Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Portaal voor Nederlandstaligen

Project Tags

This is a country portal project, which is intended as a resource for users from a particular country. It may contain advice on how best to use Geni within your country, such as profile naming conventions, translation instructions, where to find genealogy resources, and more. You may join the project to contribute, or follow it if you only want to receive notifications of new discussions. Note that profiles cannot be added to country portal projects.


laatst gewijzigd --29-juli-2019--Dimitri Gazan--

No profiles can be added to this project

If you can read Dutch please look at the Dutch version of this project!
For those who cannot read Dutch please see the International Dutch Portal


TAAL instellen of wijzigen

media.geni.com/p13/8c/bd/d4/2c/5344484ce439ff5a/thin_grey_line_large_large.jpg?hash=d6e5659d4f1b8fbd8f29002abcce6ec3e9d7a08360c687fe1ef21dbe22a8b688.1721890799

U kunt op de regel, geheel onderaan op elke pagina, een keuze maken voor de taal waarin u Geni wilt gaan gebruiken.

media.geni.com/p13/ab/de/cd/48/5344484d81a8714c/talen_original.jpg?hash=e95e6229f713c6e239e46dd8124cd681d622f80f8301fb87cb3d5748cbf0784c.1721890799

Uw taalkeuze is op de regel erboven zichtbaar:

media.geni.com/p13/76/36/03/cb/5344484d6411cfb0/bottom_page_horizontal_beam_left_large.jpg?hash=df098631f2a9a89395c665b698d21b3170f21adfbd6e289c52062c13723f8caa.1721890799

Als u in deze regel dubbel klikt op de ingestelde taal dan verschijnt het volgende menu:

media.geni.com/p13/1c/10/e7/9b/5344484d6404e048/select_your_language_large.jpg?hash=bf1c91d84d6f43ccca1765e1d257f80166fd6d42daece1140fd790b1d8aff393.1721890799

U kunt de taal ook instellen via het uitrolmenu bij uw naam rechtsboven op elke pagina.

media.geni.com/p13/9b/9f/78/00/5344484d82c67827/select_your_language_02_large.jpg?hash=109e1615f60d4c9e4ad607649f96f0d532f6d7e19660cdfa515d3778926c82a5.1721890799

NB Als de taal nog op Engels staat, kies dan optie 'Change Language'

Als u voor Nederlands kiest, verdwijnt direct de Engelstalige versie van dit project en komt daar de Nederlandse versie van dit portaal voor in de plaats.

NB Projectpagina's kunnen in meerdere talen, mits vertaald, beschikbaar zijn. U kunt dit ontdekken door de optie 'View in' aan te klikken en te kiezen voor de de gewenste versie:

media.geni.com/p13/ce/95/f2/5c/5344484d82d54d22/select_your_language_03_large.jpg?hash=503f9eeeb91ecad1e6027b6904b0b5b51ee9afeb8adfc5da0145558f96ce5722.1721890799


laatst gewijzigd --13-jul-2024--Job Waterreus--

Er kunnen geen profielen aan dit project worden toegevoegd


Welkom

Dit forum is voor iedereen die de Nederlandse taal kan lezen en schrijven. Dit kan u helpen uw genealogisch onderzoek te verbeteren, om vragen te stellen om problemen op te lossen, discussies te volgen of er aan deel te nemen, te lezen over en meewerken aan projecten, mededelingen te plaatsen, anderen uit te nodigen tot samenwerking en al het andere wat betrekking heeft op de genealogische hobby zoals hulp, praktische tips, aanbevelingen van online bronnen.

For those who cannot read Dutch please see the International Dutch Portal

Belangrijk
Hoe Geni profielen vergelijkt

Nederlandse handleiding
sticker_new_right.gif Recente belangrijke Geni wijzigingen
sticker_new_right.gif Overzicht beschikbare naslag documentatie

DNA
DNA portaal voor Nederlandstaligen

My Heritage Life September 2019 in Amsterdam

Hoe neem ik contact op met Geni over mijn abonnement?

GEDCOM Importeren

Gebruiksvoorwaarden (Engels)
Let met name op deel VI (vrije vertaling, originele tekst is bindend):
Eigendomsrechten op inhoud.

