Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Obitelj Pisačić Hižanovečki / Piszachich de Hižanovec

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

http://arhinet.arhiv.hr/_Generated/Pages/Stvaratelji.PublicDetails.aspx?

  • Obitelj Pisačić
  • Razdoblje: 1568 - 1982
  • Povijesni nazivi: Pisačić Hižanovečki / Piszachich de Hižanovec

Obitelj Pisačić pripadala je starom kalničkom plemstvu, a podrijetlom je iz sela Hižanovec (nekadašnja općina Sv. Petar Orehovac, župa Kalnik). Godine 1568. Pisačići su dobili posebnu donaciju na dobro Hižanovec, a 1628. godine grbovnicom im je potvrđeno staro plemstvo. Tu je grbovnicu za sebe, braću, strica i jednog rođaka dobio Petar Pisačić. U 17. se stoljeću jedna grana obitelji preselila u Hrvatsko Zagorje i tamo postala vlasnikom dobra Židovnjak kod Bedekovčine. Obitelj je posjedovala i dobra Batina i Orehova Gorica. Od članova obitelji istaknuli su se Miroslav, vršitelj dužnosti velikog župana Varaždinske županije (1861–1864), i Karlo, narodni zastupnik kotara Sv. Križ (1881-1906). Karlo je usvojio svojeg pastorka Karla Šoštarića od Letovanića, po kojem su njegovi nasljednici nosili prezime Šoštarić-Pisačić.

Miroslavov sin Adolf (1830-1896) bio je austrougarski generalbojnik, a njegov sin August, građevinar i dugogodišnji službenik vladina građevinskog ureda i gradski zastupnik u Zagrebu. Tomo Pisačić Hižanovečki bio je veliki sudac donjo-zagorski (pristav 1819., kotarski sudac donjo-zagorski 1826., veliki sudac donjo-zagorski 1845., umirovljen 1850.). Njegov nasljednik Karlo (Dragutin), rođen u Zlataru 1846. godine, bio je narodni zastupnik kotara Sveti Križ (1881-1906). Po političkom usmjerenju bio je starčevićanac. Godine 1907. izabran je u Sabor kao zastupnik izbornog kotara Zlatar. Prof. dr. Karlo (Dragutin) Šoštarić-Pisačić (rođen 1902), sin Adalberta Šoštarića-Pisačića, maturirao je na I. realnoj gimnaziji u Zagrebu, a 1925. godine diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Boravio je na specijalizaciji u Njemačkoj, da bi od 1927. predavao na Tehničkom fakultetu. Godine 1934. postao je šef Odsjeka za proizvodnju stočne hrane pri Poljoprivrednoj oglednoj i kontrolnoj stanici u Zagrebu. Od 1945. godine radio je u Ministarstvu poljoprivrede NR Hrvatske. Godine 1947. premješten je u Zemaljski poljoprivredni zavod u Zagrebu, Zavod za ratarstvo, gdje je radio do 1954. godine, kada je izabran za izvanrednog profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. Za redovnog profesora izabran je 1962. godine, umirovljen 1973., a umro 1982. godine.

Sjedišta: Židovnjak (Bedekovčina) (1601-); Batina ; Zagreb ; Zlatar ; Hrižanovec (1568-); Orehova Gorica Stvaratelji: Obitelj Žitomerski / Obitelj Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-756 Obitelj Pisačić (stvaratelj) 2. fond/ HR-HDA-986 Obitelj Šoštarić-Pisačić (stvaratelj) Literatura: Bojničić, Ivan. Der Adel von Kroatien und Slavonien, .str. 147, 232, tabl. 106, 169. Belošević, Stjepan. Županija varaždinska i slobodni kraljevski grad Varaždin , .str. 61-63. Identifikator: HR-HDA/S - 11593 Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.