Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rogowski (Dotnuva, Beržai)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Nuo 1693 m. Dotnuvos bažnyčios metrikose randama Ragausko pavardė, ji XVII a. pab.–XVIII a. vid. fiksuota keliomis formomis: Rogowski, Ragincius, Ragicowna (mot. g.), Ragaytiſ, Raguniones (dgs.), Ragauska, Ragauſka[y]cie (mergautinė pav.). Kilmingųjų giminė dominavo Beržuose, buvo valstybės tarnautojai. Paliudytos asmenvardžio formos leistų kilmę sieti su ž. ragas (smailus žemės plotas, įsikišąs į ežerą, mišką; gatvės kampas; medžioklinis ragas), raginis (šykštus), ragoti (stirti nuo šalčio, ragėti), regėti, riogsoti reikšmėmis.

Palaipsniui formavosi asmenvardžiai ir vietų vardai. Bajorų Ragauskų dvarvietės pavadinimas XVII–XVIII a. sandūroje ir XVIII a. pirm. pusėje įvairavęs: vadinta pagal vietovę Beržais, Padvariais (de Podworniki 1693–1704 m.; de Padworski 1699 m.; De Podworni 1702 m., De Podwornia 1702 m., de Pago Padwarie 1709 m.; z podworyſzek 1736 m.), Dvaru (de Dworniki 1728 m.), Pakarkliais/Pakarklyne/Pakarkliškiais (Carol‘ Ioan‘es Ragowski e Pokarkline 1701 m.; de Pakorkliſzek 1726 m.; de Pekorkliſzki 1726 m.; de Villa Pokorkle 1739 m.), kartais junginyje (de Podworniki Rogowskich 1700 m.; z Berz alias z pokorkliſzek 1736 m.). Teigtume, kad Pakarklių pavadinimas žinomas jau 1562 m.

Užrašytų vienos gyvenamosios vietos pavadinimų įvairovę paliudija konkrečios šeimos gyvenimas. Štai Petras ir Marijona Ragauskai susilaukė 5 naujagimių – Elžbietos Katerinos, Melchijoro Benedikto, Jurgio, Motiejaus ir Jokūbo – ir juos pakrikštijo Dotnuvos bažnyčioje: Elizabeth Catarina 1723 m. (Pat: Petri Rogowſki Mat: Marianæ Wilimuſzowna de Berzynſcy), Melchior Benedict‘ 1726 m. (M.D. Petri Rogowski Mat M.D. Wilimowiczowna de Pakorkliſzek), Georgius 1728 m. (MD Petr‘ Rogowſki Matris Maryana Wilmusowna De Berze), Mathias 1732 m. (G:D: Mathiæ [t. y. Petras] Rogowski et Mariannæ Vilemysowna ll de Berzanskien), Iacobus 1736 m. (P: Petri Rogowski M: Mariannæ wilmuſzowna z Berz alias z pokorkliſzek). Ragauskai buvo įsikūrę dvare, kuris užrašytas kaip de Berzynſcy, de Pakorkliſzek, De Berze, de Berzanskien, z Berz alias z pokorkliſzek.

Atrodo, kad per keturis šimtmečius vienas Beržų dv. buvęs toje pačioje vietoje, kuri šiandien yra Beržų k. dalis, žinoma kaip Ragauskų dvarvietė (jų sodyboje sovietmečiu buvo įrengta pradinė mokykla, technikos kiemas). Tikėtina, kad XVI a. čia šeimininkauta kitos giminės. 1562 m. Beržų vaitystės inventoriuje minima bajorų Pakarklių žemė (zem boiar Pokorkliow), bajorai Mitanai, kurie vadinami Pakarkliais (do lasu boiar Mitanowi zow Pokorklow; do ziem boiar Mitanowiczow Pokorklow), gyveno šalia Beržų k. Vėlesni, XVIII a. pirm. pusės, kai kurie asmenvardžiai galbūt iliustruotų, kad per pusantro šimto metų kalbamosios šeimos palikuonys jau gyvenę ne Beržuose, kai kuriems palikuonims nepripažinta bajoriška kilmė, svetur žinomi Karklaičio/Pakarklio pravarde: Bernat Karkłaytÿs de Szłapoberзa 1704 m.; Casimir‘ Karkłaytys omnes d‘ Datnova 1733 m.; Casimirus Karkłaytys 1735 m.; Adamus Pakarklis de Łabinſki 1724 m.; Adamus Pakarklis de Łabinſki 1738 m.; Casimirus Pakarklayći 1740 m.; Magdalenæ Pakarklaycia de Łapiniſzki 1754 m. Giminės pėdsakų Mitanų pavarde galbūt irgi buvo išlikę: M:D: Alexandri Eſtko, Matris MD Annæ Mitianowna [de] Kroſtis 1706 m.; MD: Alexandris Estkto Matris Annæ Mitianowna 1712 m.; Magnifica D‘na Anna Mitianowna Skarbnikowa uulgo Teſaurarida Plocenſis Eſtkowa eius Parafice: [t. y. iš Dotnuvos par.]. 1714 m. Pakarklio pravardė turbūt išsaugota vieno Beržų dvaro pavadinime.