Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ratsumiehet, knaapit, soinit, nihdit, kytät, huovit ja sotapäälliköt - lippueet ja lippukunnat 1517-1634

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Reinhold Wunsch (c.1585 - 1632)
  Överstelöjtnanten Reinhold Wunsch, och han var av livlänsk adlig ätt. Överstelöjtnanten Reinhold Wunsch var i svensk tjänst, och han anförde, tillsammans med Stålhandske, Nylands Rytteri i slaget v...
 • Greve Arvid Wittenberg (1606 - 1657)
  Arvid Wirtenberg von Debern , natural., friherre och greve Wittenberg (son av Hans Wirtenberg von Debern, se adliga ätten Wittenberg och Magdalena Johansdotter (Skinnarbackasläkten)), greve til...
 • Thomas Ericsson Piimänen (c.1680 - d.)
  Vampula Honko(ila) rippikirja 1699-1726 Loimaa Ämmäinen Piimänen rippikirja Ratsumiehenä Vampulan Mellossa(?) perhe asui Vampulan Hongossa.
 • Sotilas Bengt Påhlsson Ståhlström (aft.1664 - d.)
  Kokemäen komppanian sotilas.
 • Cav. Capt. Bertil Henriksson (b. - 1603)
  Bertil Henriksson, till Söderkulla i Sibbo (Sipoo) socken. Har 1589 i Närvä undertecknat krigsbefälets skrivelse till konung Johan. I slottsloven på Tavastehus 1593–1599 och fick 1599 i uppdrag a...
 • Projekti kerää ajanjakson sotilasyksiköihin kuuluneiden profiileja. Liitä ensin itsesi projektiin. Liitä sitten ylläpitämäsi sotilaan profiili. Jos et ole profiilin ylläpitäjä, voit kutsua profiilin projektiin.
 • Projekti kuuluu pääprojektiin Finnish Military.

1500-luvun ratsumiehet, knaapit, soinit, nihdit, kytät, huovit, linnanherrat, sotapäälliköt sekä lippueet ja lippukunnat ajanjaksolla 1517 - 1618/34

 • Keskiajan katsotaan päättyneen 1517 suuriin muutoksiin yhteiskunnassa. Maakunnalliset rykmentit perustettiin vuosina 1618 - 1634.
 • Hallinto oli vielä 1500-luvun alussa kehittymätöntä ja ritarilinnakeskeistä. Linnanherrat ja ritarit kävivät usein ns. yksityissotia keskenään hallitsijan yleensä puuttumatta asiaan. Hierarkiassa ylin oli ritari. Hänellä oli apunaan asemiehiä (väpnare, alunperin aseenkantajia). Keskiajan lopussa oli sotilaiden määrä pieni. 1500-luvulla lisääntyi muun miehistön, soinien määrä. Soineja olivat mm. knaapit (alunperin asemiehiä), rättärit (rätit, ratsumiehet), nihdit (knihdit eli jalkamiehet, piikkimiehet) ja myöhemmin kytät (skytät, jalkajousiampujat). Ratsain liikkuvat huovit olivat hallinnon henkivartijoita, järjestyksen ylläpitäjiä ja ratsusotilaita. Ritarilla oli lippu, asemiehillä viirit.
 • Ratsuväen yksikkö oli lippue (fana), jonka päällikkö oli ratsumestari apunaan luutnantti, vänrikki (fänrik, lipunkantaja), neljännesten johtajat (kvartermästare), profossi tai rumormästare (kurinpitäjä), 2 järjestysmiestä, tarkastuskirjuri (hallinto), muonittaja, vahtimestari (leiripaikat ja hevosten huoltaminen), saarnaaja (henkinen hyvinvointi), torvensoittaja (komentojen välittäminen) ja n. 300 ratsumiestä.
 • Jalkaväen yksikkö oli lippukunta (fänika), jolla oli päämies (hövitsman, hufvudman) apunaan luutnantti, vänrikki, vääpeli, 5 kpl neljänneksenjohtajia, 20-30 ruotupäällikköä, edusmies (miehistön valitsema), profossi, tarkastuskirjuri, muonittaja, saarnaaja, pillimies (komentojen välittäminen), rummunlyöjä (yhteenkuuluvuus ja järjestys) ja 525 jalkamiestä. Lippukunta oli aina nimetty päämiehen mukaan.

Lippueet ja lippukunnat

 • Aatelislippue jolla on oma projekti
 • Suomen lippue (Finska fanan), 1555 - n. 1600, 1. ratsumestari Nils Boije
 • Päälippueen (Kännefanan) suomalaiset sotilaat
 • Hovilippueen (Hovfanan) suomalaiset sotilaat
 • Voutilippue, 1577, voutien, pappien ja porvarien varustama, yhdistettiin Aatelislippueeseen 1583
 • Knaappilippue, Kannaksen talonpojat
 • Upplannin lippue tuli tutuksi toimiessaan usein Suomessa, mutta siinä ei ollut juurikaan suomalaisia.
 • Savon suksimiehet (Savolax skidtrupp), johtaja mm. Klaus Fleming.
 • kapinaan ryhtyneillä Nuijamiehillä 1500-luvun lopussa omat paikkakunnalliset johtajat ja yksiköt