Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Saksa okupatsioonivõimu kuriteod Eestis 1941-44

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Siia projekti kuuluvad teisel Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944 rassilistel (juudid, mustlased) põhjustel vangistatud ja hukatud.

Samuti need, keda represseeriti Saksa okupatsioonivõimude ebaseaduslike nõudmistele vastuhakkamise eest, Saksa ebaseaduslikest mobilisatsioonidest kõrvalehoidmise või välismaale põgenemise üritamise eest, ka eesti rahvuslikus vastupanuliikumises osalemise eest. Üldse kõik, keda represseeriti tegevuste eest, mis ei olnud karistatavad Eesti Vabariigi seaduste järgi.

NB! Siia ei kuulu need, kas hukati (misiganes rahvusest või rassist) selle eest, et nad olid 1940-41 aktiivsed punased (Hävituspataljon, Rahva Omakaitse, Töölispolk, kommunistid, ELKNÜ liikmed jne)! Samuti need, kelle NSV Liit saatis okupeeritud Eestisse sõjalistel eesmärkidel (diversandid, parašütistid), kuid kes püüti Saksa okupatsioonivõimude poolt kinni ja üldiselt hukati!

Lugemist: