Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Oslo (Norwegian Only)

view all

Profiles

 • Carl Christian Jeppesen (1858 - 1930)
  Cigarmager og børstenbinder. Redaktør. På et møde i Arendal 1887 grundlagde han sammen med Christian Holtermann Knudsen det forenede norske arbejderparti og udformede dets program.Ordfører i Oslo 1917-...
 • Albert Emil Nordengen (1923 - 2004)
  Albert Nordengen satt som ordfører i Oslo fra 1976 til 1990, lenger enn noen annen. Med sitt vinnende vesen og sin sterke Oslo-patriotisme var han med på å sette preg på byen gjennom en menneskealder.N...
 • Halfdan Eyvind Stokke (1900 - 1977)
  . E. Stokke var generaldirektør i Norges Statsbaner i 15 år og bidrog sterkt til modernisering og rasjonalisering av jernbanedriften i Norge gjennom avvikling av dampdriften, nedbemanning og elektrifis...
 • Arnfinn Vik (1901 - 1990)
  var ordfører i Oslo, politiker for Arbeiderpartiet og motstandsmann under krigen.Vik var opprinnelig bokbinder. Han ble fagorganisert i 1918, og medlem av DNA i 1920. I 1921 var han elev ved den sosial...
 • Sverre Johan Iversen (1879 - 1967)
  Sverre Iversen avsluttet yrkeslivet sitt som Statens arbeidsdirektør, som et framifrå eksempel på de mange høyt begavede unge arbeiderne som i arbeiderbevegelsens første generasjoner gjorde en klassere...

Sorry about the title which id inappropriate and may too easily be misunderstood. A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion. It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language, which as you notice has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Dette er en liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania).

Eksterne lenker

Sorry about the title which is inappropriate and may too easily be misunderstood.
A request has been sent for the last two words to be removed, see discussion.
It is supposed to mean that this text only exists in Norwegian language,
which by the way has been changed.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte. Den tilsvarende rolle i en fylkeskommune kalles fylkesordfører. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann (tidl. kalt borgermester) som er kommunens administrative leder. Unntaket fra alt dette var ordføreren som ble innsatt uten å ha vært folkevalgt i perioden 1941-1945.

Uttrykket ordfører benyttes i norsk språkbruk ofte også som betegnelse på tilsvarende funksjoner i andre land, som alternativ til en ordrett oversettelse eller direkte gjengivelse av den utenlandske tittelen.

Liste over ordførere i Oslo (tidligere Christiania)

Eksterne lenker