Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Vennesla kommune, Vest-Agder

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Ole Jørgensen (1897 - 1966)
  BIOGRAFI. Personalia: Født 13.11.1897 i Vennesla , Vest-Agder Død 05.07.1966 Sønn av fabrikkarbeider og småbruker Jørgen O. Bakken (1875-) og Odine Osmundsen (1876-) Stortingsperioder: Vararepresen...
 • John Engly Lie (1919 - 2001)
  -Stortingsmann, fylkespolitiker, kommunepolitiker og ordfører i Vennesla 4 perioder, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973.
 • Otto Konrad Heiseldal (1903 - 1986)
  -Ordfører i Vennesla 1958 - 1959.
 • Jørgen Sørensen Robstad (1893 - 1954)
  -Ordfører i Vennesla 1930 - 1941 og 1945.
 • Anders Sørensen Robstad (1858 - 1939)
  -Ordfører i Vennesla fra 1923 - 1930.

Vennesla Kommune

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

HER ER EN LISTE OVER NOEN SOM HAR VÆRT ORDFØRERE I VENNESLA: