Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Pacificatie van Gent (1576)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Pacificación de Gante

Pacification de Gand, Pacification of Ghent

.

.

.

____________________________________________________

Under Construction

.

Ondertekenaars

 • Jan van der Linden
  • Jan van der Linden, abt van Sinte Geertruyden tot Loven
 • Gislain
  • Gislain, abt van St. Pieters tot Ghendt
 • Matheeus
  • Matheeus, abt van Ste. Gislain, gekoren bisscop van Atrecht
 • Jan de Mol, heer van Oetingen ( -1585)
  • Jan de Mol, heere van Oetingen
 • Frans van Halewijn, heer van Zweveghem ( -1583)
  • Franchois van Halewin, heere van Zwevegem, gouverneur ende capiteyn van Oudenaerde ende commissaris totte vernieuwinge van de wetten van Vlaendren
 • Charles de Gavre, comte de Beaurieu, seigneur de Frézin (c1525-1611)
  • Kaerle van Gavre, heere van Frezin
 • Elbert de Leeuw (c1519-1598)
  • Elbertus Leoninus, doctoer ende professeur in de rechten in de universiteyt van Loven
 • Pieter de Bevere
  • Peeter de Bevere, raedt van Zyne Majesteit in Vlaendren
 • Quintin du Pretz
  • Quinten du Pretz, hooft der schepenen in de stadt van Berghen in Henegauw
 • Jan de Pennantz
  • Jan de Pennantz, raedt van Zyne Majesteit ende meester van zyne Rekencamere in Brabant, gecommitteert voer henlieden eer. secretaris, van wegen der voirn. Staeten van Brabant, Vlaendren, Henegauw etc.
 • Filips van Marnix, heer van Sint Aldegonde (1540-1598)
  • Philips van Marnix, heere van Ste. Aldegonde
 • Arent van Dorp, heer van Maasdam en Temse (1528-1600)
  • Arnould van Dorp, heere van Teempsche
 • Willem van Zuylen van Nijeveld, heer van Geraardsbergen
  • Willem van Zuylen van Nyveldt, heere van Heeraertsberghe
 • Adriaen van der Mylen
  • Adriaen van der Mylen, docteur in de rechten ende raedt neffens Zyne Excellentie ende in den Raedt Provinciael van Hollandt
 • Cornelis de Coninck
  • Cornelis die Coninck, licentiaet in de rechten ende mede raedt neffens Zyne Excellentie
 • Paulus Buys, heer van Zevenhoven en Capelle ter Vliet (1531-1594)
  • Pauwels Buys, advocaet van de lande van Hollandt
 • Peter de Rycke ( -1596)
  • Peeter de Rycke, bailliu van Vlissinghen
 • Anthonis van den Sickelen
  • Anthonis van de Zyckele, raedt van Zeelandt
 • * Andries Jacobsz de Jonghe
  • Andries de Jonghe, borgmeester van Middelborch

van wegen des voirn. heere Prince, Staeten van Hollandt, Zeelandt ende geassocieerden