Projects » Roshei and Parnesei Hakehilla » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

9/9/2014 9/22/2021

מו נחום (deceased)

10/21/2019 8/1/2021

החסיד המפורסם רבי ידידיה ברונובסקי,השתייך לאחת ממשפחות הסוחרים הידועות והמיוחסות בלודז,תרם רבות מאד לקהילה היהודית. מראשוני בוני ההתישבות היהודית בלודז',מגדולי התורמים לקהילה היהודית בעיר. הערה : על...

7/12/2019 6/30/2021

מקורות : 1:תשורה תשס"ג(סגל)ספר הצאצאים(עמוד 11) 2:: דברי אברהם,מהדורה חדשה(ב.ארנשטיין),עמוד:317

1/10/2020 6/1/2021

This entire family is found in the lodz ghetto at Buschlinie 63 Birth dates are given

11/10/2018 4/4/2021

The information about his first name is uncertain המידע לגביי שמו הפרטי אינו וודאי

3/30/2019 3/18/2021

R' Yitzchak Isaac Leiner, Parnes and Manhig of Dobromil (c.1770 - d.)

"מוה' יצחק אייזק ליינר מדאבראמיל"

See: [ ]

8/1/2009 3/7/2021

יעקב עברליש (deceased)

"ראש העיר ומדינת פולין קטן"

12/15/2020 3/4/2021

Rabbi Shabtai (Sheftil) Halevi Horowitz MP (1493 - 1555)

"Shpasil", "Sheftel", "Sefl Munka"

Shabbatei bn Jesai’ haLevi Horwitz, rosh v’manhig v’dajan, bn haStadlan chatano Akiba b’Ofen 1555 Seventh-born and youngest son of Yeshayahu haLevi - the first Horowitz כתובות בית העלמין היהודי בפר...

4/30/2007 2/26/2021

Rabbi Moses Auerbach, of Regensburg & Krakow MP (c.1462 - c.1540)

"Moshe Moses Wolf"

Rabbi (Court Jew in Prague) S'il est né en 1462 et si sa fille Gittel est née en 1466, il aurait eu 4 ans à la naissance de sa fille ! Précoce ! From AUERBACH A family of scholars, the progeni...

3/23/2007 2/6/2021

Eliezer Leitner (deceased)

"Lazar"

Eliezer Leitner live in Grosswardein, Romania. He was a parness in the city. He was on the board of the Jewish hospital. LEITNER, Lazar ENGLMAN, Bertha Naftali / Mari (SALANDER) Lipot / Rosa (DEUTSCH)...

6/9/2016 1/26/2021

Samuel Saul Levy (1884 - 1966)

11/5/2007 1/25/2021

Yecheskel Segal (b. - 1731)

ראש הקהל באוגאריש בראד

3/11/2019 1/25/2021

12/29/2020 12/29/2020

הקצין המפורסם רבי משה עברליש ראש העיר ומדינת פולין קטן (deceased)

"הקצין המפורסם רבי משה עברליש", " פו"מ קראקא", " ראש העיר ומדינת פולין קטן"

הערה: במקומות מסוימים מצויין שאשתו הייתה בתו של ר' אליעזר טרייוויש,אך לדעת הרוב הדבר לא נכון,ואשתו הייתה בתו של ר' אברהם עבער,והוא לקח את שם חותנו,ומכאן:עברליש

12/29/2020 12/29/2020

R' Moshe HaLevi, (parnas&leader of krakow) (c.1585 - 1652)

"Moshe Halevi Yollis", "Moshe Halevi Jalish", "OF KRAKOW"

6/23/2008 11/29/2020

R' Gavriel Abeles (1795 - 1885)

תלמיד הכתב סופר, from the roshei kehila

8/21/2007 11/15/2020

Ignatz Yakov Yitzchak Schiff (1802 - bef.1869)

ממיסדי קהילת החרדים בוינה, ק"ק שיפשוהל. GEDCOM Source Laya Bitman Bitman Family Website MyHeritage.com family tree Family site: Bitman Family Website Family tree: Horowitz Family tree Smart Match...

