Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Obitelj Devčić / Family Devčić

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

Autor u prilogu opisuje plemićku obitelj Devčić iz Podgore i s Visa te donosi nekoliko plemićkih grbova i izvornih povijesnih dokumenata vezanih za ovu obitelj. Upovijesnim dokumentima ovo prezime dolazi u oblicima Devcic, Devchic i Devčić.

Prema usmenoj narodnoj predaji Devčići pripadaju hrvatskom praplemstvu podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, gdje su u vrijeme bosanskog kraljevstva bili veoma poznati, utjecajni i bogati.

Iz makarskih povijesnih spisa, u kojima je zabilježen prikaz prvih naraštaja ove obitelji saznajemo da je rodonačelnik Devčića bio Stjepan (Stipan), junak Kandijskograta, a opjevao ga je i Andrija Kačić Miošić u svome djelu. Potvrda o plemstvu ove obitelji je obiteljski kameni grb na nadgrobnom spomeniku u groblju sveta Tekla u Podgori.

Mletačka vlast je 1763. godine promaknula Devčiće iz Podgore u plemiće (conte), a plemstvo je potvrđeno i kasnije. Bili su upisani u Mletačku zlatnu knjigu plemstva "Libro d'oro dei veri titolati" koja se danas nalazi u Archivio Stato di Venezia. Godine 1672. jedna loza obitelji Devčić iz Podgore odselila se na otok Vis, a dobili su od Mletačkog Magistrata nad feudima 7. rujna 1796. godine potvrdu plemstva i naslov conte. Jedan član ove obitelji krajem 17. st. s Visa se doselio u Senj. Osim ove plemićke grane postoje i Devčići građanskog podrijetla koji pripadaju bunjevačkom rodu, a doselili su se iz Dalmacije, s mletačkog teritorija, početkom 17. st. na područje Svetog Jurja, Karlobaga, Krasna i Like. Danas na ovom području žive u velikom broju pripadnici ove grane Devčića, a iz spomenutih krajeva naselili su i ostale dijelove Hrvatske. Devčići su najbrojniji u Krasnu i Zagrebu. Bunjevačkom rodu Devčića iz Krasna pripada i Riječko-senjski nadbiskup i metropolit dr. Ivan Devčić. Ključne riječi: plemićka obitelj, Devčić-Devchich, grbovi

Podrijetlo prezimena obitelji Devčić i migracija njezinih članova

Podrijetlo prezimena Devčić to je Hrvatsko prezime porijeklom iz Senja. Relativno najvise Devčića u proteklih 100 godina rođeno je u Krasnom. Ime dobivaju od deve,devko od toga nastaje Devčić to ime dobivaju u Hercegovini od tuda kreću na put sa rijeke Bune prodorom Turaka u Hercegovinu.Dan danas Krasnari nazivaju Bunjevci tako i Devčići. Nakon napada turaka na Herecegovini bježu u okolicu Makarske u mjesto Podogora tamo stoji Kameni grb na nadgrobnoj ploči na groblju sv. Tekle u Podgori. Iz makarskih spisa u kojima je zabilježen rodoslovni prikaz prvih pokoljenja plemića Devčića, može se pouzdano ustvrditi da je rodonačelnik ove obitelji bio Stijepan ili Stipan Devčić. Makarska povjesnica zabilježila je STJEPANA DEVČIĆA, junaka Kandijskog rata, kao što se junaštvom istaknuo i od Bartola Kačića opjevani pukovnik MARKO DEVČIĆ. Devčić pripadaju bunjevačkom rodu, doselili su se početkom 17. stoljeća iz Dalmacije (Makarsko primorje). Od Makarske dalje idu prema Obrovcu,Zemuniku i Razncu i krajem 17.st 1654. nasečjavaju područje Karlobgagdje danas imate tamo mjesto Devčić Draga , od tuda kreću prema Sv.Jurju i Krasno di dolaze godine 1683. Danas imate zaselak Devčić u Krasnom.1690 godine naseljavaju Gacku Dolinu a u 18.st dolaze u Svicu iz Krasna.Zapisa o prezimenu Devčič ima i na Krabavskom podrucju u selu Pisaći 1712 godine. Prema popisu iz 1930. godine, na području Svetog Jurja bilo je oko 120 obitelji Devčić, u Podgorju 15, a u Otočcu 10 obitelji. Devčići su pl.obitelj promaknuta 1763. godine iz Podgore u plemstvo. Brojnost:U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Devčića vise od 800 domačinstava, Devčići su 178.prezime po brojnosti. Pokrivenost po županijama: Prisutni su u svim Hrvatskim županijama u ukupno 122 općine i 227 naselja pretezno u urbanim sredinama(66%). Danas ih najvise zivi u Zagrebu(400),Rijeci(200),Krasnom(180).Požegi(110) i u Gospicu(80)

Zaselak Devčiči(Krasno)

Zaselak Devčići 1863 godine evo imena koja se spominju: 1.Pavša Devčić 2.Luka Devčić 3.Rade Devčić 4.Vicko Devčić 5.Ivan Samarzija

Evo što je pisalo na jednoj kući u zaselku Devčić kuća je rađena 1903.: R.D.K.B 25 G.D 1903 BOG I HRVATI M.S KLESAR

Rade Devčić kućni broj 25 godina 1903 Bog i Hrvati Mate Samrzija klesar

PLEMENSKI RIJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE iz 1915. god.

DEVČIĆ-185 kuća = k

1 )Brinje-1 2) Brusani-1, 3) Buzim-3, 4) Crni Dabar(ostarije)-6, 5) Čovići-2, 6) Gospić-7, 7) Krasno(Sv.juraj) -81k, 8) Kučišta-5, 9) Lukovo(Sv.juraj)-26, 10) Otočac-1, 11) Podlapac-2, 12) Prozor-2, 13) Smiljan-15, 14) Devčić Brijeg(Starigrad)-19, 15) Ivanca(Starigrad)2, 16) D.Svica-4k, 17) Volarice-8

Pojedini izvori o obitelji Devčić

  • Iz popisa stanovnika po ličkim mjestima 1700. god. nalazimo u Smiljanu, Hrvate doseljenike iz Velebitskog Primorja: Kovačić, Maras, Vrban, Mažuran, Devčić, Špalj, Miškulin, Krpan itd. Također iz istog popisa nalazimo u Krasnom Polju Devčiće kao doseljenike Bunjevce. [izvor: A.Mohorovičić, M.Marković: Zbornik za narodni život i običaje, Knjiga 53, HAZU, Zagreb 1995.]
  • Spominje se naseljavanje Like nakon oslobođenja od Turaka Bunjevcima Krmpotske grane iz Primorja te se spominju Devčići. Među plemičkim obiteljima kao članovima vojnij postava u 17. i 18. st. u utvrđenim mjestima (Otočac, Prozor, Dabar, Vrhovine Brinje i Brlog) navode se Devčići.
  • Početkom 17. st. doselili su se iz Makarskog primorja, najprije u Obrovac, Zemunik i Ražanac a zatim na područje Sv. Jurja oko 1683. god. Zatim sele u Karlobag, iz kojeg dolaze u područje Smiljana i Baških Oštarija. Oko 1690. god. naseljavaju područje Gacke, najprije u Čoviće. U Švicu su došli u 18. st. iz Krasna gdje i danas postoji zaselak Devčići. 1763. god. Mletačka vlast je Devčiće iz Podgore promakla u plemiće. [Enver Ljubović-Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave]