Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Ds Dr Johan Reyneke b3c8d5e1f2 MP (1886 - 1975)

"Johan"

Ds Johan Reyneke was 'n leraar van die bekende Bosmanstraat-kerk) in Pretoria. Ook genoem die Grootkerk. Hy en sy vrou word beskou as die stam-ouers van die "Winterson - Reynekes". "Winterson " was die...

2/19/2010 1/26/2018

Ds Dr Kobie Reyneke b3c8d5e1f2g1 MP (1918 - 2012)

"Kobus", "Kobie"

12/31/2010 1/26/2018

Zacharias Johannes de Beer MP (1856 - 1929)

"Zack"

He was a moderator of the N.G. Kerk , Groote Kerk, Kaapstad. He also had a special area Papendorp, which later became the N.G Kerk in Woodstock. He was a moderator from 1895 - 1923 . He was 1 of the fi...

11/5/2012 12/16/2017

9/5/2010 12/10/2017

George Museum - 1827-1862 2nd Minister of the NG Kerk Traveled by oxen on his pastoral visits from Mossel Bay to Uniondale, armed with his rifle and portable harmonium. His grave is in the first cemete...

2/7/2013 11/28/2017

Ds. Ebbe Dommisse MP (1871 - 1936)

"Ondervindinge in de Vrouwen kampen opgedaan van Junie 1900- September 1902" Britse Konsentrasiekamp : Springfontein ) Updated from MyHeritage Family Trees by SmartCopy : Dec 4 2014, 14:24:02 UTC

1/18/2012 9/4/2017

eGGSA Graf

7/27/2012 8/25/2017

The following is an entry in Freren Church records which give different dates ( and I would suggest more accurate dates ) for AAMs father Albertus "1717 9th May. This morning at 6hours the Rev Albertus...

3/11/2010 3/27/2017

Prof. dr. Joseph Petrus Jooste (distrik Colesberg, Kaapkolonie, 4 Junie 1900 – 17 Augustus 1995) was van 1928 tot 1946 agtereenvolgens predikant in drie gemeentes van die Gereformeerde Kerk (GKSA) en d...

7/9/2013 9/2/2016

Ds Gerrit van Niekerk, b6c4d4e1f2 MP (1834 - 1920)

"Rev Gerrit van Niekerk"

Ds. Gerrit van Niekerk en sy eggenote was die eerste leraarspaar van Britstown en het in die gemeente gestaan van 1878 tot 1884 . Sy eerste standplaas was die NG gemeente Hopetown van 1861 tot 1877 , t...

7/21/2013 7/29/2016

Schalk Willem Louw MP (1864 - 1903)

"Ds Louw"

KAB MOOC 6/9/470 - 890

10/21/2015 7/16/2016

Henry Reade Woodrooffe, SV/PROG MP (1834 - 1913)

"Reverend"

12/14/2014 6/28/2016

Ds Dirk Van Velden MP (1813 - 1878)

Ds. Dirk van Velden is in 1850 bevestig as Winburg se eerste leraar, maar vertrek reeds in 1854 na die NG gemeente Ladismith, waar hy oorlede is op 23 Junie 1878.

8/21/2007 6/22/2016

Willem Hendrik Boshoff MP (1865 - 1918)

Ds. W.H. Boshoff, leraar van 1906 tot sy afsterwe op 12 April 1918 VAB MHG B4389

6/22/2016 6/22/2016

Wilhelm Adolph Alheit MP (1853 - 1910)

4/4/2013 6/7/2016

4/17/2014 5/13/2016

Johannes Gerhardus Olivier MP (1843 - 1884)

Ds. J.G. Olivier was die tweede leraar van 1873 tot sy dood in Maart 1884. Hy is binne die ringmuur van die destydse kerkgebou begrawe en die gemeente, wat hom innig liefgehad het, het 'n marmersteen t...

5/11/2016 5/11/2016

Christoffel Jacobus Snyman MP (1862 - 1937)

VAB MHG 29208 Ds. Christoffel Jacobus Snyman was van 1893 tot 1896 Bothaville se eerste NG leraar. Hy het de bediening in 1891 betree en was agtereenvolgens ook leraar van Wolmaransstad (die eerste ler...

