Projects » Provinciale Staten van Friesland ‧ 1814-1861 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Lucas Britzel (1810 - 1883)

: Burgemeester WONSERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland

4/4/2016 4/4/2016

Kapitein van de Friese Garde Luitenant-generaal en grootmajoor in het Staatse leger 1751-1767 : Lid van de Friese Staten 1769-1775 : idem

11/9/2012 9/22/2015

12/19/2007 7/12/2015

Julius Vitringa Coulon (1767 - 1843)

12/5/2013 12/6/2013

8/23/2012 6/9/2013

Leonardus de Wendt (1757 - 1834)

2/14/2010 6/9/2013

Adriaan Gillis Camper (1759 - 1820)

"Gilles"

2/14/2010 12/3/2012

Johan Anne Lycklama à Nijeholt MP (1809 - 1891)

"Jan Anne Lycklama à Nijeholt"

1/5/2008 12/2/2012

6/14/2009 12/2/2012

Willem Hendrik Baron van Heemstra, geboren te Oenkerk op Heemstrastate op 18 oktober 1779, overleden te Leeuwarden op 30 december 1826. (Vrijwilliger in Britse dienst 1799, Commissaris van de Verponbdi...

2/27/2007 12/2/2012

Schelto Baron (mr) van Heemstra Curriculum VITAE Lid prov. staten van Friesland lid 2e kamer Commissaris der Koningin in Utrecht Commissaris der Koningin in Zeeland Minister van Binnenlan...

2/27/2007 12/2/2012

Petrus Deketh (1762 - 1846)

11/7/2011 12/2/2012

Wiardus Willem Buma (1802 - 1873)

Wiardus Willem Buma (1802-1873) was de schepper van drie verschillende dubbele achternamen: Hopperus Buma, Van Haersma Buma en De Blocq van Haersma Buma.

10/23/2012 12/2/2012

Bernhardus Buma (1770 - 1838)

4/8/2012 12/2/2012

11/27/2012 12/2/2012

11/27/2012 12/2/2012

7/6/2012 12/2/2012

Rienck van Burmania (1758 - 1825)

11/9/2012 12/2/2012

Ulbe van Burmania (1737 - 1816)

11/9/2012 12/2/2012

11/10/2012 11/10/2012

Johan Hendrik van Boelens, mr. (1792 - 1865)

"Jan Hendrick"

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

10/6/2012 10/24/2012

Martinus Manger Cats (1817 - 1896)

WkP

10/23/2012 10/23/2012

Jacob Johan Bergsma (1771 - 1854)

10/22/2012 10/22/2012

10/18/2012 10/22/2012

10/22/2012 10/22/2012

Fokke Sijtzes Reiding (1808 - 1887)

⌘ ‧

10/22/2012 10/22/2012

Curriculum VITAE 1871-1877 : Burgemeester Leeuwarden 1850 : Grietman Weststellingwerf 1851 : Burgemeester Weststellingwerf termyn : Lid Tweede Kamer termyn : Lid Provinciale Staten 1858 :...

10/10/2011 10/22/2012

10/20/2012 10/20/2012

Albartus Telting (1803 - 1863)

"Teiting"

10/18/2012 10/19/2012

Martinus van Scheltinga (1744 - 1820)

Raad ter admiraliteit van Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze, raadsheer hof van Friesland, grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland, gedep. SG

1/5/2012 10/19/2012

10/17/2012 10/19/2012

10/18/2012 10/19/2012

3/3/2012 10/19/2012

8/22/2012 10/19/2012

9/14/2012 10/19/2012

10/10/2012 10/19/2012

1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen * 1850-1861 : Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen

8/19/2012 10/19/2012

10/6/2012 10/19/2012

Johannes Fockema (1745 - 1820)

10/18/2012 10/19/2012

Daam Fockema (1771 - 1855)

10/18/2012 10/19/2012

Willem Engelbart Engelen (1817 - 1879)

[ ... ] ; Jhr.Mr. W.E. Engelen Burgemeester van Leeuwarderadeel, die in 1853 voor het district Sneek tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Had daarin twee jaar als conservatieve afgevaardigde zitti...

10/17/2012 10/19/2012

Daniël Engelen (1791 - 1857)

10/17/2012 10/19/2012

Wibo Bernhardus Buma (1807 - 1848)

4/8/2012 10/19/2012

10/19/2012 10/19/2012

Willem Livius van Sminia (1769 - 1822)

8/22/2012 10/19/2012

Arent Johannes van Sminia (1806 - 1857)

"Arend Johan"

7/16/2012 10/19/2012

Matthijs Ypeij (1762 - 1817)

10/18/2012 10/19/2012

Carel Æmilius Els Collot d'Escury (1779 - 1828)

"Emilius", "Escurij", "Esturij"

nl.wikipedia... ; Æmilius Els baron Collot d'Escury (Rotterdam, 26 mei 1779 - Leeuwarden, 27 januari 1828) was een Nederlands politicus.[1] Familie Collot d'Escury , lid van de familie Col...

