Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Jag kommer att lägga in kopia av ansökningshandlingen om namnbyte från Ericsson till Olevik, ingiven "Till Konungen" den 14 juni 1937, och godkänd den 9 juli 1937 av Kongl. Maj:t. Ansökan gäller Manfred, Arvid, Erik och Greta, John, Ester och Signe. Den åtföljs också av ett antal ålderbetyg, med vacker piktur och titlar som Farm. kand, jordbruksarbetare, väverska, hushållsbiträde och studerande. Per