Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rasti Norvaišų giminės trukstamas grandis

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

...dvi seserys mano tėvo Norvaišos Adomo,s.Adomo gim.1904m.05.02d. Lithuania(Lietuva) vedusios už lenkų kilmės jaunikaičių išvyko į JAV (Junatid States of America).į

    Pastaba:
          1.Tėvo seserų vardų, pavardžių, gimimo metų ir kada išvyko, nežinau,bet man kiek menu iš tėvo pasakymų-jos buvo vyresnės už tėvą.Vyko susirašinėjimas laiškais su liku

siais Lietuvoje.Po tėvo motinos mirties susirašinėjimas nutruko.

          2.Tėvo tėvas buvo pavarde Norvaišas Adomas,gimes apie 1850m.X1935m.
          3.Gyventa Lietuvoje-Šiaulių apskrityje,Kuršėnu valsčiuje,Pakuršeniu kaime.
          4.Tėvo motina mirė apie 1926m.Gimimo ir mirties data nežinoma.Mergautinė pavardė-Kuodytė Marcijona.
          5.Tėvas išvyko darbams į Latviją(Rygos apylinkėse) iki 1939m.Rašė latviu  kalba į įšeivijos laikraštį ,,Biedris"(Draugas) jumoro tema slapyvardžiu,,Klaidonis"(Klajūnas)

Gauna laišką,kad jam paskirta premija už kuribingą bendradarbiavimą laikraščio ,,Biedris" metinė prenumerata,bet Europoje prasidėjus nenuspėjamiems neramumams išvyksta į Lie- tuvą,sukuria šeimą.Mirė 1984m.sulaukęs garbingo 80m.jubiliejausBuvo gerbiamas bendra-darbių ir administracijos.Nuo 1939m. iki 1984m. atidavė visą save vienai įmonei, t.y. ,,Panevėžio miškų ūkiui" Aministracija su derama pagarba atsisveikino su ilgamečiu darbuotoju-darbo veteranu.Jo gyvenimas yra vertas žurnalistu plunksnos dėmesio.

                        P R A Š Y M A S

Padėkite surasti trūkstamą grandį,tėvo seserų vaikų vaikus.Tai būtū neikainojamas indelis į Norvaišų šeimos medį.Kas buvo rašoma įšeivijos laikraštyje ,,Biedris" tema ,,Jumoras"?

P.S.         

Ieškomas jauniausias tėvo brolis-Norvaišas Stasys,s.Adomo.Apie jį aplamai nėra jokiu žinių.Manoma,kad arba pradingo Lietuvoje,arba išvyko į JAV pas seseris,ar kur kitur...

            Su pagarba: ALFONSAS-VYTAUTAS NORVAIŠAS (Tėvo sūnus) .

Duomenys iš JAV Imigracijos sąrašų, pagal pavardę "Norvaisa":

U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995 Citizenship & Naturalization Records (Pilietybės dokumentai)

Name: Valerija Norvaisa Civil: date - Massachusetts

Name: Regina Norvaisa Civil: date - Massachusetts

Name: Victoria Dalia Norvaisa Civil: date - Massachusetts

Name: Kestutis Norvaisa Civil: date - Massachusetts

New York Passenger Lists, 1820-1957 (Keleivių sąrašai)

Name: Ona Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Antanas Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Marta Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Valerija Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Elizabeth Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Marija Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Dalia Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Kestutis Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Angelika Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Elvira V Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Maria Norvaisa Arrival: date - New York, New York

Name: Mecys Norvaisa Arrival: date - New York, New York

JAV mirusių asmenų sąrašai su pavarde Norvaisa:

Valeria Norvaisa (February 10, 1909 - January 23, 2005) West Hyannisport, Massachusetts

Venta E Norvaisa (1961 - 2005), died at age 43 years


Maria Norvaisa (1917 - 1980), died at age 63 years

Anthony Norvaisa (1908 - 1985), died at age 76 years


Valeria Norvaisa (1909 - 2005), died at age 95 years


Sophie E Norvaisa (1918 - 1989), died at age 71 years


Joseph W Norvaisa (1913 - 1988), died at age 74 years


Algis Norvaisa (1933 - 2000), died at age 66 years


Maria Norvaisa (1930 - 1994), died at age 63 years