Geni claimt geen eigendomsrechten op de tekst, informatie, bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluiden, muzikale werken, werken van auteurschap, of enig ander materiaal dat u op de Geni Diensten plaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw profiel, een node of profiel van een derde, of op ons forum (gezamenlijk "Content"). Nadat u uw Inhoud op de Geni Diensten hebt geplaatst, blijft u alle eigendomsrechten op deze Inhoud behouden en behoudt u het recht om uw Inhoud op elke gewenste manier te gebruiken. Indien u echter andere Leden uitnodigt om uw stamboom op de Dienst te delen, of ermee instemt om uw stamboom samen te voegen met de stamboom van een ander Lid op de Dienst (in beide gevallen een "Gedeelde Stamboom"), dan stemt u ermee in dat u geen Inhoud in de Gedeelde Stamboom zult verwijderen, behalve om onnauwkeurige of beledigende gegevens te corrigeren. Opzettelijke vernietiging van Inhoud in een Gedeelde Stamboom zonder schriftelijke toestemming van Geni is een schending van deze Overeenkomst en reden voor beëindiging van uw Ledenaccount. Door het weergeven of publiceren ("plaatsen") van Content op of via de Geni Services verleent u, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om, Geni een beperkte licentie te verlenen voor het gebruiken, wijzigen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, reproduceren, distribueren, en afgeleide werken van deze Inhoud te maken, uitsluitend op en via de Geni Diensten voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en Geni's (en haar opvolgers en gelieerde ondernemingen) zaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of het geheel van de Geni Diensten (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. U verleent hierbij tevens aan elk Lid van de Geni Services een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Content via de Geni Services en voor gebruik, reproductie, distributie, weergave en uitvoering van deze Content zoals toegestaan door de functionaliteit van de Geni Services, krachtens deze Overeenkomst en uw privacy instellingen.

Verder is het verboden om materiaal op te nemen dat:
inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, morele rechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendommen van derden of deze onrechtmatig toe-eigent;
De meeste foto's en afbeeldingen mogen dus alleen met expliciete toestemming van de rechthebbende geplaatst worden.

Gebruik de profiel discussie om problemen aan te kaarten, de Over van het profiel is daar niet voor bedoeld. Hou in discussies rekening met Geni gedragscode


Hoe communiceren?

Via dit Nederlandstalige communicatie-forum kunt u alles makkelijker met elkaar bespreken. Wilt uw iets kwijt? Heeft u 'n idee? Zoekt u medewerkers, bijvoorbeeld voor een project? Klik gewoon op start een nieuwe discussie en formuleer uw vraag. Iedereen kan en mag dit doen, zonder beperkingen! Maar u kunt natuurlijk ook een bericht plaatsen in een van deze bestaande discussies.
We doen er alles aan om de onderlinge communicatie te optimaliseren, maar dat gaat in den beginne vooral beetje bij beetje. U vragen wij daarvoor begrip en om met respect om te gaan met de motieven waarmee anderen hun voorouders & familieleden willen (onder-)zoeken. Ons uitgangspunt is dat iedereen die dit genealogie-systeem gebruikt zijn/haar expertise en onderzoeksresultaten deelt met anderen. Conflicten daarover lossen we zelf op met degenen die het aangaan en laten we niet over aan Geni-staf-leden door onze schepselen onbeheerd achter te laten of lang geleden overleden profielen niet publiek te maken voor eventuele andere nazaten.
Hou in discussies rekening met Geni gedragscode

Bedenk: onze voorouders zijn niet van ons alleen! U kunt verlatingsangst bij uw profielen voorkomen door vooral veel samenwerkingen met andere geni-gebruikers aan te gaan, dan is er altijd wel iemand die zich tijdens uw vakantie of andere afwezigheid over uw protegés wil ontfermen... Neem dus elke uitnodiging daartoe serieus en druk niet direct op de weiger-knop. En vooral: we zijn allemaal vrijwilligers... dus, geduld!

Er is een Nederlandstalige groep op Facebook waar vrij aan kan worden deelgenomen: Geni Gebruikersgroep Nederland. Er is ook een International Dutch Portal

Voor diegenen die op zoek zijn naar gegevens over een bepaalde familienaam: kijk eens bij https://www.geni.com/search/surname_index

Zie ook :

Dit portaal is tot stand gekomen door de enorme inzet van de volgende grondleggers; George Homs en Fred Bergman die het project heeft gecreëerd met behulp van -geni-NL-gids- Jeannette, en vele andere Nederlandse Geni gebruikers die allen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit portaal.

