Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Pesonerna som bodde och levde på Ytternäs / Åland

Ytternäs, stadsdel i Mariehamn på Åland. Fram till 1961 var Ytternäs en by i Jomala kommun. I samband med att Mariehamn fyllde 100 år inkorporerades området med staden och blev en stadsdel. Här ligger småbåtshamnen Lervik.

Ytternäs #1 / Westergård

Ytternäs #2 / Östergård

Gårdarna i Lotsbyn

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/23/d8/c9/db/5344483a437d6a39/lotsbyn_t.jpg

A Nordströms 1893 (Frideborg 1:41, 1921)

B Övre Wennström 1888 (Granberga I 1:10, 1906)

C Albert Eligius Eriksson 1900 (Lindero 1:12, 1921)

D Oséns 1866 (Aftonsol 1:5, 1914)

E Övre Söderlund 1890 (Korfvik 1:2b, 1935)

F Nedre Wennström 1865 (Korfvik parcell 2:1, 1891 utbr. från Östergårds)

G Nedre Söderlund 1850 (Korfvik 1:2, 1892)

Inom parentes registrerat namn, nummer och förrättningsår. Hägerstrands som ligger på Lökskärsbergets södra del faller utanför bilden. Samtliga gårdar utom F och Hägerstrands är utbrutna från Westergårds hemman.