4/18/2010 3/28/2016

Christoffel Hendrik Boshoff, b1c3d2e1f9 MP (1873 - 1909)

"Dominee"

b1c3d2e1f9 Christoffel Hendrik *3.7.1873 Philippolis ≈ 10.8.1873 Philippolis7 †10.7.1909 Bothaville-pastorie258 x Philippolis 8.3.1904, Susanna Helena BOSHOFF (b1c3d15e12) VAB MHG B3677, VAB MHG B131...

11/13/2013 3/27/2016

Philippus Daniel Brandt, Ds MP (1907 - 1938)

Ds. Philippus Daniel Brandt, van NG Gemeente Theunissen - 1934 tot 29 September 1938 (oorlede in die amp) VAB MHG 30256

3/26/2016 3/26/2016

Petrus Jacobus Pienaar, Ds MP (c.1876 - 1945)

Ds. P.J. Pienaar , leraar van Theunissen (1931 tot 1934) en later Armesorgsekretaris van die Vrystaat. VAB MHG 37581

3/26/2016 3/26/2016

Dr Nicolaas Johannes van der Merwe, x MP (1888 - 1940)

"Dr. N.J. van der Merwe"

Medestigter van die Voortrekkers en eerste hoofleier. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Dewald Jean Vogts-VanZyl Boedel / Estate No. VAB MHG 32113

8/19/2009 3/26/2016

Ds. A.A.L. Albertyn , leraar van Rouxville - 1884 tot en met sy dood op 6 Mei 1906. VAB MHG A469

3/25/2016 3/25/2016

Ds. Pieter Kuipers Albertyn MP (1813 - 1878)

"Ds. Pieter Kuypers Albertyn"

2/19/2009 3/25/2016

Genl. ds. Paul Hendrik Roux (Hopetown, 28 September 1862 - Beaufort-Wes, 8 Junie 1911) was ’n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ’n krygsman in die Anglo-Boereoorlog. Die dorp Paul Ro...

6/9/2014 3/25/2016

Charles Petrus Theron MP (1844 - 1924)

VAB MHG 17102 Ds. C.P. Theron , van 1872 tot sy aftrede in 1912 Bethlehem se eerste leraar. Buiten 'n wyle in 1872 toe hy in die NG gemeente Middelburg, Kaap, sendingwerk gedoen het, was dit die enigst...

5/2/2012 3/25/2016

Gottlieb Wilhelm Brückner van der Lingen MP (c.1852 - 1914)

"Gottliep Willem Bruckner van der Lingen"

Baie dank aan Natanya van der Lingen verskuldig, het aan my haar familieboom gegee en daarvolgens Gottlieb Wilhelm Brückner se afstammeling bygevoeg. Charlene Viljoen 18 Julie 2013 d/n VAB MHG L1578 re...

1/10/2011 3/25/2016

Cornelis Rademeyer Ferreira MP (1877 - 1932)

VAB MHG 23981 Ds. C.R. Ferreira was van 1912 tot sy dood in 1932 Koppies se tweede leraar.

5/7/2014 3/25/2016

Boedel / Estate No. 1635/75 Ds. Petrus Stefanus Zacharias (oom Pietie) Coetzee was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ds. Coetzee was 'n leier in die Transvaalse sowel as die Vrystaatse...

1/5/2016 3/24/2016

George Thom, SV/PROG MP (1789 - 1842)

Dr George THOM was the first of several Scotsmen to leave the London Missionary Society for the Dutch Reformed Church at the Cape. He left London in early 1822 with Rev. Andrew MURRAY and 6 teachers. T...

10/8/2013 3/24/2016

George Thom, b9c1 MP (1855 - 1908)

VAB MHG T934 Ds. George Thom was van 1884 tot sy dood op 6 September 1908 Frankfort se eerste leraar.

3/24/2016 3/24/2016

Thomas Arnoldus Theron Louw MP (1873 - 1908)

Ds. T.A.T. Louw, 'n man van ywer en werklus, wat die gemeente maar vir ’n korte tyd bedien het, van 28 Julie 1906 tot 24 Junie 1908, toe ook hy na 'n ernstige siekbed oorlede is. In sy dienstyd is 'n a...

