Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • John Luster (1780 - 1831)
  216161 John Luster, 1780-1831 R1b1a1a2 R-M269 13 23 14 11 11 14 12 13 12 13 12 28 18 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 18 11 11 19 23 15 15 20 18 33 34 12 12 Displaying User ID: GT472 ...
 • Erik Jonsson Vereide (deceased)
  Erik Jonsson gift med arvingen i Øystein-ætta. Hans opphav er ukjent. Eventuell kobling mot Bratt-ætta er ren spekulativ. Y-DNA En etterkommer er testet R1b. Flere mannslinjeetterkommere søkes te...
 • Nils Jørgensen (1771 - 1802)
  Nils Jørgensen Ibestad , Tjenestemann. Allerede da han i 1790 som 19-åring ble konfirmert, var han bosatt på Skog på Sør-Rolla. Elleve år senere var Niels tjenestemann hos bonde Hans Jensen Trane og ...
 • Judge Henry Freeman (1669 - 1763)
  Henry Freeman Birth 8 JUL 1669 in Elizabeth, NJ, USA Death 10 OCT 1763 (94) in Woodbridge, NJ, USA 1695 Age: 25 Marriage to Anne Elizabeth Baignoux Bowne (1673-1763) Woodbridge, NJ, USA Spouse: Eliza...
 • Krispinus Olson Gjølanger (c.1688 - 1769)
  Familietradisjonen er at Rasmus Gjølanger nedstammer fra første protestantiske presten på Jølster, Krispinus Johannessen Sandnes Herr Crispinus (som var femte, ikke første, prest på Jølster) var født...

R1b is the most common Y-haplogroup in Western Europe, the most common group defined by the SNP M269. It consists of more than 50 subclades, and further SNP testing is necessary to determine which of these one belongs to.

A Deep Clade test at Family Tree DNA is recommended.

To Do

Subclades

Famous Members

How to join

Add your oldest known direct paternal ancestor to the project if you belong to this group. If you have completed Deep Clade (SNPs) testing to find your subclade, join the proper subclade project instead.

Resources