Projects » POŽĖLOS » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

kun. Vladas Požėla MP (1913 - 1997)

Gimė 1913 m. balandžio 1 d. Lauksodyje (Pakruojo raj.). Mirė 1997 m. balandžio 10 d. Kužiuose (Šiaulių raj.). Kunigas, tremtinys. Baigė Kauno kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1937 m. Dirbo ...

6/8/2016 2/21/2017

Karolis Požela MP (1896 - 1926)

) )

1/10/2011 2/27/2011

kun. Aleksandras Požėla MP (1864 - 1954)

Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, daraktorius. Lietuvių katalikių moterų draugijos Liolių skyriaus įkūrėjas, vadovas ir garbės narys. (foto Chaimas Zaksas) Gimė 1864 m. Linkuvo...

1/11/2011 2/27/2011

Juozapas Ignaco Požėla MP (1855 - d.)

Nociūnų valsčiaus valstietis. Gyveno Bardiškių kaime. Vedė Pašvitinio bažnyčioje 1887 m. spalio 27 d.

1/10/2011 2/27/2011

Petras Požela MP (1912 - 1942)

Linkuvos valsčiaus ūkininkas. Gyveno Gataučių kaime. Vedė 1938 m. birželio 5 d.

1/3/2011 2/17/2011

Ignacas Požėla MP (c.1879 - 1914)

Gyveno Steigvilių kaime. Lietuvoje baigė žemės ūkio mokyklą. Ūkininkavo ir padėjo knygnešiams. Įtartas slaptai lietuviškas knygas skleidžiąs, apie 1902 m. emigravo į JAV Ilinojaus valstiją. kur apie me...

2/17/2011 2/17/2011

Kazimieras Požėla MP (1890 - 1970)

Gyveno Lauksodžio parapijos Steigvilių kaime. Žeimelio valsčiaus ūkininkas. Vedė Vaškų bažnyčioje 1923 m. liepos 8 d. 1929 m. gyveno Vaškų parapijos Grūžių dvare. Ūkininkas.

2/17/2011 2/17/2011

Juozapas Požėla MP (deceased)

2/17/2011 2/17/2011

Felicija (Feleksina) Andrašiūnaitė MP (1862 - 1956)

"Indrašiūnaitė"

Gyveno Joniškėlio parapijos Turčinų kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1882 m. vasario 2 d.

7/12/2009 1/10/2011

Juozas Požėla MP (1897 - d.)

Juozas grįžęs iš Sibiro gyveno Rygoj. Visi vaikai Rygoj.

7/12/2009 1/5/2011

Edvardas Požėla MP (1892 - 1958)

Mokėsi rusiškoje Linkuvos pradžios mokykloje, vėliau - Mintaujos ‎(dabar Jelgava)‎ gimnazijoje. 1912 m. baigė šešias jos klases. 1913m. , dėdės kunigo Ignaco Andrašūno skatinamas, stojo mokytis į Žemai...

7/12/2009 1/5/2011

Ignas Požėla MP (1897 - 1951)

"Ignacas"

Gyveno Lauksodžio parapijos Bardiškių kaime. Žeimelio valsčiaus ūkininkas. Vedė Lauksodžio bažnyčioje 1937 m. birželio 18 d. Iš tėvų paveldėjo ~70 ha žemės. Po pirmos Sovietų okupacijos, dalį žem...

4/1/2009 1/5/2011