Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Södermanland, a historical province of Sweden

Södermanland, sometimes referred to under its Latin form Sudermannia or Sudermania, is a historical province or landskap on the south eastern coast of Sweden. It borders Östergötland, Närke, Västmanland and Uppland. It is also bounded by lake Mälaren and the Baltic Sea.

In Swedish, the province name is frequently shortened to "Sörmland". (Source: English Wikipedia.)


This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

  • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, town, municipality and so on, where the person lived or died.
  • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
  • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
  • If possible, share information in several languages.
  • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.

Södermanland är ett landskap i Sverige

Södermanland, även kallat Sörmland, är ett landskap i östra Svealand. Namnet betyder Södermännens land. Södermännen var det folk som bodde söder om Mälaren. Landskapets yta är 8 388 kvadratkilometer och antalet invånare drygt 1,3 miljoner.

Landskapet gränsar i söder till Östergötland, i väster till Närke, i nordväst till Västmanland, i nordost till Uppland och i ost och sydost till Östersjön.

Södermanlands län upptar den centrala delen av landskapet Södermanland. I nordvästra delarna av landskapet är det några socknar, främst Kung Karls och Torpa socknar, och vissa öar i Mälaren som hör till Västmanlands län. Östra delen av landskapet Södermanland tillhör Stockholms län.

Prins Alexander är hertig av Södermanland.

Städer med stadsprivilegium

(årtalet anger det år staden fick sitt privilegium).

(Källa: Svenska Wikipedia. Läst 2019-01-14.)


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är startad i januari 2019. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som varit födda, avlidna eller som har varit verksamma i landskapet Södermanland.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser/källor till arkiv eller historiska dokument eller annat som kan styrka informationen. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

Sharing is caring.