media.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg?hash=4da0c4b890c111b517a93decb54fecca56d4c6965605747003b964be903e7bc0.1721890799
Voor uitgebreide instructies hoe Geni gebruikt kan worden, kijk ook op het Geni Help Portal (in Engels) of raadpleeg het volgende PDF bestand Nederlandse naslagdocument (versie december 2018)


Geni CURATOREN //media.geni.com/p13/bd/86/50/1f/5344483ea72a0385/screenshot-www_geni_com_2015-10-29_17-22-21_large.jpg?hash=5a10916aeff61cf778f076382d0d681096186d839205cf6faccae309f682058f.1721890799

Curatoren zijn ervaren gebruikers met specifieke vaardigheden e/o kennis, die als vrijwilligers door Geni zijn aangesteld o.a. om andere gebruikers te helpen, de kwaliteit van de ingebrachte genealogische gegevens te bewaken en Geni te adviseren over mogelijke verbeteringen van de software, de hulpmiddelen voor gebruikers, de presentatie van profielen en de wenselijke overzichten met zoek- en sorteer-mogelijkheden. Curatoren hebben enkele extra gebruiks-privileges die ze kunnen toepassen om bepaalde routine-problemen op te lossen.

Huidige Nederlandse e/o Nederlands-talige curatoren zijn:

Voor een totaal overzicht van Curators en hun aandachtsgebieden zie https://www.geni.com/curators

De Wereld-stamboom

Op diverse plaatsen komt u de term 'Big Tree' of 'Wereld-stamboom' tegen als 'n kapstok waar veel profielen aan 'hangen'. Voor meer informatie daarover zie Wat is de World Family Tree?
Geni biedt 'n leuke uitdaging om die wereld-wijde boom te helpen vertakken en groeien, maar er zijn gebruikers die dat niet direct willen of hulp nodig hebben om er een 'aansluiting' op te vinden. Vraag gerust mede-geni-genoten of Curatoren om hulp of advies, want soms is dat slechts 'n kwestie van één generatie toevoegen en een 'match' is gevonden. Om een indruk te krijgen van wat het een of ander behelst, geven we u het advies om de project-pagina Werken aan de Wereld stamboom te lezen.

Bronnen

De kwaliteit van uw stamboom staat of valt met betrouwbare bronnen. Begin elke genealogische speurtocht zo veel mogelijk in officiële bestanden:

 • Overheids-archieven voor de Burgerlijke Stand (BS) - vanaf ongeveer 1800 officieel ingevoerd in de Lage Landen onder de Franse bezetting.
 • Kerkelijke registers (DTB - Dopen, Trouwen, Begraven) - vanaf eind 16de eeuw officieel ingevoerd na het Concilie van Trente.
 • Notaris-archieven, die vaak nog veel verder terug gaan in de tijd.

Om bronnen te vinden, verwijzen we naar project Nederlandse bronnen, Nederland gerelateerde Bronnen en Vlaamse Bronnen (Flemish Sources). Dit zijn de vertrekpunten voor bronnen in Nederland, Vlaanderen en andere gebieden in de wereld waar een band bestaat naar de Lage Landen.

Wat informatie over het gebruik van bronnen binnen Geni vind u in dit document.

sticker_new_right.gif Vanuit het moederbedrijf van Geni, MyHeritage worden in Geni ook treffers getoond met data bronnen van Myherritage (MH) en van overeenkomsten met MH stambomen. Wat meer uitleg daarover vindt u hier Overeenkomsten en het gebruik van SmartCopy om gegevens over te nemen.

Belangrijk

Invullen profielvelden (zie voor andere delen van de boom Coalition for the Standardization of Geni Naming Conventions)