3/10/2009 11/15/2020

מנחם מן (deceased)

קריה נאמנה-פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק(עמוד:155):

10/11/2020 10/11/2020

7/13/2017 10/5/2020

הגאון רבי משולם קוזי זצ"ל מפאוויא די שאקו, מיחוסי הכהונה עד עזרא הכהן-סופר,מגדולי רבני איטליה ופרנס המדינה.היה בעל בית הדפוס הראשון בעירו,והדפיס שם הרבה מספרי ופירושי הראשונים אלף מרגליות,עמוד:191

7/13/2017 10/5/2020

R' David Halevi Katvan MP (1655 - 1698)

ID: I67171 Name: David ben Yitzhak KATVAN 1 Sex: M Name: David (Rabbi) KATVAN 2 Birth: ABT 1655 Death: 1698 in On his way from Zolkiew to Lwow 1 Death: 1698 in Zolkiev Occupation: Rabbi and Community L...

8/26/2007 10/5/2020

Jacob (Jaap) Brilleman (1918 - 1986)

1/9/2010 8/24/2020

R' Eliezer Shlomo Benedikt (1879 - 1939)

"Fülöp", "Falk", "Lazer Shlome", "Filipp"

Rosh hakahal

7/12/2007 8/2/2020

Rabbi Yitzhak (Icek) Rajs, of Tomashov MP (1734 - 1828)

"Isaac", "Ejzyk Rajsfeld"

Death Tomaszow Lubelski 1828 №25 על מצבתו כתוב המנוח הרבני מו"ה יצחק אייזיק זללה""ה מטאמשאב מתוך בית קוצק,שם המחבר:הרב נפתלי אהרן ווקשטיין היו לו שתי בנות:הבכורה נישאה לגאון החסיד רבי נחום ניי מטומא...

6/23/2008 7/17/2020

R' Naftali Tzvi Hersh (Fasi) ( - 1601 Prague) "Sofer" (scribe) of the Kahalmarried Telza (see Katzenellenbogen family) "Sefer HaYachas leMishpachat Rivlin" - the Rivlin genealogy that was published in ...

7/9/2007 6/27/2020

According to Naftali Wakstein לפי נפתלי ווקשטיין.

1/12/2020 6/19/2020

6/18/2020 6/18/2020

rabbi Eliezer Kroll (b. - 1878)

The information is uncertain המידע אינו וודאי

2/1/2020 6/11/2020

לפי הרב נפתלי ווקשטיין

5/26/2019 6/9/2020

Mechel Spritzer (deceased)

Rosh kehilla of Uhnow, Poland (now Ukraine), as well as its mayor.

4/26/2008 5/12/2020

rabbi Michael (michal) Kroll (deceased)

"Michal"

אשתו(חנה) ככל הנראה הייתה אף היא ממשפחת קרול כנראה שהיו קרובי משפחה/בני דודים צאצא ישיר של שושלת קרול. צאצא של שאול ואהל,המהר"ל מפראג(דרך בנו),רש"י...דוד המלך ע"ה הערה:יתכן שנישא בשנית לאסתר ...

7/25/2018 4/16/2020

Baruch Weil (c.1744 - c.1846)

Updated from Ancestry Genealogy via son Salomon Weil by SmartCopy : Jun 22 2015, 5:54:49 UTC

1/9/2010 3/31/2020

R' Isaac Issachar Rabinowitz-Babad, head of the Brody community (b. - 1764)

"R' Issachar Berish of Frankfurt"

8/14/2014 3/20/2020

Parnass (Head) of Jewish community in Krakow. Built a synagogue in honor of his son (Rema/Remuh Synagogue) in the Kazimierz area in Krakow in 1553. According to The Lurie Legacy, The House of Davidic ...

3/23/2007 2/22/2020

Rabbi Tzvi Hersh Landau Falk (b. - 1719)

"of Kruke and Reishe"

GEDCOM Source הגר עופרי-אור עופרי-אור Web Site אילן יוחסין MyHeritage אתר משפחתי: עופרי-אור Web Site אילן יוחסין: 364343031-2 Smart Matching 364343031-2 MH:S500001 GEDCOM Source 3 התווסף על ידי א...

2/13/2008 2/19/2020

Rabbi Benyamin Beinish Mendels of Posen MP (c.1540 - 1626)

"Beinush", "ביינוש", "זכריה הנביא", "Binyumin Beynish Klausner", "Binyamin Bunish Klausner", "Rav Binyamin Beinish [Parnas & Manhig in Posen]", "Binyumin Bunish Klausner", "Rav Binyamin Beynish of Posen. Binyamin Beinish From Pozna", "Binyamin Kloisner", "Binyamin Klausner"

He was a chief of the city of Posen (Poznan), Poland. The sister of the Maharal of Prague married Zecharia Mendle KLOIZNER the Elder of Posen. Their son Binyamin Beinush KLOIZNER (d. 1626) married ...

