Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rod Přehnalů z Nenakonic 1617-1933

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Zakladatel rodu Přehnalů, hospodářů na gruntu č.p.15 v Nenakonicích.

od r.1622 konšelem v Nenakoniciích

Potomci Lukáše Přihnala hospodařili na gruntu po 10 generací v pořadí Vavřinec, Jiřík, Martin (17.století), Jan, Štěpán, Jan (18.století), Ondřej, František (19.století) až do roku 1933, kdy s posledním mužským potomkem Antonínem Přehnalem rod vymřel po meči.

„Léta Páně 1616. Při času s. Václava za purkmistra Václava Střešňáčka, fojta Václav Pavlasa, konšelů Jana Oškerdy a Valenty Valáška, prodal Vavřinec Bobrk grunt s půllánem polí a sedmima koňmi, s jedním vozem s pluhem, s bránami a tak s tím vším příslušenstvím, což ke gruntu od starodávna za právo má, Lukášovi Přihnalovi z Charvát, za sumu osm set hřiven“.

epilog:

Původní grunt rodu Přehnalů na č.p.15 získal s věnem v roce 1933 František Buršík, když si vzal dceru posledního hospodáře Antonína Přehnala, Cecílii. Usedlost má dnes č.p.415 a hospodaří na ní další generace Buršíků - potomků Cecílie a Františka..