Projects » Ridderschap van Zeeland ‧ 1814-1850 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

1774 : Kapitein-commandant van een compagnie grenadiers van het 1ste bataljon van het regiment mariniers van kolonel Douglas

9/17/2012 9/18/2012

Lid Ridderschap van Zeeland: 35) A.R. de Haze Bomme 1803-1847, zijn vader Mr W.A. bij KB van 5 augustus 1839 nr 98 verheven, uitgestorven 1890 Jhr. Aarnout Reinier de HAZE BOMME (1803-1847) ‧ zijn ...

8/24/2012 8/24/2012

8/24/2012 8/24/2012

8/23/2012 8/24/2012

Diederik Gregorius van Teijlingen van Kamerik MP (1784 - c.1862)

"Grégoire van Teylingen"

Lezen over Diederik: H. NAP en C. TIMMERMAN : ‘Diederik Gregorius van Teylingen (1752-1837), ambachtsheer van Kamerik en de Houtdijken’. In: Langs de Oude Rijn: levensbeschrijvingen van bekende en ...

12/14/2011 8/23/2012

François Louis Amour de Spangen MP (1760 - 1826)

"Uyternesse", "François Louis Amour"

8/22/2012 8/22/2012

Hendrik Jacob Baron van Doorn, heer Van Westkapelle MP (1786 - 1853)

"Henri", "Westkapelle", "Henrik Jacob"

Vice-president van de Raad van State met zitting in de Ministerraad. Latijnjsche school te Vlissingen, studeert rechten aan de Leidsche Hogeschool (1802-). woont aan het Noordeinde te Leiden op kamers ...

4/8/2012 8/22/2012

Johan Adriaan, baron van der Heim van Duivendijke MP (1791 - 1870)

"Duijvendijke"

Minister van Financien en Binnenlandse Zaken HEIM (Johan Adriaan baron van der), heer van Duivendijke, 15 Jan. 1791 te Rotterdam geb. en 15 Oct. 1870 te 's Gravenhage overl., zoon van Mr. Anthony v...

8/22/2012 8/22/2012

Bonifacius de Jonge, jhr. MP (1787 - 1854)

opmerking bij huwelijk: *Prov.Staten van Zeeland. Deze familie de Jonge is een adelijk zeeuwse familie uit Zierikzee!

4/8/2012 8/22/2012

Willem Adriaan de Jonge, heer van Campensnieuwland MP (1763 - 1835)

"Guillaume Adrien"

1785-1795 : Raad in de Vroedschap van Zierikzee 1784-1795 : Schepen 1792 : Burgemeester Heemraad van Schouwen Pensionaris-honorair Ontvanger der gemeene middelen over Hulst, Hulster-ambacht e...

4/8/2012 8/22/2012

Jan Cornelis Reinier van Hoorn, heer van Burgh MP (1790 - 1862)

"van Burgh en Westland"

nl.wikipedia... BS Huwelijk met Jan Cornelis Reinier van Hoorn Heer van Burgh met Catarine Ludolphine Schroder Opmerking Bgm wdnr van Catharina Henriette de Wolff. Bruidegom Jan Cornelis Reinier van ...

8/10/2012 8/22/2012

Willem Zelandus van Borssele van der Hooghe MP (1757 - 1837)

"van Borsselen"

1782-1795 : Lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën - namens Vlissingen

10/23/2011 8/22/2012

Johan Hendrik Schorer MP (1792 - 1841)

8/20/2012 8/20/2012

1808-1809 : Raad in de Vroedschap van Middelburg 1814-1824 : Lid Provinciale Staten van Zeeland 1814-1824 : Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland 1824-1840 : Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

8/20/2012 8/20/2012

lid Ridderschap van Zeeland rechter Arondissements-rechtbank Middelburg

8/20/2012 8/20/2012

8/20/2012 8/20/2012

Frederik Adriaan von der Goltz MP (1770 - 1849)

"Friedrich Adrian"

nl.wikipedia.... ; Friedrich Adrian van der Goltz (Friedrichsdorf (Brandenburg), 7 augustus 1770 – 's-Gravenhage, 4 februari 1849) was gouverneur der Residentie en een regeringsgezind Nederlands mini...

8/14/2012 8/14/2012

Arend Jacob Diederik de Perponcher Sedlnitsky, jhr. MP (1765 - 1822)

"heer van Watervliet", "Ellewoutsdijk", "Everingen", "Coudorpe", "Driewegen"

.historici.nl... ;

8/14/2012 8/14/2012

2/1/2012 8/14/2012

Johan van Reigersberg Versluys, Jhr. Mr. MP (1801 - 1866)

"van Reigersberg Versluijs"

Johan was Heer van Poppekerke en droeg de titel Jonkheer, wat we o.m. kunnen lezen in de overlijdensakte van zijn zoontje. In 1829 was Johan Advokaat van beroep. Hij was eveneens lid van het Ridderscha...

8/14/2012 8/14/2012

Marinus Emanuel Cornelis Versluijs, Jhr. MP (1752 - 1825)

"Versluijs van Krabbendijke en Nieuwland", "Versluys"

Heer van Krabbendijke en Nieuwland 1752-1825. LID RIDDERSCHAP VAN ZEELAND: 19) Mr M.E.C. Versluijs van Krabbendijke en Nieuwland 1752-1825, bij KB van 18 juli 1819 nr 53 verheven

4/6/2012 8/14/2012

Francois Clement de Jonge MP (1766 - 1834)

"Jinge"

2/22/2010 8/14/2012

Willem Hendrik van Panhuijs MP (1799 - 1834)

8/14/2012 8/14/2012

1834-1852 : Burgemeester OOS- en WEST-SOUBURG - Zeeland 1838-1859 : Burgemeester MIDDELBURG - Zeeland

4/8/2012 8/14/2012

Cornelis Jacobus Versluijs van Krabbendijke MP (1797 - 1849)

"Versluys van Krabbendijke en Nieuwlande"

4/6/2012 8/14/2012

Abraham Christiaan van Citters MP (c.1775 - 1837)

8/21/2011 8/14/2012

8/14/2012 8/14/2012

Anthony Willem van Borssele, jhr. MP (1784 - 1857)

"Antoine Guillaume", "van Borssele van Wadenoyen"

8/14/2012 8/14/2012

Zie Wikipedia... Zie Parlementair Documentatie Centrum...

7/22/2012 8/14/2012

1838 : Adels-predicaat 1856-1880 : lid Provinciale Staten Zeeland namens Tholen

5/31/2012 8/14/2012

Johan Steengracht van Oostcapelle MP (1782 - 1846)

"heer van Oostkapelle", "heer van Moyland", "Till", "Ossenbruch en Oost-capelle"

redder van de Keukenhof :

4/22/2012 8/14/2012

David Isaac Schorer, jhr.mr. MP (1764 - 1828)

8/14/2012 8/14/2012

Erkend als edele in Zeeland: akte van bewijs 01-okt 1816 ‧ SB 28-aug 1814 nr.14 ‧ Jacob Hendrik Schorer, deze eerste Gouverneur van Zeeland was een telg uit een aanzienlijke familie en, evenals zijn ...

1/5/2012 8/14/2012

4/8/2012 8/14/2012

8/8/2011 8/12/2012