlgrén (c.1714 - d.)

Henkikomppanian Pitkäpään ruodun nro 72 sotilaana 18.12.1758 - 22.2.1773 Pääkatselmus 1767 Pääkatselmus 1778

4/19/2012 9/2/2012

Vid vigseln ungkarl Henric Johansson från Pernå Andersby. Flyttade 1767 med familjen och modern Greta Henricsdotter från Andersby Mattas till Lappträsk Rudom Staffas, d�...

3/4/2011 9/2/2012