Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Oslo (Norwegian Only)

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Sorry about the title which id inappropriate and may too easily be misunderstood. A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion. It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language, which as you notice has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Dette er en liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania).

Eksterne lenker

Sorry about the title which is inappropriate and may too easily be misunderstood. A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion. It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language, which by the way has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania)

Eksterne lenker