Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Gildeskål Kommune

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Astrup Jentoft Johansen (1893 - 1971)
  Foreldrene kom opprinnelig fra Hopen i Bodin. Bosatt i Skjelvik som gårdbruker og fisker. Han har vært ordfører i Gildeskål og stortingsvalgt medlem i styret i Statens Fiskarbank, avdeling i Bodø. Flyt...
 • Johan Cornelius Nilsen-Nygaard (1879 - 1931)
  Fartøyreder og kjøpmann. Kjøpte handelsstedet Framnes av O. Laugsand i 1908 og opparbeidet det til det ledende handelssted i distriktet. Drev produksjon og eksport av klippfisk, stokkfisk og sild samme...
 • Andreas Benjamin Pedersen Opsahl (1909 - 1998)
  Ordfører i Gildeskål kommune.
 • Prest Steen Eilert Berner (1809 - 1866)
  Ansettelse som Prest i Gildeskål. Notat nede på siden: I heftet Glimt fra Gildeskåls historie fortelles det om Steen Eilert Berner som var prest i Gildeskål fra 1835 - 1846: "Berner var født i Christ...
 • Abel Johan Ellingsen (1831 - 1902)
  Abel Johans faddere: Jens Ellingsen Blix, Inndyr, Ole Ellingsen, Fleinvær, Michael With Mentzoni, Inndyr, Madammene Gjertrud Katharina Ellingsen (Blix) Hasselberg og Karen Wolf Schjelderup Mentzoni, In...

ORDFØRERE I GILDESKÅL KOMMUNE

Litt om Gildeskål kommune

--I tiden før 1838 er Gildeskål s historie slik: I tiden før kristendommen antas at Gildeskål ikke har hatt noen egen administrasjon, men utgjorde en del av Bodvin høvdingeområde. I området midt mellom Sund og Inndyr hadde våre hedenske forfedre sitt gudehov. Senere ble området Gildeskål prestegjeld. En antar at i tiden mellom år 300 og 600 etter Kristi fødsel har disse områdene fått sin norrøne befolkning. Erkebiskop Aslak Bolt brukte ikke navnet Gildeskål i sin fortegnelse over geistlige jordgods fra 1430. Han benevner sognet som "Beidanom". Navnet Gildeskål blir først nevnt i Håkon Håkonson s saga og omtaler navnet i 1238. Det nevnes også at lensherren /amtmannen i Nordland Frans Kaas bodde på Inndyr ca 1630 og amtmannen i Nordland - Ove Schielderup bodde på Inndyr i 1723 og noen år.

--Gildeskål kommune ble opprettet 1838 da Formannskapsloven ble vedtatt i Stortinget. I hver norske kommune ble det bestemt at det skal være en ordfører / politisk leder av formannskapet. I dette prosjektet er det laget liste for de ordførerne som har vært og er ordfører i Gildeskål kommune. Gildeskål kommune ligger i Nordland fylke med Inndyr som administrasjonssted.

--Gildeskål kommune omfattet fra 1838 til 1853 også Beiarn. Beiarn kommune ble egen kommune 1853.

Ordførere i Gildeskål:

Ordførere i Beiarn:

Det tas med ordførere i Beiarn fordi Gildeskål og Beiarn var en felles kommune før 1853.

Kilder

 • Kirkebøker og formannskapsprotokoller for Gildeskål kommune.

Lenker til andre opplysninger

--For å delta i prosjektet trykk på "FØLG" knappen.