Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Rinvollprosjektet er et klassisk slektsforskningsprosjekt. Dvs. samle mest mulig data om familie og slekt så langt tilbake i tid som mulig.

Det som er registrert fra Stampeslekta er i hovedsak hentet fra:

Stampeboken

en bok om slekten til snekkermestrene Peter Holmer, Hans Rasch og Hans Stamp som kom fra Hertugdømmet Slesvig til Bergstaden Kongsberg på 1700-tallet Av: Knut O. Ronold År: 2005