Projects » POŽĖLOS » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

kun. Vladas Požėla (1913 - 1997)

Gimė 1913 m. balandžio 1 d. Lauksodyje (Pakruojo raj.). Mirė 1997 m. balandžio 10 d. Kužiuose (Šiaulių raj.). Kunigas, tremtinys. Baigė Kauno...

6/8/2016 2/21/2017

Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, daraktorius. Lietuvių katalikių moterų draugijos Liolių skyriaus įkūrėjas, vadova...

1/11/2011 2/27/2011

Nociūnų valsčiaus valstietis. Gyveno Bardiškių kaime. Vedė Pašvitinio bažnyčioje 1887 m. spalio 27 d.

1/10/2011 2/27/2011

Petras Požela (1912 - 1942)

Linkuvos valsčiaus ūkininkas. Gyveno Gataučių kaime. Vedė 1938 m. birželio 5 d.

1/3/2011 2/17/2011

Ignacas Požėla (c.1879 - 1914)

Gyveno Steigvilių kaime. Lietuvoje baigė žemės ūkio mokyklą. Ūkininkavo ir padėjo knygnešiams. Įtartas slaptai lietuviškas k...

2/17/2011 2/17/2011

Kazimieras Požėla (1890 - 1970)

Gyveno Lauksodžio parapijos Steigvilių kaime. Žeimelio valsčiaus ūkininkas. Vedė Vaškų bažnyčioje 1923 m. liepos 8 d. 1929 m....

2/17/2011 2/17/2011

Juozapas Požėla (deceased)

2/17/2011 2/17/2011

Felicija (Feleksina) Andrašiūnaitė (1862 - 1956)

"Indrašiūnaitė"

Gyveno Joniškėlio parapijos Turčinų kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1882 m. vasario 2 d.

7/12/2009 1/10/2011

Juozas Požėla (1897 - d.)

Juozas grįžęs iš Sibiro gyveno Rygoj. Visi vaikai Rygoj.

7/12/2009 1/5/2011

Edvardas Požėla (1892 - 1958)

Mokėsi rusiškoje Linkuvos pradžios mokykloje, vėliau - Mintaujos ‎(dabar Jelgava)‎ gimnazijoje. 1912 m. baigė šešias jos klases. 1913m. , ...

7/12/2009 1/5/2011

Ignas Požėla (1897 - 1951)

"Ignacas"

Gyveno Lauksodžio parapijos Bardiškių kaime. Žeimelio valsčiaus ūkininkas. Vedė Lauksodžio bažnyčioje 1937 m. birželio 1...

4/1/2009 1/5/2011