3/24/2016 3/24/2016

Andries Stockenström MP (1883 - 1977)

Boedel / Estate No. 1511/77

10/8/2009 3/23/2016

Came to South Africa in 1856 as a preacher VAB MHG B1247

5/6/2013 3/23/2016

8/18/2009 3/23/2016

Ds. C. van Niekerk was Philippolis se leraar van 1926 tot sy dood op 12 Junie 1947. EGGSA Grafsteen / Gravestone

3/22/2014 3/23/2016

Egbert Andreas Jacobus du Toit, e3f10 MP (1836 - 1926)

"Ds ; b4c7d8e3f10", "Egbert Andries Jacobus du Toit"

Name Egbert Andreas Jacobus Du Toit Event Type Probate Event Date 1926 Event Place Grahamstown, Albany, Cape Province, South Africa Age 89 Relationship to Deceased Deceased Birth Year (Esti...

5/31/2015 3/23/2016

Andreas Johannes Olivier MP (1884 - 1949)

"Ds. Olivier"

KAB MOOC 6/9/16267 - 3859/49

12/30/2013 3/22/2016

Sybrand Johannes Melt van Niekerk MP (1852 - 1887)

"Ds."

KAB MOOC 6/9/256 - 840 Ds. S.J.M. van Niekerk was die tweede leraar van Smithfield en is in Oktober 1877 bevestig. Terwyl hy in 1887 met vakansie in die Paarl was, is hy heel onverwags oorlede. Danksy ...

3/22/2016 3/22/2016

Ds Pieter Roux, b1c4d10e6 MP (1825 - 1913)

SAG Vol 10: d10 Pieter * "Nantes" ~ 18.12.1774, boer + Paarl 11.9.1825 ... e6 Pieter ROUX * Kaapstad 3.11.1825, predikant, moderator v. sinode, die dorp Rouxville is na hom vernoem + Kaapstad 11.9....

12/21/2008 3/22/2016

Johannes Hendrik Cloete MP (c.1841 - 1877)

9/19/2009 3/21/2016

Ds. Andries Albertus van Schalkwyk was De Aar se eerste leraar. Hy is in 1914 hier bevestig en het in 1928 na die NG gemeente Smithfield (1928 - 1939 ) in die Suid-Vrystaat vertrek.

3/21/2016 3/21/2016

Paul August Winter, b5 MP (1851 - 1908)

Ds. Paul August Winter, van 1879 tot 1896 Bultfontein se eerste NG leraar. KAB MOOC 6/9/596 -1464

6/19/2013 3/16/2016

Ds. Abraham Adriaan Jacobus de Klerk Coetsee (distrik Steynsburg, 1 Januarie 1832 – Reddersburg , Oranjerivier-Kolonie , 26 April 1906) was predikant in twee gemeentes van die Gereformeerde Kerk , naam...

3/10/2015 2/14/2016

Tobias Ballot Muller MP (1884 - 1918)

Rhodes Scholar and superlative talent. He was a staunch nationalist and defender of the Afrikaans language. Author of the book "De kennisleer van het anglo-amerikaansch pragmatisme" (1913) written in D...

3/29/2010 1/27/2016

John Daniel Kestell, b4c2 MP (1854 - 1941)

John Daniel KESTELL the well known son of Charles Kestell is burief at teh VROUEMONUMENT, Bloemfontein, Free State, South Africa. In his stepmothers will he is named as the person who inherited a dia...

4/17/2012 10/14/2015

Willem Postma MP (1874 - 1920)

Boedel / Estate No. VAB MHG P3145

4/10/2013 8/26/2015

Adriaan Lodewicus Badenhorst MP (1880 - 1913)

Boedel / Estate No. VAB MHG B3977

7/20/2015 7/20/2015

Wynand Andries du Toit, e6f10 MP (1857 - 1898)

"a2b8c10d3e6f10"

Ds. Wynand Andries du Toit was van 1885 tot sy dood in 'n treinongeluk op Laingsburg in 1898 waarin sy vrou en dogtertjie ook omgekom het, Dewetsdorp se eerste NG leraar. Boedel / Estate No. VAB MH...

7/15/2012 6/22/2015

Barend Johannes Wessels, g2h6 MP (1872 - 1929)

"b2c2d4e5f7g2h6"

Predikant te Caledon, St. Helena, Douglas en Oos-Londen. The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: Stoffel Willemse

4/23/2015 4/23/2015

Eerste leraar NGK Wellington.

