Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Obitelj Čveljo, Oklaj

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

http://promina.blog.hr/2009/03/1626059765/prominski-vidici-i-sudbine-vii-dio.html

Oklaj je središnje selo u Promini, općinski centar od 1883. godine s ustanovama za cijelo prominsko područje. U Oklaju je obitavalo oko stotinu i pedeset obitelji. Središnji dio sela od davnina se naziva Kula, po čuvenoj srednjovjekovnoj kuli u čijim je temeljima kuća obitelji Ikica, zvana Perkić.

U ovome dijelu sela su žitelji s prezimenima:

 • Bandalo, Bilandžija, Bikić, Bronić, Ikica, Maletić, Jurenović, Ćorić

Tu su i žitelji s prezimenom (starosjedilačko su stanovništvo):

 • Čavlina, Mlinar, Pokrajac, Bakmaz, Kabić i Gambiroža, doseljeni iz drugih prominskih sela, osim posljednje koja je doselila iz Potkonja.

Osim obitelji Pokrajac, svi su žitelji kod Kule katolici i pokapaju se u šamatoriju Crkve svetoga Mihovila. Pravoslavna obitelj Pokrajac molila je katoličke obitelji s Rudine: Bikić, Bandalo, Jurenović, Mlinar i Gambiroža, da ih prime u svoje ukopište, što su ovi i prihvatili, pa ova obitelj ima svoju grobnicu kod Svetoga Mihovila. Tada je to bila jedina pravoslavna obitelj koja se pokapala u katoličkom groblju u Promini.

U drugom dijelu Oklaja obitavaju žitelji s prezimenima:

 • Knežević, Dizdar, Ljubičić, Džepina, Žulj, Džapo, Čveljo i Marić.

Svi žitelji ovoga dijela sela su katolici, ali se pokapaju na groblju kod Gospe Čatrnjske u Lukaru. U nekim sačuvanim spisima iz polovice prošloga stoljeća obitelj Ćorić se bilježila kao Bandalo-Ćorić. Po nekim toponimima u Oklaju su do sredine prošloga stoljeća obitavale obitelji s prezimenima:

 • Monti, Vukelja, Poznan i Škovrlj.

U Oklaju su odavna živjele brojne doseljeničke obitelji učitelja, liječnika, finanaca, žandara i drugih službenika. Rodilo se ovdje mnogo djece, pa se neki od njih i danas osjećaju Promincima. Navodimo samo jednu takovu obitelj: Dvadesetih godina u Oklaj se doselio liječnik dr. Boris Ljahnicky, ruski emigrant (Boris je bio poljskog podrijetla čiji su se preci naselili u Odessu na Crnom moru op.a. knjige) i s Oklajskom, učiteljicom Nelom Škovrlj Lukinom, osnovao obitelj u kojoj su se rodila dva sina Nikola i Aleksandar ili Kolja i Saša. Kolja je bio poznati liječnik u Dubrovniku, a Saša je i danas istaknuti umjetnik arhitekt i dizajner u Zagrebu. Njihova majka Nela mlada je umrla i pokopana u obiteljskoj grobnici — mauzoleju obitelji Škovrlj kod Gospe Čatrnjske u Lukaru.

U mletačkom popisu iz 1709. i 1735. godine u Oklaju se navode obitelji koje donosimo usporedo u mletačkoj i suvremenoj grafiji:

 • Posnam Blagoe--------------------------------------Poznam Blagoje
 • Jure Bandallou -------------------------------------Jure Bandalo
 • Martin Bandallou ----------------------------------Martin Bandalo
 • Thoma Bandallou ----------------------------------Toma Bandalo
 • Krisan Giurinouich --------------------------------Križan Jurenović
 • Marco Gliubitsich ----------------------------------Marko Ljubičić
 • Stipan Lasich ----------------------------------------Stjepan Lasić
 • Nicolo Kneseuich -----------------------------------Nikola Knežević
 • Marco Kneseuich -----------------------------------Marko Knežević
 • Martin Kneseuich ----------------------------------Martin Knežević
 • Pettar Marich ---------------------------------------Petar Marić
 • Krisan Marich --------------------------------------Križan Marić
 • Giadrich Plausich Do Disdar
  Jadrić Plavšić reč. Dizdar
 • Frane Plausich Do Disdar
  Frane Plavšić reč. Dizdar
 • Giacon Ranicich ------------------------------------Jakov Raničić
 • Frane Ranicich Do Sradoe
  Frane Raničić reč. Sredoja
 • Luca Xugl --------------------------------------------Luka Žulj
 • Stipan Xugl -----------------------------------------Stjepan Žulj
 • Frane Xugl------------------------------------------ -Frane Žulj
 • Jure Xugl ---------------------------------------------Jure Žulj
 • Giacon Xugl -----------------------------------------Jakov Žulj
 • Marco Xepina ---------------------------------------Marko Džepina
 • Josip Džepina--------------------------------------- Josib Xepina
 • Loure Xepina ----------------------------------------Lovre Džepina
 • Mate Bichich ----------------------------------------Mate Bikić
 • Mali Ivane Zugl -----------------------------------Mali Ivan Žulj
 • Veliki Ivane Zugl ----------------------------------Veliki Ivan Žulj
 • Frane Gliubicich -----------------------------------Frane Ljubičić
 • Marko Marich --------------------------------------Marko Marić
 • Jure Beracouich -----------------------------------Jure Beraković
 • Petar Beracouich ----------------------------------Petar Beraković
 • Frane Janicich -------------------------------------Frane Janičić
 • Giacon Janicich -----------------------------------Jakov Janičić
 • Bane Xuglieuich ----------------------------------Bane Žuljević
 • Giadre Disdarich ---------------------------------Jadre Dizdarić

U spisima Kotarskog suda u Kninu od 1816. godine koji se čuvaju u Veneciji u Oklaju se spominje izvjesni Ante Žulj rečeni Džapo i Marko Žulj rečeni Čveljo, pa bi bilo zanimljivo to pažljivo istražiti s obzirom da su to danas brojna oklajska prezimena.