4/29/2007 2/9/2020

Moses Montefiore MP (1784 - 1885)

Sir Moses Haim Montefiore, 1st Baronet, Kt (24 October 1784 - 28 July 1885) was one of the most famous British Jews of the 19th century. Montefiore's 100th birthday was celebrated as a national event i...

2/1/2009 2/4/2020

החסיד הידוע והפילנתרופ רבי צבי יהודה לייב(ליווק)זצ"ל, הגיע ללודז' בשנת 1809 תחילה עסק במכירת משקאות ומאוחר יותר פנה לענייני מסחר וכספים. ב-1821 היה אחד היהודים העשירים ביותר בלודז',על פי דוח ראש העיר ל...

7/12/2019 2/4/2020

החסיד המפורסם הנגיד והפילנתרופ הרה"ח רבי אברהם ברונובסקי זצ"ל, גדול מקימי ובוני הישוב היהודי בלודז ויקיר הקהילה היהודית בלודז,מגדולי וחשובי היהודים בעיר בכל הזמנים. אביו והוא היו ממקימי ובוני הישוב היה...

9/10/2018 2/4/2020

נישא לריבקה לבית קרול ב 1823 ככל הנראה התאלמן ונישא שנית בוורשה ב 15.3.1851 צאצא של האדמו"ר מגור(דרך משפחתה של אמו)? צאצא ישיר של רש"י ע"ה-דוד המלך ע"ה פרנס ומנהיג בק"ק קאליש direct descendant of ras...

7/10/2018 1/28/2020

According to Naftali Wakstein לפי נפתלי ווקשטיין

1/13/2020 1/13/2020

Samuel of Wendzimysl (b. - 1690)

GEDCOM Source Roland Hirsch Hirsch Web Site אילן יוחסין MyHeritage אתר משפחתי: Hirsch Web Site אילן יוחסין: 512059501-1 Discovery 512059501-1 MH:S500063 GEDCOM Source שמואל 3 xxx-template נוסף באמ...

2/14/2009 1/11/2020

Rabbi Moses Ahron Teomim-Fraenkel MP (c.1530 - bef.1600)

"Hechassid", "Moshe", "Aron", "Theomim", "Aron Munk"

"Die Familie Teomim", by Leopold Lowenstein: "Moshe Aron Lamel Teomim Frankel in Prague, nicknamed Aron Munk, who died around the middle of the 16th century; his wife Rifka Stern was the daughter of Is...

8/27/2007 12/6/2019

Rabbi Yaakov Eiberlis (1538 - 1596)

"Rebbe Yeik'l Eiberl's", "Altschuler."

Source •ID: I67240 •Name: Isaac Yakov (YEKELES) (Yekeles) •Sex: M •Birth: 1538 in Kraków, Poland •Death: 1596

6/23/2008 11/23/2019

Yehuda Aryeh Leib Ullmann (deceased)

"Leib"

Of the Roshe Hakehilla in Lakenbach.

4/21/2010 11/20/2019

Mulka Sonnenberg (deceased)

Parnas for some years in Lodz.

11/18/2019 11/18/2019

==================================== Lived in Plock ==================== Parnas and leader in Plotzk.

8/16/2008 11/18/2019

Samuel Straus (1844 - 1904)

"Shmuel"

Samuel was born into a poor family. He made a fortune by winning big in the lottery. He invested his money in a bank and was rather successful as a banker. He then married into a wealthy bankers' famil...

8/16/2009 11/8/2019

רבי יו"ט )ליפמן( שטיינהוף-סופר שהיה ראש הקהל ופרנס ק"ק מט"ד והוא זה שמינה את הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל )בן מרן החת"ס לרבה של מט"ד(.

12/1/2007 11/6/2019

8/29/2007 11/3/2019

haRosh hakahal Chaim, age 75, bn haGaon Abraham Wahl z”l 1631

9/6/2009 11/3/2019

Rabbi Shmuel of Brisk (c.1570 - 1629)

"MiBrisk"

See [ ] פרנס ועד ארבע ארצות ומנהיג הקהילה בבריסק, בן לאחת המשפחות המיוחסות והנודעות ביהדות פולין ,נפטר בשנת שפ"ט 1629 GEDCOM Source אילן היוחסין העולמי של Geni MyHeritage אילן היוחסין העולמי של Ge...

