Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Oslo (Norwegian Only)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Dette er en liste over ordfører i Oslo (tidligere Christiania).

Eksterne lenker