9/10/2012 10/12/2012

Neno Burhoven Vietor (1783 - 1855)

10/9/2012 10/9/2012

Arnold Andreae (1804 - 1873)

10/9/2012 10/9/2012

Berend Alring (1754 - 1824)

10/9/2012 10/9/2012

Johannes Albarda (1825 - 1862)

10/9/2012 10/9/2012

Cornelis Albarda (1796 - 1866)

10/9/2012 10/9/2012

Henricus Julius Albarda (1752 - 1824)

10/9/2012 10/9/2012

Johan Herman Albarda (1826 - 1898)

10/9/2012 10/9/2012

Johan Hora Adema (1798 - 1867)

"N.B. Wijziging familie-naam ‧ K.B. 23-11-1865 nr. 54 ‧"

6/7/2012 10/9/2012

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

8/19/2012 10/6/2012

10/10/2011 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

⌘ ‧ Curriculum VITAE Lid Municipale raad Schout in Oudega Bewoner van Groot Haersma State 1816-1833 : 1e Grietman Smallingerland -na de Franse tijd- - opvolger van in 1795 afgez...

5/27/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

: Lid Ridderschap van Friesland

10/4/2012 10/6/2012

10/10/2011 10/6/2012

10/25/2010 10/6/2012

10/10/2011 10/6/2012

Zie Wikipedia...

10/6/2012 10/6/2012

1/5/2008 10/6/2012

9/14/2012 10/6/2012

Cornelis van Eysinga (1821 - 1862)

10/6/2012 10/6/2012

Idzerd Frans van Eysinga (1794 - 1870)

8/28/2012 10/6/2012

Zie Wikipedia... Zie Parlementair Documentatie Centrum...

8/28/2012 10/6/2012

5/12/2012 10/6/2012

Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (1753 - 1820)

"Coert Lambertus van Beyma", "Court Lambartus van Beima"

Bron: www.parlement.com Democratisch gezinde patriottische voorman uit Friesland, die in 1787 één van de leiders werd van de patriottische vluchtelingengemeenschap in Frankrijk. Onbui...

4/11/2012 10/6/2012

Jan Albert van Heloma (1826 - 1901)

10/6/2012 10/6/2012

Marcus van Heloma (1806 - 1885)

10/6/2012 10/6/2012

Nicolaas van Heloma (1798 - 1879)

"Nicolaus Heroma"

10/6/2012 10/6/2012

Eduard Lamoraal Rengers (1804 - 1877)

10/6/2012 10/6/2012

8/22/2012 10/6/2012

8/22/2012 10/6/2012

Bonifacius van der Haer (1778 - 1827)

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

Suffridus Salverda (1775 - 1851)

2/14/2010 10/6/2012

Ludolf Reinier Salverda (1805 - 1870)

2/14/2010 10/6/2012

10/4/2012 10/6/2012

Hobbe Baerdt van Sminia (1797 - 1858)

1851-1858 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland : Buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid Ridderschap van Friesland

8/22/2012 10/6/2012

Bernhard Walrud van Welderen Rengers, baron (1777 - 1823)

"Walraad", "Bernhard Walrud van Welderen"

3/3/2012 10/6/2012

Voir Wikipedia...

3/3/2012 10/6/2012

10/1/2012 10/6/2012

Sjuck van Welderen Rengers, baron (1799 - 1870)

"Sjaak"

3/3/2012 10/6/2012

nl.wikipedia... ; Antoon Anne van Andringa de Kempenaer (Leeuwarden, 3 december 1777 – Den Haag, 13 juni 1825) was een Nederlands jonkheer, bestuurder en politicus . Levensloop Antoon van ...

8/28/2012 10/6/2012

nl.wikipedia... ; Marius Albert van Andringa de Kempenaer (Lemmer, 17 juli 1806 – Leeuwarden, 23 maart 1870) was een Nederlands politicus. Van Andringa de Kempenaer was een Friese, in Lemm...

8/28/2012 10/6/2012

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

10/5/2012 10/6/2012

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

10/5/2012 10/6/2012

Bruidegom: Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Geboorteplaats: Workum Leeftijd: 28 jaar Vader van de bruidegom: Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Moeder...

4/11/2012 10/6/2012

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781 - 1847)

"NB: uitbreiding familie-naam d.d. 1821", "Julius Matthijs van Beima"

1825-1847 : Grietman FRANEKERADEEL - Friesland

4/11/2012 10/6/2012

Petrus Johannes van Beyma (1783 - 1830)

"Petrus Johannes van Beima"

8/30/2012 10/6/2012

9/23/2012 10/6/2012