3/15/2009 10/29/2019

הספד שנישא ע"י הד"ר ארנסט מאייר, על אחיו (וחמיו) המנוח יעקב ז'ק מאייר סוכות תרפ"ח 1927 תירגמה מרים סמואל חשון תשעט אחיי ואחיותיי היקרים, התכנסנו כאן היום כדי לציין אירוע עצוב מאוד. לאחר שחגגנו את החגים...

1/17/2008 10/29/2019

Rabbi Yitzchak Volozhiner (c.1720 - 1780)

For Volozhin website: For translation of the Yizkor book of Volozhin: From the Volozhin Revision list of the year 1858: Surname Given Name Father Relationship Age in 1858 ----------------------...

4/7/2008 10/29/2019

פרנס דארבע ארצות מלעמברג נקרא ר ליב פרנס מלעמבערגפרנס דד' ארצותנקרא ר' לייב פרנס

8/13/2008 10/29/2019

Rabbi Moshe Leizer's Isserl's, of Vilna MP (bef.1560 - aft.1580)

"Rabbi Moshe Leizer's Isserl's", "OF BRISKBREST; REB LAZERS"

1. Source: The Unbroken Chain, Neil Rosenstein, Page 216, 495 Father of Hesya Miriam Heschel (Isserles); Isaiah Isserles; Jekutiel Solomon Isserles and Gt.Grandfather of the Baal Shem Tov, Grandchild o...

7/9/2007 10/29/2019

Rabbi Moshe Sochaczewer (c.1630 - d.)

"Sochaczewer Moishe"

בהגיעו לפרקו נשא את מרת פינקל בת הקצין המפורסם רבי משה סוכוטשוב פרנס ומנהיג המדינה דגליל פוזנא, בבית חותנו ישב רבינו כעשר שנים בכבוד ובאהבה והתמיד בתורה ועבודה, כשלרשותו עומדת ספריה ענקית שהעמיד חותנו ...

7/23/2013 10/29/2019

9/30/2008 10/24/2019

Rosh Medina Joseph Ausch, SeGal MP (b. - 1674)

"Josef", "Auscha", "Levi"

Signed the February 2, 1659 Polizeiordnung der Landesjudenschaft. Jahrbücher der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Czechoslovakia 1929 bis 1936. I. Jahrgang, 1929, Jüdsiches Gemeindeleben ...

2/7/2009 10/20/2019

Rosh Hakahal in Branowitz.

9/5/2010 10/19/2019

8/20/2009 10/7/2019

Samuel Abraham Sussman Ballin MP (aft.1540 - 1622)

"Awrom"

maison zur Kante cf see See Die Familia Ballin by Dr Oscar Wolf 1913 - page 26(#10) Over here Samuel Abraham Ballin is listed as the son of Elias ben Moshe Ballin. On and Die Familia Ballin, Samu...

7/15/2007 10/6/2019

R' Aryey Leib of Buczacz MP (c.1705 - d.)

"מבוצ'אץ'"

The correct source for his parents is Kitvei HaGeonim by R' Zvi Hirsch Horowitz, published in Piotrkow in 1928.

5/17/2010 10/6/2019

2/7/2009 10/6/2019

Eliezer Fein (1855 - 1935)

"Lazar Fein"

היה המייסד של הקהלה הארטאדאקסית בק"ק קאוואטשהאזא. Built the Talmud Torah in town. Baal chesed. The chasam sofer knew about his open house for poor and travelers Many yeshivah students ate on his table....

1/12/2008 10/4/2019

Pinchas Friedman (deceased)

פנחס פריעדמאן ז"ל מראה"ק קהל בקלויזנבורג

4/26/2009 9/28/2019

Rabbi Moshe Hillels (deceased)

"of Brisk"

See GEDCOM Source דנה נתנאל נתנאל Web Site אילן יוחסין MyHeritage אתר משפחתי: נתנאל Web Site אילן יוחסין: 325124101-1 Discovery 325124101-1 MH:S500072 GEDCOM Source Rav Moshe Moshe MiBrisk, ...

8/25/2009 9/27/2019

Isaac Reb Bonems of Vilna-Hamburg Rabbi in Pinsk (56 vi.96) Rabbi, Vorsteher der Gemeinde Pinsk

8/18/2007 9/26/2019

Benedict (Moshe Baruch ben Moshe Yuda Segal) Goldschmidt MP (c.1590 - 1642)

"Benedikt Goldschmidt-Stuckert"

Benedict married ca. 1608 (see Overview in profile of his wife Rosina). This suggests that he was born in ca. 1590. The last time the records in Worms mention him is in 1613. His whereabouts are unknow...

