Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Pranas Kurkulis (1896 - 1965)
    Ūkininkas. Gimė ir gyveno Margių vienkiemyje (dabar Kupiškio rajonas), kurio žemė buvo įsiterpusi tarp Ruzgų ir Labeikių kaimų. Artimiausi kaimynai: Ruzgų kaime - Antanas Mirklis (Onos Kurkulienės pusb...