Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Pudasjärven kylä: Siurua

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Karoliina Erkintytär Veteläinen (1860 - d.)
  Pudasjärven seurakunnan arkisto - Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1858-1869 (IC:9), jakso 30: 1860 maaliskuu - huhtikuu; Kansallisarkisto: / Viitattu 3.5.2021Pudasjärvi - rippikirja, 1891-1900 (MKO...
 • Antti Antinpoika Pietarila (1850 - d.)
  Pudasjärvi - rippikirja, 1891-1900 (MKO90-101) > Sivu 677 262: Siurua nro 3, Arwio; SSHY: / Viitattu 3.5.2021
 • Olli Ollinpoika Repo l. Ikonen (1821 - d.)
  Pudasjärvi - Kastetut: ärvi - Vihityt: Pudasjärven seurakunnan arkisto - Rippikirja I 1861-1873 (IAa:18), jakso 230, sivu 221: Kollaja By Litt O; Kansallisarkisto: Pudasjärvi > rippikirja, 1874-1880 > ...
 • Kalle August Erkki-Aukustinpoika Weteläinen (1880 - d.)
  Pudasjärvi - rippikirja, 1891-1900 (MKO90-101) > Sivu 675 261: Siurua: nro 2, Aarni; SSHY: / Viitattu 3.5.2021 - Jokmokissa 1909
 • Matti Erkki-Aukustinpoika Veteläinen (1882 - d.)
  Pudasjärvi - rippikirja, 1891-1900 (MKO90-101) > Sivu 675 261: Siurua: nro 2, Aarni; SSHY: / Viitattu 3.5.2021

Aloitettu 29.3.2018

Siuruan kyläprojekti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Pudasjärven Siuruan kylästä ja siellä eläneiden sukujen tutkimisesta. Tämä on osa Pudasjärvi-projektia, tervetuloa mukaan myös siihen!

Projektin yhteistyökumppanina (Toiminnot > Liity projektiin) voit täydentää projektikuvausta, ja liittää Siurualla asuneiden henkilöiden profiileita projektiin.

Suositus on, että profiileissa olisi vähintään yksi lähdetieto, jonka avulla ko. henkilön helposti löytää kirkonarkistosta tai muualta, mistä tietoja profiiliin on otettu. Kts. Helppo lähdetietojen lisääminen.

Siurua on Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven luoteisosassa sijaitseva, pinta-alaltaan laajahko kylä. Asutus on keskittynyt suurelta osin kylän läpi virtaavan Siuruanjoen rantatörmille. Siurua jakaantuu edelleen Yli-Siuruaan ja Ala-Siuruaan, jotka nimensä mukaisesti sijaitsevat joen ylä- ja alajuoksuilla. Yli-Siuruaan kuuluu myös Ranuantien varrella sijaitseva Kokkokylä.

Siurua on ensimmäisiä suomalaisasutusta keränneitä kyliä Pudasjärvellä. Rippikirjoihin se merkittiin monen muun Pudasjärven kylän tapaan aina 1800-luvun loppupuoliskolle saakka osaksi Kollajan suurkylää. Siu­ru­an van­hin talo näyt­täi­si ole­van 1600-lu­vun alus­sa pe­rus­tet­tu Iko­sen talo. Siuru­an­jo­ki­varsi näyttää olleen läpi­kul­ku­a­lu­etta, talojen omistajat ovat vaihtuneet usein.

Siurua-nimen alkuperäksi on esitetty joko muinais-skandinaavista sanaa sior, joka merkitsee 'järveä, vettä', saamenkielistä sanaa tsievra (karkea sora, rantakivikko) tai niin ikään saamenkielistä tjeures (saukko)-sanaa. Lähteitä: Pudasjärven kaupunki, Wikipedia
Kuva: Pudasjärven kaupunki

Siuruan taloja ja torppia

Liekola I Aarnio I Arvio I Siurua I Murjola I Mälli I Jaakola I Wirtala I Jaakkola I Mulli I Ahola I Walkola I Eskola I Ikonen eli Kerälä: Mikko Keränen, Antti Sipinpoika Keränen, Antti Antinpoika Puitti, Keränen I Juttula I Ritva I Niemelä I Saarikoski I Körkkö I Mertala I Lauri I Törmä I Hepola I Jääski I Isola I Konttila I Asmunti I Lampela I

Kruununtorppia

Ruonalanoja I Kötölä I Säynäjäjärvi I Timola I Tikkala: Erik August Erikinpoika Kokko I Juhonen I Alakörkkö