Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rusthåll i Kyrkslätt

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Ett rusthåll var i Indelningsverket (skapat år 1682) en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdarnas skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning. Om kostnaderna för rusthållaren översteg mängden skatter som han var befriad från fick han understöd från s.k. augmentshemman vars skatter delvis tillföll rusthållaren.

Indelningsverkets rusthåll var ofta före detta säterier.

Efter 1808-1809 upphörde rusthållenas kavallerifunktion men begreppet rusthåll existerade fram till 1925 som term i skattelagstiftningen.

Rusthåll förekom i Finland närmast i landets södra delar.

Nordisk Familjebok: Rustning

Rusthåll i Kyrkslätt samt de personer som fungerat som rusthållare i respektive rusthåll.

Ref: Förteckning över rusthåll år 1884

Abramsby Kartlänk

Bergstad Kartlänk

Gyllenbögel

Biskopsböle Kartlänk

Bondarby Kartlänk

Estby Stor Fräsars

Estby Stor Hommas Kartlänk

Estby Kärras

Estby Nikus

Friggesby Kartlänk

Gumbacka Kartlänk

Gunnarskulla

Gesterby

Hila

Hullus Kartlänk

Järsö Kartlänk

Ingvalsby Kartlänk

Junkars Kartlänk

Kalljärvi Kartlänk

Kolsarby Kartlänk

Korkkulla Kartlänk

Koskis

Otto Wilhelm Nordberg [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5765496]

Segerstråle

Långstrand Kartlänk

Medvastö Kartlänk

Sarfvik Kartlänk

Sevals Kartlänk

Sperrings

Strömsby


Sundsberg Kartlänk

Tolls

Vohls

Vårnäs Kartlänk

Överby Kartlänk