Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Ignas Požėla (1897 - 1951)
  Gyveno Lauksodžio parapijos Bardiškių kaime. Žeimelio valsčiaus ūkininkas. Vedė Lauksodžio bažnyčioje 1937 m. birželio 1...
 • Edvardas Požėla (1892 - 1958)
  Mokėsi rusiškoje Linkuvos pradžios mokykloje, vėliau - Mintaujos ‎(dabar Jelgava)‎ gimnazijoje. 1912 m. baigė šešias jos klases. 1913m. , ...
 • Juozas Požėla (1897 - d.)
  Juozas grįžęs iš Sibiro gyveno Rygoj. Visi vaikai Rygoj.
 • Felicija (Feleksina) Andrašiūnaitė (1862 - 1956)
  Gyveno Joniškėlio parapijos Turčinų kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1882 m. vasario 2 d.
 • Juozapas Požėla (deceased)

Pavardės POŽĖLA reikšmė

Manoma, kad pavardė POŽĖLA sietina su kita forma POŽELA.

Pavardė sutinkama Pakruojo, Linkuvos, Žeimelio, Vaškų, Saločių ir kt. apylinkėse.

Požė - šaknies kilmė neaiški, gal iš ištiktuko "požu". Póžu (ištiktukas) nerangaus ėjimo žingsniui žymėti: Gaspadinė póžu póžu išeina iš seklyčios (Pakruojis)

Šaltinis: Lietuvių pavardžių žodynas

Vienas iš mano protėvių pavarde Požėla gyveno 18 a. šiaurinėje Lietuvoje, galbūt Linkuvos, ar Pašvitinio parapijos, kur ši pavardė buvo gan dažna.

Prašome pasidalinti savo turima informacija apie jūsų protėvių ir giminaičių Požėlų šeimas.