 • Bij het vullen van de velden voor Nederlandse gegevens:
  • Namen niet geheel in hoofdletters (Alleen de 1e letter, gebruik Naamvoorkeuren om de naamweergave in te stellen). Eventueel kan SmartCopy (https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783) gebruikt worden om dit te corrigeren.
  • Geen haakjes gebruiken in andere naamvelden dan de getoonde naam (in andere naamvelden de naam- en spellingvarianten volledig uitschrijven en alternatieven opnemen bij ook bekend als)
  • Geen komma's gebruiken bij andere velden dan ook bekend als
  • In Nederland en Vlaanderen gehuwde vrouwen houden de achternaam bij geboorte (die graag voor zowel mannen als vrouwen altijd vullen)
  • De laatste officiële achternaam opnemen in het achternaam veld (zal dus meestal gelijk zijn aan achternaam bij geboorte)
  • Tussenvoegsels in kleine letters voor de achternaam / achternaam bij geboorte (Nederlandse namen)
  • Alle voornamen in het voornaam veld
  • Patroniemen in patroniem veld
  • Bijnamen, roepnamen, varianten in schrijfwijze in ook bekend als (scheiden met komma's)
  • De roepnaam kan opgenomen worden in de getoonde naam (dan liefst tussen haakjes), maar dus liever niet bij de voornaam of overige namen
  • De achternaam van de man kan desgewenst opgenomen worden in de getoonde naam en/of de ook bekend als van zijn vrouw (dus niet in haar achternaam)
 • Denk eraan de gebruikers kunnen instellen welke naam gegevens ze willen zien
 • Gebruik bij voorkeur het default tabblad, gebruik wel meerdere taal tabbladen als iemand in verschillende talen ook echt verschillende namen heeft (dan zijn er vaak ook bronnen in verschillende talen en vaak heeft zo iemand ook in verschillende taal gebieden geleefd)
 • Geef na het samenvoegen in het profiel bij een van de kinderen de juiste kindvolgorde aan

media.geni.com/p13/ab/29/49/94/534448566e8cd138/geboorte_volgorde_original.jpg?hash=aeccae49fde301682ac487ce76a0dc10ffa46e94c6d9e88594a5e7f2f58472c6.1721890799
Order bij meerdere huwelijksrelaties de relaties in oplopende datumvolgorde media.geni.com/p13/32/f4/86/db/534448566e964ab3/partner_volgorde_original.jpg?hash=c0ce45691c4e45fd9d85cd6d250e855ff3ba90a7da6dc3954cfe7faae0a04ae8.1721890799
(dit maakt het veel gemakkelijker om dubbele profielen te herkennen en kinderen aan de juiste ouders te koppelen).

 • voeg geen profielen toe zonder tenminste 1 gevulde datum
 • neem indien mogelijk voor profielen in de periode voor de burgerlijke stand de religie op (dit maakt het zoeken van brongegevens in DTB boeken gemakkelijker) en probeer ook beroep te vullen.

www.geni.com/media/proxy?media_id=6000000186828632919&size=large

 • Neem bronvermeldingen en/of bronnen op
 • Kijk voor het wijzigen of samenvoegen van een profiel of er dataconflicten zijn. Als er conflicten zijn t.g.v. een verkeerde samenvoeging laat dan eerst die samenvoeging ongedaan maken en doe pas daarna iets met het profiel (controleer na het ongedaan maken of dat zonder fouten is gebeurd en corrigeer eventuele fouten van dat ongedaan maken eerst). Los andere data conflicten zo veel mogelijk op voor nieuwe wijzigingen aan het profiel te doen of het te gebruiken in een samenvoeging.
 • Los na het samenvoegen zowel stamboom- als dataconflicten op of vraag hulp aan de beheerders als dat niet lukt. De stamboomconflicten die op hebt veroorzaakt kunt u vinden via stamboomconflicten (kies bij Bekijken Bijgewerkt door mij) en de dataconflicten via dataconflicten (kies bij Bekijken Bijgewerkt door mij). Zie ook Samenvoegen en conflicten oplossen en Samenvoegcentrum
 • gebruik zo mogelijk SmartCopy om dataconflicten en andere data problemen wat gemakkelijker te zien (zie ook Waarschijnlijkheid controles)

Hoe Geni profielen vergelijkt

Geni zoekt overeenkomsten tussen Geni profielen en data bronnen (bruin), Myheritage stambomen (groen) en andere Geni profielen (blauw)
Hierbij worden namen letter voor letter van achter naar voren met elkaar vergeleken over de lengte van de kortste naam en daarbij worden punten genegeerd (dus Jansz en Jansz. zijn gelijk, maar Janszoon en Jansz zijn dus verschillend) en andere leestekens zoals haakjes omgezet naar spaties. Hierdoor zal bijvoorbeeld de achternaam Plas overeenkomen met van der Plas, maar NIET met Plas, van der en zal Johannes (Jan) NIET overeenstemmen met Johannes. Dit is ook de reden voor het volledig uitschrijven van spelling varianten, Jans(s)en wordt bij het vergelijken Jans en en dat is dus anders dan Jansen of Janssen of Jan s sen (Jan(s)sen). Verder zijn bijvoorbeeld Johannes, Joannes en Jan dus verschillend voor wat betreft het vergelijken en zullen die naam varianten dus bij ook bekend als opgenomen moeten worden om een profiel met elk van de drie namen te kunnen vinden

Dit is de reden voor een aantal hierboven bij Belangrijk genoemde regels.