10/16/2007 9/26/2019

Rabbi Pinchas HaLevi Horowitz MP (1535 - 1618)

"Munka Pinkas"

His signature is found on a community rule of Krakow, dated July 7, 1595 [S.A.Zigelman - The Jews of Poland and Lithuania Until 1648]. Pinchus was born in year 1535. Pinchus' father was Yisrael Ya...

3/23/2007 9/26/2019

Joseph Katzenellenbogen, of Ostrog (c.1600 - 1685)

"Parnas of the Ostrog Jewish Community"

3/27/2009 9/26/2019

Reuven ben Joseph Elmaleh became head of the community of Mogador as well as Austrian Consul. (Encyclopedia Judaica, Editorial Staff)

1/31/2018 9/26/2019

Rabbi Naftali Zvi Hirsch HaCohen, Nassi Eretz Hakodesh MP (c.1550 - 1626)

"נשיא ארץ הקודש", "President Eretz Hakodesh [The Holy Land]"

Source:

4/29/2007 9/26/2019

Rabbi Ephraim HaCohen Fischel, [of Lvov] ABD Lukow MP (c.1570 - 1653)

"מנהיג ד׳ ארצות ונשיא ארץ ישראל"

See this link: Fischel was considered a Gaon, he was chief-rabbi of the city of Lukow.Jewish settlement in Lukow started in the 15th century.At the time of the Polish-Ukrainian war (1648) the Jewish co...

4/29/2007 9/26/2019

Rabbi Efraim Naftali Hirsch Levenshtam, ABD Ludmir MP (1550 - 1622)

"Naftali", "Haguen Reb Efraim Naftuli", "Efraim Naftali Hirsch"

Descendants of R. Jakob ben Yehuda Weil (c 1385 - 1456) [ Family Tree Chart הקצין הגאון מו"ה אפרים נפתלי הירש מלאדמיר פרנס הכולל דד״א

7/9/2007 9/26/2019

Rabbi Issachar Berish Babad MP (1630 - 1690)

PLEASE NOTE: he could not have married, as his second wife, a daughter of R' Joshua Feiwel Teomim (c1654-c1733). R' Joshua's eldest daughter, Beile, was b. c1685, and would have been only 5 years old a...

3/22/2007 9/26/2019

12/24/2012 9/26/2019

Moses Heilprin, Parnas of Chelm (c.1680 - 1723)

"Moshe Halprin", "Moshe Haliperin", "Moshe Halperin", "Great-grandparent of Hessa Rappaport"

הרב הנגיד המפורסם, אביר הרועים, הגדול, המופלא והמופלג מוה"ר משה, פרנס ד' קהלות

6/23/2008 9/26/2019

R' Zvi Hirsch (Hirschel) Apter, Parnas (President) of the Kalisz community, died about 1704. Source of Above The Unbroken Chain - Neil Rosenstein (1990) Volume 1, Chapter 11, page 26, G 8.2 Accordi...

2/7/2009 9/26/2019

2/7/2009 9/26/2019

2/7/2009 9/26/2019

Yehuda Leib Kuzmerik (c.1800 - c.1883)

"Rothchild of Poland", "Lejb", "Lewek"

"Rothchild of Poland" (עשיר מופלג, לעת זקנה ביקר בארץ בהשפעת השר משה מונטיפיורי והרב הראשי הלונדוני ר' נתן אדלר, הקדיש סכום גדול לגאולת אדמה בסביבת יריחו, וכשהדבר לא יצא לפועל נבנו בכסף זה דירות לשיכון...

11/28/2007 9/26/2019

Avraham HaLevi Segal, ABD Rzeszow (c.1625 - 1683)

"of Ostrava", "ABD Rzeszow", "Abraham Abbale Katzin of Cracow"

Was a Posek in Krakow. GEDCOM Source ===הגר עופרי-אור עופרי-אור Web Site אילן יוחסין MyHeritage אתר משפחתי: עופרי-אור Web Site אילן יוחסין: 364343031-2 Smart Matching 364343031-2 MH:S500001 === GEDCOM ...

2/13/2008 9/26/2019

Shmuel HaLevi Segal (c.1650 - 1718)

"of Miedzyrzecz Volhyn", "ABD Rzeszow"

----------------------------------------=== GEDCOM Note === === GEDCOM Note ====== GEDCOM Source ===Roland Hirsch Hirsch Web Site אילן יוחסין MyHeritage אתר משפחתי: Hirsch Web Site אילן יוחסין: 5120595...

