Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

SAS HERBO BAJORAI BAČANSKAI (BAČIANSKAI)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Michalina Ona Bačanskaitė (1857 - d.)
    Bajoraitė Michalina Bačanskaitė gimė apie 1862 m. Gyveno Joniškėlio parapijos Žūkų kaime. Michalina Bačanskaitė 1889 m. lapkričio 7 d. Joniškėlio bažnyčioje ištekėjo už bajoro Leono Liutkevičiaus i...

Bajorai Bačanskai gyveno Upytės pavieto (apskrities) Joniškėlio parapijos Sabonių akalicoje (bajorkaimyje).

XVIII a. pradžioje Saboniuose valdą turėjo Kazimieras Bačanskas.

Kazimieras turėjo sūnų Baltramiejų.

Baltramiejus Anuprą, kurio šeima XIX a. pradžioje minima Saboniuose.

1832 m. Anupro Bačansko sūnums buvo patvirtinta bajorystė.

1832 m. minimi Anupro sūnūs ir vaikaičiai gyvenę Saboniuose.

I

Mykolas Bačanskas 37 metų vedęs

Mykolo vaikai

Ferdinandas Stanislovas 11 metų Adomas Jonas 9 metų

II

Juozapas Bačanskas 36 metų nevedęs

III

Stanislovas Bačanskas 35 metų vedęs

Stanislovo vaikai

Mykolas 8 metų Julijonas 6 metų Anupras Teodosijus 4 metų Juozapas Florijonas pusės metų

IV

Rapolas Antanas Bačanskas 31 metų nevedęs

V

Bonaventūra Andrius Bačanskas 29 metų nevedęs

Bonaventūra Bačanskas vedė Scholastiką Marcinkevičiūtę.

Apie 1857 m. Bonaventūros Bačansko šeima gyveno Šiaulių apskrities Kruopių parapijos Albrechtavo dvare.

Čia jiems gimė duktė Kotryna Eleonora.

Bačanskų šeima nuo 1874 m. iš Karpių nuomojosi Pasvalio parapijoje Palėvenės dvarą.

Bonaventūra Bačanskas mirė 1890 m. Palėvenės dvare. Palaidotas Pasvalio (senosiose) kapinėse.