3/14/2011 3/30/2015

Stephanus Jacobus du Toit, e7f13 MP (1847 - 1911)

"a2b1c7d5e7f13"

Stephanus Jacobus DU TOIT eerste predikant van NG Kerk Noorder Paarl in 1878. Foto erkenning Afrikaanse Taalmuseum , Malherbe huis, Pastorielaan Paarl. Bronne: Huweliksregister -

12/23/2008 3/30/2015

Jacobus Daniel Odendaal MP (1838 - 1900)

Jacobus Daniel Odendaal was 'n Predikant en was ook die stigter van die Afrikaanse Babtiste Kerk. Boedel / Estate No. VAB MHG O593

5/9/2010 1/27/2015

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie Ds. Daniel Stephanus Botha (Goudini, distrik Worcester, 26 Augustus 1852 - 8 November 1927) was predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, moderator van die ...

12/22/2011 1/18/2015

Ds. Pieter Kuypers Albertyn MP (1872 - 1946)

"Oom P.K."

Ds. Pieter Kuypers (oom P.K.) Albertyn (Kaapstad, 31 Oktober 1872 - Kleinmond, 26 April 1946) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 'n skrywer, joernalis en die Kerk se eerste Algemene S...

9/19/2012 1/18/2015

Dirk Pieters Postma, SV/PROG MP (1818 - 1890)

"Durk"

Postma was die jongste kind van Pieter Pieters Postma en Lolkje Arjens Boekhout. Hoewel hy as "Durk" gedoop is, het hy dié Franse spelling reeds in Nederland laat vaar ten gunste van die Nederlandse sp...

9/7/2009 1/18/2015

Ds. August Daniël Lückhoff MP (1874 - 1963)

Ds. August Daniël Lückhoff (Colesberg 6 Julie 1874 - Stellenbosch 5 Mei 1963) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Kerk se eerste Armesorgsekretaris. Lückhoff is in die pasto...

1/18/2015 1/18/2015

Ds. Anton Daniel Luckhoff MP (1836 - 1916)

"Danie"

Ds. Anton Daniël (Danie) Lückhoff (Stellenbosch 3 Julie 1836 - Kaapstad 5 April 1916) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die vader van die Kerk se versorgingsoorde vir bejaardes....

8/27/2012 1/18/2015

Ds. Abraham Faure Louw jr. MP (1911 - 1988)

"Ds. Abraham Faure jr."

Ds. Abraham Faure Louw was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat sy hele bediening van 1938 tot 1978 in die destydse NG Sinode van Midde-Afrika deurgebring het. Hy was die seun van ds....

1/17/2015 1/17/2015

James Carlow Coyte MP (c.1855 - 1890)

10/17/2014 1/17/2015

Wouter Gerryts MP (1899 - 1988)

"Ds Daniël"

7/17/2009 1/12/2015

Ds Johannes Jacobus Ackerman getroud Martha Jacoba Pienaar Aug 1887 2 Julie 1887 bevestig Cathcart West (Boetsap) Kinders: Dawie Ackerman, pa van Srpingbok rugby speler Dawid Schalk Pienaar Ack...

8/7/2011 1/12/2015

Willem Stephanus Conradie, 1929 - 1935 (leraar van NG gemeente Rondebosch van 1941 tot 1948)

9/11/2011 1/12/2015

Jurie Johannes Wessels MP (1878 - 1918)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: GGSA North West Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Jan 7 2018, 9:52:13 UTC

1/12/2015 1/12/2015

Johannes Michiel Donges, SV/PROG MP (1832 - 1917)

"Dönges"

6/14/2011 1/6/2015

Theophilus Christiaan Donges, b1 MP (1863 - 1949)

"Ds Donges"

Boedel / Estate No. VAB MHG 743/49 Ds. T.C. Dönges , was leraar van Bothaville van 1896 tot 1903. Hy het sy emeritaat in 1929 aanvaar.

1/2/2012 1/6/2015

Louis Haarhoff MP (b. - 2003)

10/28/2014 10/28/2014

Albertus Jacobus Liebenberg MP (1871 - 1933)

The Whites of Enkeldoorn 1880-1980 is a history of the families of European descent who settled in the area of Enkeldoorn (renamed Chivi) Rhodesia (Zimbabwe). Author - Sarel van der Walt. LIEBENBERG ...

10/26/2014 10/27/2014

Eduard Arends, SV/PROG MP (c.1715 - 1749)

"Dominee/Minister", "Predikant"

Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.52 Testator(s): Eduard Arents - 23 Julij 1749 Geboorte van ongebore seun by afsterwe van vad...

