Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Panowie na Lesznie i Rydzynie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Panowie na Lesznie

 • Rafał V Leszczyński, wojewoda brzeskokujawski
 • Andrzej Leszczyński, wojewoda brzeskokujawski
 • Rafał VII Leszczyński, wojewoda bełski
 • Bogusław Leszczyński, podkanclerzy koronny
 • Rafał X Leszczyński, podskarbi wielki koronny
 • Stanisław Bogusław Leszczyński, król polski, książe lotaryński
 • Aleksander Józef Sułkowski, książe na Bielsku

Ordynaci na Rydzynie

 • August Kazimierz ks. Sułkowski (1729-1786), I ordynat, książe na Bielsku
 • Aleksander Antoni ks. Sułkowski (1730-1786), II ordynat, książe na Bielsku, brat poprzedniego
 • Antoni ks. Sułkowski (1733-1796), III ordynat, brat poprzednich
 • Antoni Paweł ks. Sułkowski (1785-1836), IV ordynat, syn poprzedniego
 • August ks. Sułkowski (1820-1892), V ordynat, syn poprzedniego
 • Antoni Stanisław ks. Sułkowski (1844-1909), VI i ostatni ordynat, syn poprzedniego.

Sułkowscy zakupili Leszno z przyległościami od wygnanego z Polski i panującego w Lotaryngii Stanisława Leszczyńskiego. Na swą główna rezydencję i centralny ośrodek ordynacji wybrali jednak położoną w sąsiedztwie Leszna Rydzynę.

W czasie zaborów, w związku z posiadaniem ordynacji rydzyńskiej, każdemu ordynatowi przysługiwało dziedziczne miejsce w sejmie W. Ks. Poznańskiego (1823-1850) oraz w Pruskiej Izbie Panów (zwoływanej od 1855 r.).

Monarchia pruska przyznała im również predykat Durchlaucht, czyli Jaśnie Oświecony, w etykiecie dworskiej przysługujący jedynie panującym książętom.