Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Oslo (Norwegian Only)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Bernhard Getz, riksadvokat (1850 - 1901)
  [] Bernhard Getz fotografert i 1896. Foto: Ludwik Szacinski/Oslo Museum. Bernhard Getz (1850-1901) var jurist og lokalpolitiker (H). Han var blant sin generasjons fremste jurister, og var landets...
 • Otto Joachim Løvenskiold (1811 - 1882)
  Father Severin Løvenskiold, b. 07 Feb 1777, Porsgrund i Norge , d. 15 Sep 1856, Fossum Mother Sophie Hedevig Knuth, b. 09 Oct 1784, Søllestedgaard , d. 17 Jan 1819, Fossum Married 1802 ...
 • Andreas Tofte (1795 - 1852)
  Andreas Tofte, født 28. mars 1795, fødested gården Tofte i Hurum, Buskerud, død 27. september 1852, dødssted Christiania. Kjøpmann, legatstifter og lokalpolitiker. Foreldre: Krigsråd, proprietær Mads T...
 • Statsråd Christian Zetlitz Bretteville (1800 - 1871)
  Christian Zetlitz Bretteville (født 17. november 1800 i Stavanger, død 24. februar 1871) var en norsk politiker, offiser og embetsmann. Han var stortingsrepresentant 1848-50, ordfører i Christiania i...

Sorry about the title which id inappropriate and may too easily be misunderstood. A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion. It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language, which as you notice has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Dette er en liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania).

Eksterne lenker

Sorry about the title which is inappropriate and may too easily be misunderstood. A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion. It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language, which by the way has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania)

Eksterne lenker