De reden voor het vullen van de achternaam ook als deze gelijk is aan de achternaam bij geboorte is dat als de achternaam leeg wordt gelaten dat er dan geen data conflict ontstaat als er wordt samengevoegd met een profiel waar de achternaam is gevuld met een andere achternaam dan de achternaam bij geboorte.

GEDCOM importeren

Het is sinds kort weer mogelijk om een GEDCOM in Geni te importeren.

LET OP: Bij eerdere imports in gebleken dat personen zonder datums voor problemen in Geni zorgen. Geni kan dan niet goed constateren of het over overleden of levende personen gaat en bestempelt ze dan in Geni als privé profielen. Dit zorgt er dan voor dat alleen gebruikers in de familiegroep en curators die profielen in Geni kunnen bekijken en samenvoegen. Dit zorgt voor heel veel extra werk en frustratie bij andere Geni gebruikers. Het levert meestal meer werk op om deze profielen te verwerken dan om ze handmatig later aan Geni toe te voegen (waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt van SmartCopy volgens de methode zoals beschreven in Verbinden met de wereldstamboom)

Daarom graag geen al overleden personen in de GEDCOM opnemen zonder datums! (voorzie ze van een geschatte datum of laat ze weg uit de in Geni te importeren GEDCOM)

Importeer a.u.b. geen profielen die uit Geni afkomstig zijn (dus ook niet uit een andere bron waar ze via een SmartMatch uit Geni zijn overgenomen)

Een ander probleem kan ontstaan bij Achternamen. Bij Geni is het de bedoeling dat achternamen NIET helemaal in hoofdletters worden opgenomen (er kan ingesteld worden dat ze wel zo getoond worden) en dat voorvoegsels (zoals van der) VOOR de achternaam worden opgenomen volledig in kleine letters. Verder is het belangrijk dat voor het Nederlandse taalgebied de bedoeling is dat de achternaam bij geboorte altijd wordt gevuld en dat de achternaam de laatste wettelijke achternaam moet bevatten (dus bij getrouwde vrouwen NIET de achternaam van de man). Het verzoek is dan ook om een GEDCOM bestand hier zo nodig ook op aan te passen voor de import.

Het importeren van een volledige GEDCOM van al uw gegevens zal vrijwel altijd heel veel duplicaten opleveren (wat in strijd is met de filosofie van Geni om maar 1 profiel voor elke persoon op te nemen) . Verzoek is dus om een GEDCOM import alleen na overleg met een curator uit te voeren en eerst hulp daarbij te vragen in ATTENTIE: Curators, help mij met dit probleem/deze problemen !.

Er zijn veel verschillende GEDCOM dialecten en er zullen dus bijna altijd gegevens zijn die niet of niet juist in Geni opgenomen worden of worden opgenomen als tekst in de beschrijving van het profiel. Bijzondere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld niet standaard gebeurtenissen zoals ondertrouw en crematie, niet standaard feiten en niet biologische relaties. Ook de koppeling van getuigen is vaak een probleem. Als u dat soort gegevens in de te importeren gegevens hebt kunt u beter eerst een keertje testen met een gedcom met een heel klein aantal personen, zodat u gemakkelijk kunt zien of er problemen zijn en deze eventueel corrigeren. In zo'n geval is het inlezen van een grotere GEDCOM over het algemeen niet aan te raden. Neem dan contact op met een curator voor hulp.

Er is nu een uitgebreide handleiding beschikbaar.
Zie ook GEDCOM import
Als u een GEDCOM import hebt uitgevoerd raadpleeg dan dit project.


Directe praktische oplossingen & eerste hulp bij ongelukjes of storingen

Speciaal voor Nederlandstaligen een eigen gelegenheid om zo snel mogelijk daadwerkelijk geholpen te worden met alle problemen die zich op Geni voordoen. Klik op de blauwe link die van toepassing is voor de oplossing van uw probleem !

Algemene hulp

Hier een collectie van pagina's en hulpmiddelen om zélf dingen te vinden en op te lossen...

