Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Bjerkreim kommune

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Arne Gjedrem (1890 - 1978)
  Arne Gjedrem var ordfører i Bjerkreim kommune i periodene 1923-1925, 1935-1940 og 08.05.1945-1947. Bonde og bankkasserar Kilde: Boka, "Marta og Ola på Sikvaland og etterkomarane deira.
 • Erik Adamsen Lauperak (1813 - 1854)
  Erik var ordfører i Bjerkreim kommune i perioden 1846-1849
 • Sigbjørn Stålesen Hytland (1808 - 1879)
  Sigbjørn var ordfører i Bjerkreim i perioden 1850-1853.
 • Gitle Andersen Birkrem (1860 - 1920)
  Gitle Birkrem var ordfører i Bjerkreim kommune i perioden 1905-1919
 • Tollef Asbjørnson Gjedrem (1857 - 1950)
  Tollef var ordfører i Bjerkreim kommune i perioden 1894-1897. Han var også stortingsmann i perioden 1906-1921. Lensmann i perioden 1896-1923 da sønnen Ketil overtok som lensmann.

Dette prosjeket har som hensikt å samle alle ordførere som har sittet i Bjerkreim kommune. En stor takk til Bjerkreim kommune for hjelp med liste over alle ordførere.

Det mangler en god del, men det jobbes med saken.

Ordførere i Bjerkreim kommune

1838-1839: Tønnes T. Birkrem

1840-1841: Rasmus R. Osland

1842-1843: Omund Adsem

1844-1845: Erik Espeland

1846-1849: Erik A. Lauperak

1850-1853: Sigbjørn Hytland

1854-1855: Omund Adsem

1856-1865: Chr. Larsen

1866-1869: Ole V. Sagland

1870-1879: Chr. Larsen

1880-1881: Jonas K. Vigesaa

1882-1893: Tollef Carlsen

1894-1897: Tollef Gjedrem

1895-96-97: Viljen Kleppelid

1898-1899: Tønnes T. Bjerkrheim

1899-1901: Tollef Carlsen

1902-1904: Sem J. Vaule

1905-1919: Gitle A. Birkrem

1920-1922: P. K. Skjæveland

1923-1925: Arne Gjedrem

1926-1934: Karl Laksesvela

1935-1940: Arne Gjedrem

08.05.1945-1947: Arne Gjedrem

1948-1955: Martin Veen

1956-1959: Karl L. Skjæveland

1960-1963: Karl L. Skjæveland

1964-23.12.1966: Martin Veen

1966-1967: Fredrik Gjedrem

1968-1971: Tolleiv Gjedrem

1972-1975: Tolleiv Gjedrem

1976-1979: Lloyd Vaule

1980-1983: Olaf Gjedrem

1984-1987: Olaf Gjedrem

1988-1991: Olaf Gjedrem

1992-1993: Olaf Gjedrem

1994-1995: Gunnhild Vassbø

1996-1999: Gunnhild Vassbø

1999-2003: Asbjørn Gjedrem ( - 27.09.2004)

2003-2007: Asbjørn Ramsli (1963 - )

2007-2015: Marthon Skårland (28.03.1949 - )