7/31/2008 9/26/2019

Rabbi Hersz Wartski, HaCohen zt"l (Parnas & Leader of the Jewish community in Kalish) (1774 - 1846)

"Head & parnas of the Jewish community in Kalish"

Head&parnas of the Jewish community in Kalish מנהיג ופרנס הקהילה היהודית בקאליש . לפי נפתלי ווקשטיין According to Naftali Wakstein קאליש,ספר הקהילה:ע"מוד 123:

7/25/2018 9/26/2019

He was known to have been a grandson of R' Yechezkia Yehoshua Feivel Fraenkel-Teomim (c1654-c1733). This source establishes that R' Mordechai's father was R' Aryeh Leib Teomim [the second son of R' Yec...

11/14/2016 9/26/2019

Rabbi Judah Segal Landau, Parnas of the Council of the 4 Lands MP (c.1672 - 1737)

"R' Judah HaLevi Landau"

R' YEHUDA (JUDAH) LANDAU (B.1672 HILDESHEIM- D.1737, on the 13th day of Kislev, in APTOW) - CHAYA - (D.1740). THEY WERE THE PARENTS OF THE NODA B'YEHUDA. CHAYA WAS THE DAUGHTER OF ELEAZAR. Yehuda was t...

3/15/2007 9/26/2019

Mordechai Meysels MP (c.1528 - 1601)

"Mordecai", "Marcus", "Meisels"

Mordecai Marcus Meisel (Mordechaj Marek or Miška Marek Meisel (Majzel) in Czech) (1528, Prague–March 13, 1601, Prague) was a philanthropist and communal leader in Prague; his father was Samuel Meisel...

5/13/2018 9/26/2019

Information provided by Joseph Lebovics Eva (Chava) and her husband, Leopold (Avraham Leib) are described by their tombstone as being very pious and involved in helping the poor. They lived in Tahitót...

2/11/2008 9/25/2019

Josip Rothstein (1893 - 1970)

"Yosef / Josip / Joszi / Giuseppe / Joseph"

Presently it seems from a note I wrote on August 2, 2002 based on Nonno-Yosef Zeitlin's o"h memories that Yoszi Rothstein was the first of the various Roshei Hakohol in the 100% Orthodox Kehilla in Zag...

1/27/2008 9/25/2019

Willie Neuberger (1914 - d.)

Memories of the Kehillas Frankfurt of my Youth (Neuberger) Thursday, 18 September 2008 20:35 Mr. Neuberger, Willie (z'l) Memories of the Kehillas Frankfurt of my Youth, Transcript of talk given to ...

7/24/2008 9/25/2019

Yosef Eliezer was the Rosh Hakahal (President) of the kehila in Mattersdorf. He was also a Baal Tefilah (Prayer Leader) There is a contradiction that needs to be reconciled. The tombstone says he was ...

3/25/2010 9/25/2019

rach b’shnaim Isaac bn Abraham rosh hakahal j”Ts Neustaedtl chatan David Tachau seGal ab”d dk”k Bumsla 1663/64 [David Tachau is Isaac’s father-in-law] 153 mv' Isaac N"X (Neustaedtl) rach b'shanim, cha...

5/13/2018 9/25/2019

Parnas of the Kehilla.

5/14/2009 9/23/2019

Yeruchem Neuwohner (deceased)

Possibly the jewish name of one of the other children. Rosh Hakahal.

9/23/2019 9/23/2019

Abraham Neuwohner (c.1800 - d.)

Rosh Hakahal in Mad.

6/25/2019 9/23/2019

Binyomin Binem Abeles (b. - 1927)

הבן ר' בנימין בונם אבעלעס אף הוא שימש כאחד ממנהלי הקהלה בעיר ווייטצען

12/17/2007 9/19/2019

Moshe Yuda (Morris) Abeles (b. - 1916)

"Morris"

ממייסדי קהלת הארטאדאקסן בעיר ווייטצען והיה מראשי הקהלה

7/17/2013 9/19/2019

Izidor Israel Ullman (c.1842 - 1899)

Elected President of the Jewish Community in Oradea, Romania in 1881-1899. Az ortodox izraelita hitközség Bihar vármegyében Írta: Alexander Ullmann 1881. után. 1881-ben a közbizalom Ullmann Izidort ...

8/1/2008 9/16/2019