12/8/2011 9/5/2014

Jacobus Scholtz, b2c12 MP (1781 - 1827)

"Koot Jacobus"

Bronne: Grafsteen - Tot aandenken aan JACOBUS SCHOLTZ Predikant der kerk alhier overleden den 13 November 1827 in den ouderdom van 45 Jaren & 3 Maanden Diep betreurd door zijn Weduwee Zoo...

3/4/2011 6/24/2014

Petrus Arkeleus van Aken, SV/PROG MP (b. - 1724)

"Dominee", "Reverend", "SV", "Prog"

Detailgegevens Gegevens van Petrus van Aken uit Utreckt Datum indiensttreding: 24-04-1714 Datum uit dienst: 19-12-1724 Functie bij indiensttreding: Predikant Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren ...

6/6/2014 6/6/2014

Johannes Carolus Le Febre Moorrees, b2 MP (1807 - 1885)

"Dominee", "Reverend"

6/17/2009 5/15/2014

Ds. Pieter Francois Hugo MP (1852 - 1883)

10/7/2008 5/10/2014

Ds. Johannes de Ridder (Rotterdam, Nederland, 9 Oktober 1833 – Standerton, Transvaal, 31 Oktober 1896) was ’n Suid-Afrikaanse onderwyser van Nederlandse herkoms, predikant in die Gereformeerde Kerk en ...

5/6/2013 4/4/2014

Bekende Katkiseermeester tydens die Groot Trek.

7/22/2012 3/18/2014

Erasmus Smit, SV/PROG 3 MP (1778 - 1863)

"Sendeling"

Bron- Voortrekkerbegrafplaas Pietermaritzburg - Louis Eksteen pagina 35 - 36 Baken 20 van die Voortrekkerbegrafplaas in Pietermaritzburg bevat die grafte van 2 van die bekendste figure van die Groot ...

2/23/2009 12/22/2013

Herman Frederik Schoon, b5 MP (1851 - 1930)

"Dominee"

Ds. Hendrik Frederik Schoon was die baie bekende predikant van die ladysmith NG Kerk (1883-1917) wat Eramsus Smit se dagboek in 1896 geredigeer eb gepubliseer het

5/29/2013 12/6/2013

Rev. Willem Petrus Rousseau MP (1843 - 1903)

Ds. Willem Petrus Rosseau *2/8/1843 † 8/7/1903 is in 1897 as predikant van die NG Kerk te Pietermaritzburg, bevestig, na die vertrek van ds. P T Retief. Hy is in Richmond in die kaap gebore. As kind wa...

4/10/2009 12/6/2013

f1 Edmund Zacharias Johannes DE BEER (4022/xx), ∗ Queenstown 25.02.1841, ≈ Queenstown 18.04.1841, † Pietermaritzburg 25.05.1918 »α NAB 2658/1918. FK 2262. Sy eerste naam word aangedui as: Edmund, soms ...

12/4/2013 12/4/2013

Christoffel Petrus Pauw MP (1878 - 1950)

8/20/2010 10/28/2013

10/28/2013 10/28/2013

Izak Jakob Viljoen MP (1896 - 1980)

7/22/2012 10/28/2013

Predikant, dosent te Stoffberg Gedenkskool by Witsieshoek en Sending-sekretaris Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkele stories oor en gedagtes aan my kinderjare op Stofberg deu...

7/22/2012 10/28/2013

Predikant Direkteur van Stoffberg Gedenkskool te Heilbron (1935-1960) Rektor van Stoffberg Gedenkskole (Turfloop en ander) (1960-1968) Lees gerus: Die Hofmeyrs van Stofberggedenkskool - Enkel...

6/25/2012 10/28/2013

Predikant. Hy het in 1908 die eerste Direkteur van die Stofberg-Gedenkskool naby Viljoensdrif, Heilbron, geword en het daar aangebly tot en met sy aftrede in 1934. Ds Andrew is deur sy seun Ds Henry ...

6/25/2012 10/28/2013

Ds. Jan Hendrik Hofmeyr, 40 jaar lank predikant van die NG gemeente Somerset-Oos. Moderator van die NG Kerk. Dié egpaar het ook vyf seuns gehad wat predikant geword het.

