Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Petter Dass og hans slekt

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Sir David Dundas, 2nd Baronet of Beechwood (1803 - 1877)
  Biographical Summary == Dundas of Beechwood, Sir David, Bart. 28/08/1803-30/03/1877. Ref: 463. Male.* Titles and British Honours: 2nd Baronet of Beechwood (1835), DL Perthshire.* Profession: Advocate, ...
 • Anne Jonsdatter (c.1602 - 1673)
  NOTE: Hun må IKKE forveksles med den ca 30 år eldre Anna Jonsdatter Benkestok slik så mange online slektstrær påstår.* Født: Foreldrene er ukjente .* Vigsel: Petter Jacobsøn Falch i 1624 i Nord Herøy, ...
 • Maria Petersdatter Dundas (1613 - 1697)
  Dass var sønn av Peiter Dundas som innvandret med sin søster fra Dundee i Skottland (derav navnet Dundas, forkortet til Dass) og tok borgerskap i Bergen i 1635ser ut til å stamme fra Dundee på østkyste...
 • Peter Dundas (bef.1569 - bef.1653)
  Links: Kåre Hasselberg research on Peter Dundas:The Dundases of Norway descends from an immigrated scotsman named Peter Dass or Dundas, who came from Dundee ca.1630 and settled down in Bergen, but late...

Dette er et prosjekt om dikterpresten Petter Dass, hans hustru og deres etterkommere hvor målet er å samle, slå sammen og høyne kvaliteten på profilene, men også å finne mere ut om deres forfedre og inngifte slekter.

English description

See also: Google Translate version of this page.

This is a project on Petter Dass, a priest in Alstahaug, Nordland, Norway, and the foremost Norwegian poet of his generation where the goal is to collect, merge and raise the standard of the profiles of him, his wife and their descendants, but also to find more about their ancestors and inlaws.

Most sources and discussions will be in Norwegian. Feel free to use English if you need to; most participants will understand English.

Prosjektmål

 • Lage en god oversikt over Petter Dass sine etterkommere, men også gjøre ett forsøk på å finne mere ut om forfedrene.
 • Høyne kvaliteten å de involverte profilene, som også inkluderer:
  • Kilder
  • Utfyllende informasjon i profiloversikt/About Me
  • Bilder
  • Kildehenvisninger
  • Kuriositeter
  • Framheve spesielle profiler
 • Samle informasjon og litteratur

Diskusjoner

Utgangspunktet for dette prosjektet er denne diskusjonen: Feil far

Det er nå åpnet for prosjektdiskusjoner, og link til de finner du øverst på siden, eller ved å klikke her.

Relaterte prosjekter - related projects

Kjente personer

Utfordringer

DNA direkte mannlige etterkommere

En test av Y-kromosomet viser at Petter Dass kan ha tilhørt haplogruppe R1b-L21 undergruppe R-FGC28635 - se Norgesprosjektet, gruppe R1b1b2 nr. 118, kit nr: 82542 og 738176, eldste kjente ane i ren farslinje: Peter Dondass, b circa 1630, Bergen, Norway, eller Ysearch. Vi har nå tester for to menn, en som fører sin farslinje tilbake til Petter Dass, og en som fører sin farslinje tilbake til hans bror.

Den mest nøyaktige haplotypen som hittil er identifisert er R-FGC28635, en undergruppe under R1b1b2, R-M269, R-P312 og R-L21. yfull.com anslår at alderen på denne haplogruppen er rundt 850 år, så alle med denne haplogruppen er i slekt innenfor historisk tid.

Litteratur

Mye er skrevet om Petter Dass og det er ønskelig at vi har prosjektdeltagere som kan bidra med informasjon fra dette. Er det litteratur som er utgått bør vi prøve å finne ut om det er mulighet til digitalisering slik at disse blir tilgjengelig for flere.

 • Aage Henrik Irgens (?): Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass til Trondenes og hans efterslekt. Røros 1956. 187pp. Noen forutgående opplysninger om slektsnavnet og de tre første generasjoner i Norge og enkelte slektslinjer fram til 1950-tallet.
 • Brodahl, J. E.: Omkring hr. Petter Dass og hans mødrene ætt. Særtr. Festskr. t. Hjalmar Pettersen. Oslo 1926. 250pp
 • Gjelle, K. K.: Optegnelser om folk og forhold i gamle Alstadhaug prestegjeld. Petter Dass' efterslekt. Særtr. Helgelands blad. Sandnessjøen 1934
 • Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910.
 • Røtvold, Øystein Angell: Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner. Sarpsborg 1997. 497pp.
 • Røtvoll, Øystein Angell: "Vær hilset" (omhandler Petter Dass' slekt). 199x. Ca. 600pp
 • Gierløff, Chritian: ”Alvøen og Fasmerslekten”. 1944. 319 sider. Står endel om Maria Dundas og hennes etterkommere. Se dokumentet ”Alvøen og Fasmerslekten”.

Eksterne ressurser

Generell info

For mere info om Geni prosjekter og annen Geni relatert info:

Hvordan bidra - how to participate

Å være prosjektleder betyr IKKE at han/hun skal gjøre all jobben med prosjektet. Meningen er at alle skal bidra med sitt, - i første omgang å legge sine egne profiler som hører til prosjektet slik at de blir tilgjengelig for alle.