Projects » Prester i Høyland i Rogaland » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Otto Ottesen, sogneprest MP (1743 - 1819)

6/1/2009 4/14/2015

Jonas Anton Kirsebom Dahl MP (1773 - 1850)

SOGNEPREST JONAS KIRSEBOM DAHL Han Var Født I Stavanger 30. September 1773. Forledrene Var Kjøpmann Johan Henrich Dahl Og Hustru Maren Schanche Kirsebom. Familien Var Opprinnelig Fra Danmark, Men Sit...

12/25/2011 4/12/2015

Peder Jensson Bonde MP (c.1545 - 1606)

"Peder Jensen Bonde"

Prest i Gand fra ca 1575 Han skrives også Høyland Født på 1500 tallet i Stavanger g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 2 Medlem av Stavanger Domkapitel (kannik). Sokneprest i Høyland Præster i H...

5/15/2008 7/29/2011

g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 3da g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 6 Http://www.nose.dk/Norge/trane.html Prester i Høyland, av Oluf A. Løvold, utgitt 1883 s.8, 20-22,34-35. Det eldste Sandnes,...

4/10/2009 7/29/2011

Ola Aurenes: Høyland gards- og ættesoge, utgitt 1952, s. 209, nr. 5. Det eldste Sandnes, Ola Aurenes, utgitt 1935 . 1. Vart hjelpeprest i Høyland 28. juli 1675, då Kjeld Hanson var noko sjukeleg....

4/10/2009 7/29/2011

Kjeld Hansen Nykjøping MP (1615 - 1678)

"Kield"

g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 4 øyland_prestegjeld Det eldste sandnes, Ola Aurenes Http://www.nose.dk/Norge/trane.html Magister Kield Hanssøn blev sogneprest i Høyland i 1650 efter den gamle ...

4/10/2009 7/29/2011

Christen Pallesson Trane, sogneprest MP (c.1575 - c.1649)

"Thrane"

Sogneprest i Høyland 1606 - 1649. ------------------------------------- g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 3 Christen Pallesen Trane Født omkring 1575, Stavanger.27. Død 1650, Høyland i Sand...

6/17/2007 7/29/2011