12/30/2008 10/28/2013

Pieter Willem Bingle MP (1883 - 1923)

Hy was 'n predikant van die Gereformeerde Kerk van 1910-1923 Begrawe in Vensterstad, Oos Kaap, Suid Afrika. eGGSA library Gravestones in South Africa Eastern Cape : Ooskaap Eastern Cape, VENTERSTAD, Ur...

4/30/2013 9/3/2013

Kriel register persoonsnommer 960 b5c5d12e10f3 Susanna Maria Kriel 04.06.1897 ≈ Fouriesburg 05.09.1897 ≈ Getuies »_ Johannes Hendrik Willemse, Susanna Maria Kriel. ≈Notas »»_ Moeder as Magdalen...

8/10/2013 8/10/2013

Hermanus Theodorus Kriel, b5c5d3e9 MP (1844 - 1916)

"Dominee"

Predikant van Aliwal Noord gemeente. Sterf in sy woning in Worcester te Adderleystraat op 27/12/1916

3/29/2009 7/29/2013

Andrew Murray McGregor MP (1873 - 1943)

"Reverend"

Andrew Murray McGregor (1873 - 20 September 1943) was predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, waarvan 'n kwarteeu in Drieankerbaai, Kaapstad. Andrew Murray McGregor was die tweede seun van An...

8/27/2012 7/20/2013

Abraham Petrus MP (1909 - 1979)

"Ds.", "Rev."

Books Rev Smit wrote. Kerklike gedenkboeke Barkly-Oos: Ligglans oor die berge, eeufeesgedenkboek Ned. Geref. Gemeente en Gemeenskap, Barkly-Oos, 1873-1973. Beaufort-Wes: Gedenkboek van die Nederd...

7/20/2013 7/20/2013

Rev. Dr. William M Robertson, SV/PROG MP (1805 - 1876)

"Reverend"

William immigrated to South Africa on the 'Arethusa' . They arrived at the Cape on 02 July 1822. ------------------------------------------------------------ ----------------------------------- ...

8/27/2008 7/20/2013

Adriaan Jacobus Louw Hofmeyr MP (1854 - 1937)

6/10/2013 7/20/2013

Ds George Murray, b12 MP (1845 - 1921)

George Murray in Wikipedia, die vrye ensiklopedie George Murray kort nadat hy afgestudeer het. George Murray op gevorderde leeftyd. Ds. George Murray (Graaff-Reinet, 7 Augustus 1845 - 18 Mei 1921) ...

12/30/2008 7/19/2013

Charles Daniel Murray, b5c6 MP (1870 - 1948)

"Ds./Reverend"

minister – 4 children (descendents)

9/21/2009 7/19/2013

Ds Charles Murray, b5 MP (1833 - 1904)

minister. Charles succeeded his father as minister of Graaff Reinet with the latter’s retirement in 1866. Married in 1861 in Stellenbosch. They had 14 children. Ds. Charles Murray (Graaff-Reinet, 2...

12/30/2008 7/19/2013

Ds William Murray, b3 MP (1829 - 1899)

Founder of the Institute for Deaf Mutes and the Blind - Worcester 1881. He had 16 children Ds. William Murray (Graaff-Reinet, 29 Oktober 1829 - Worcester, 16 Junie 1899) was die derde van ds. Andrew Mu...

12/30/2008 7/19/2013

Ds. Andrew Murray, b2 MP (1828 - 1917)

"Dr. Andrew Murray"

Andrew Murray (9 May 1828 – 18 January 1917) was a South African writer, teacher, and Christian pastor. Murray considered missions to be "the chief end of the church." Early life and education Andr...

12/29/2008 7/19/2013

Ds Andrew Murray MP (bef.1794 - 1866)

"Ds. Andrew Murray van Graaff-Reinet"

Baptism 1794 25th May "Andrew, lawful son of Andrew Murray and Isabel Milne at Milltown of Clatt was baptised before witnesses Jas Gordon and Peter Henderson both in Clatt" OPR Ref 1794/180/10 Clatt ...

12/29/2008 7/19/2013

Prof John Murray, b1 MP (1826 - 1882)

Prof. John Murray , theological Seminary of Stellenbosch John Murray studied in Aberdeen and Utrecht before returning to south Africa. He married Anna Ziervogel in 1850 ==========================...

12/30/2008 7/19/2013