Beschikbare naslag documentatie

Gebruik het ? op het stamboom scherm voor een legenda en uitleg van het scherm
(Er is op het ogenblik een probleem met de document linkjes gebruik de originele PDF link www.geni.com/media/proxy?media_id=6000000187546454866&size=small op de document pagina's om de documenten te lezen)

Zie ook Frequently Asked Questions

Geavanceerde hulp en tips

(Vergt doorgaans wat behendigheid met het 'URL' in de adresbalk van uw internet browser!)

 • Voorouders van een persoon. Klik HIER om in één oogopslag voor een profiel de familiegroep, de beheerde en toegevoegde profielen te zien. INSTRUCTIE: copieer het profielnummer en vervang daarmee het woord 'PROFIELNUMMER' in de URL.
 • Verwijderde profielen. Klik HIER om meteen alle door u verwijderde profielen te zien (en ev. te herzetten).

 • FUSIETOOL - Samenvoeging van profielen (handig voor gebruikers van een gratis abonnement)...
 • Instructies voor AANVRAGERS van een samenvoeging...
 1. Boven elk profiel op Geni staat een profielnummer. Copieer/noteer de nummers van de samen te voegen profielen;
 2. Klik HIER en meld de twee genoteerde nummers in uw bericht.
 3. Wacht de beschikbaarheid van een curator of PRO-gebruiker af (vrijwilligers!)
 • Instructies voor HELPERS (curatoren en PRO-gebruikers)...
 1. Start de FUSIETOOL;
 2. In de adresbalk van de browser, vervang "IDnummer1" door het eerste nummer, en "IDnummer2" door het tweede nummer aangebracht door de aanvrager;
 3. Beoordeel de juistheid van de aangevraagde fusie, en voer ze uit (of niet)
 4. Meld het resultaat opnieuw HIER

De kwaliteit van Geni

Geni is in principe gratis, alleen extra faciliteiten moet u betalen; het is dus géén betaalsite. Wilt u eens al uw Treffers met anderen samenvoegen, neem dan eenmalig 'n gratis 14-daags PRO-proefabonnement. U ziet dan gelijk alle verbindingen met de bestaande database en het kost u niets. Maar wel binnen 14 dagen opzeggen ! In Geni staan inmiddels bijna 100 miljoen profielen, waarvan er circa 55 miljoen zijn samengevoegd tot één gezamenlijke genealogie. Daarbij vergeleken stellen veel geprezen andere genealogie wiki-sites als Familypedia, Rodovid en WeRelate weinig voor. Maar beschouw dat niet als 'concurrenten', want werken met/in Geni vraagt wel 'n open onderzoeksmentaliteit. Zonder collegiale samenwerking is zo'n snel succes niet mogelijk, Geni bestaat tenslotte pas sinds 2007.

Wij denken daarom dat Geni de toekomst heeft en spreken even niet over 100% betrouwbare genealogische gegevens. Die vind je overigens toch al nergens meer op al die popie-jopie sites. Genealogie is 'gedemocratiseerd' en dus ook volksvermaak geworden; de grote massa neemt het niet zo nauw of is niet zo voor-lijk, waardoor vrijwel alle genealogie-sites doordrenkt raken met fouten en verkeerde interpretaties, die zich blijven herhalen en vermenigvuldigen. Laten we samen voorkomen dat dat geen Geni-beeldvorming wordt. Curatoren op Geni doen hun uiterste best de 'grote' database zo betrouwbaar mogelijk te krijgen, maar helaas zijn zij nog gering in aantal. De staf doet al het mogelijke meer curatoren aan te trekken uit de actieve gebruikers, maar gaat daarbij niet over een nacht ijs. Nominatie en aanstelling kosten tijd. Zou men een 100% betrouwbare site willen maken, dan is een ballotage- & uitsluitings-, casu quo schorsingsbeleid & -ritueel noodzakelijk met deskundige beheerders die al het ingebrachte materiaal keuren alvorens het toe te laten. Zo'n site zal nooit gratis kunnen zijn en al snel onbetaalbaar worden of op elke pagina wemelen van de reclame-banners.

Geni heeft de schijn tegen omdat het ook functioneert als 'n 'social medium', FaceBook-achtig, en de software ook gebruikt mag worden voor fancy figuren, zoals Harry Potter, mythologische figuren of de StarTrek vloot en voor dieren-stambomen, maar die vallen uitdrukkelijk niet onder de officiële genealogie-site, de globale stamboom, de wereldomvattende genealogie !.

Oproep:

Geni kan nog hulp gebruiken voor de vertaling naar het Nederlands. (Uw hulp wordt zeer gewaardeerd)

Projecten