Projects » Rakkestad og Skiptvet kjente personer » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jens Christian Spydeberg (1684 - 1762)

"Jens Christian Spidberg"

Biskop Kristiandsand stift.

12/11/2011 2/18/2017

Johan Petter Haug (1916 - d.)

Ordfører i Rakkestad 1976-1983

11/19/2015 11/23/2016

Odd Frithjof Fladstad (1907 - 1993)

Var ordfører i Rakkestad 1968 til 1975. Han kom med i kommunestyret i 1935, deretter i 1947 og han ble da sittende fram til 1975. Han har hatt en rekke kommunale verv og han var med i fylkestinget fra ...

11/23/2016 11/23/2016

Christian Hieronymussen Heyerdahl (1790 - 1873)

"Krog", "Bærbye"

Christian ble oppfostret først hos oldefaren, oberst Christian Heyerdahl på Fosser, senere hos morbroren Amund Berby. Han var underoffiser og deltok som sersjant i krigen i 1814, bosatte seg på gården ...

12/4/2009 11/23/2016

Ordfører i Rakkestad 1945-1957

11/23/2016 11/23/2016

Odfører i Rakkestad 1943-1945. Fladberg var født på Fladbergengen i 1897, og kom tidlig til å interessere seg for hest. En tid drev han Botten sammen med sine to brødre.På denne tiden kom han i kontakt...

11/22/2016 11/22/2016

Ordfører i Rakkestad 1928-1934 og 1937-1940

10/3/2008 11/22/2016

Peter Hjalmar Finnestad (1877 - 1961)

ører i Rakkestad 1917-1928 1934-1937 1945-1945

11/21/2016 11/21/2016

FT 1865: Barn. Bor med foreldrene på Krosby øvre i Rakkestad Ordfører i Rakkestad 1899-1907

11/21/2016 11/21/2016

Johannes Einer Christensen Lien (1837 - 1917)

"Johannes Einer Kristensen"

ved Stortingsvalget i 1882 ble Johannes gjenvalgt for Venstre. Det samme ble fetteren H.P. Bjering.Johannes Einar Christensen Lien (født 26. oktober 1838 på Lien i Rakkestad, død 27. oktober 1917) var ...

11/30/2013 11/21/2016

Vielsesprotokoll Rakkestad kirkeåret 1839 (nr.22) Fødested/bosted: Haslem Ordfører i Rakkestad 1856-1861

10/27/2013 11/20/2016

Tollef Olsen Lund (1808 - 1885)

FT 1865: Gårdbruker, selveier. Bor med ektefelle og 6 barn på Lund øvre / Lien nordre i Rakkestad ordfører i Rakkestad i 1852-55 og 1862-65.

3/6/2016 11/20/2016

Nils Wilhelm de Seue (1799 - 1876)

"Niels Wilhelm"

Ordfører i Rakkestad 1848-1851

3/29/2013 11/20/2016

ordfører i Rakkestad i perioden 1842-43

11/20/2016 11/20/2016

Carl Ludvig Peter Wulff (1803 - 1890)

"Karl L.P.", "Carl Ludvig Petter"

Ordfører i Rakkestad 1838-1839Per. kappelan Ringsaker 1831 Res kappelan Rakkestad 1836 Sogneprets Trøgstad 1852 prost i Mellem Borgesyssel prosti.1853

11/20/2016 11/20/2016

Gifter seg med Anne Marie Hansdatter 10.juni 1859 i Rakkestad Ordfører i Rakkestad 1840-18411846-1847

10/3/2008 11/20/2016

Helga Kristine Eng (1875 - 1966)

Eng gjorde en banebrytende innsats i forskningen på barns og ungdoms utvikling og læring. Hun var en pioner i bruk av psykotekniske prøver, og fra 1938 bygde hun opp Pedagogisk forskningsinstitutt ved ...

11/16/2016 11/16/2016

en norsk politiker (H). Han var ordfører i Rakkestad 1908-16, og stortingsrepresentant for Smaalenenes amt 1916-18.Han overtok farsgården i 1895, og var medeier i sagbruk og teglverk.[1] Jahren var bla...

10/28/2013 11/15/2016

en norsk gårdbruker og politiker (H).Jahren hadde landbruksutdannelse, amtsskole i flere vintre fra 1875 og utdannelse fra Schives handelsskole i Kristiania 1883–1884. Han var kasserer og bokholder ved...

8/31/2013 11/15/2016

August Christian Manthey (1811 - 1880)

født i Rakkestad, norsk embetsmann. Cand.jur. 1835. Amtmann i Hedemarkens amt 1849–56, statsråd fra 1856 til 1874, da han ble stiftamtmann i Christiania. Mantheys dagbøker 1856–74 ble utgitt 1909–19 i ...

4/3/2016 11/15/2016