Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Samisk slekt i Vesterålen

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

  • Erland Paulsen (1807 - 1844)
    Gård klacksjord: Gård Gåsland: "Lat det likevel også vere nemnt at det kan vere fornorsking av eit tidligare *Goas-ladde «gammeland(et)», på same vis som Gåsøybukta i Romsetfjorden best rimar med *...
  • Karen Anne Margreta Erlandsdatter (1840 - 1928)
    Karen sies å være av ren samisk slekt. Etterkommer etter Anders Jonsen og Gjertrud Gundersdtr. som bodde på Tua 150 år tidligere. Hun ble født i Bø i V.ålen, men faren døde da hun var bare 4 år. Mo...

Dette prosjekt søker å kartlegge samisk slekt i Vesterålen, deres levevis, tradisjoner - og hvor de eventuelt kom fra. Samle deres nålevende slekninger - og dele personlige historier.

----------------------------------------

Samisk befolkning i Lofoten og Vesterålen bosatt i Vesterålen, nærmere bestemt i deler av Sortland, Bø og Øksnes - [http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2007/nou-2007-14/83.html?id=584715 ]

----------------------------------------

Sitat fra: Samene i Øksnes – noen små spadestikk.

"Vi vet ikke nårtid de kom, men de var her i minst 250 år. Hvor blei de av? Jeg er ikke i tvil om svaret: De er her fremdeles, og de finnes overalt i Øksnes.

Det er farlig å nevne tall, men siden oppblandinga med nordmenn var godt synlig for 4 generasjoner siden og sikkert har fortsatt, skulle jeg anta at 15, 20 – ja, kanskje 25 % av folket i Øksnes kan regne slekta si tilbake til samiske menn og kvinner. Da har jeg regnet med at tallet på samer i 1865-tellinga er for lavt.

Ingen har begynt på arbeidet med å skrive samenes historie i Øksnes. Det bør bli et interessant kapittel i ei fremtidig bygdebok. Dessverre vil det bli ei historie om diskriminering, kulturdrap, fornorsking – og fornekting av eget opphav. Men det kan også bli fortellinga om et sliterfolk som tok vare på den jorda nordmennene flyttet fra i nødsperioder, og holdt den i hevd til nordmennene kom tilbake på 1800-tallet og tok jorda tilbake.

De har satt sterkere spor setter seg i kommunen vår enn både prester og futer, men skodde seg ikke på andre slik de høye embetsmenn gjorde. Hvis man absolutt skal gjøre forskjell på forfedrene sne, bør man derfor være mer kry av en same i stamtreet enn en prest.

Det var spadestikkene – jeg oppfordrer alle til å grave videre, og særlig de som stammer fra Øksnes-samene."

http://www.nndata.no/home/jborgos/Spadestikk.htm

------------------------------------------

WIKI: SAMENES HISTORIE http://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_historie

SAMISK FOLKEMEDISIN http://www.nifab.no/behandlingsformer/samisk_folkemedisin/filosofi_og_teori

SAMISK MYTOLOGI & FOLKEMEDISIN http://www.samikopiija.org/govat/doc/art_aas.pdf

LOFOTEN VESTERÅLEN - OG DET SAMISKE http://stadnamn-stedsnavn.com/Lofoten%20og%20det%20samiske.pdf

THE SAMI PEOPLE http://www.nndata.no/home/jborgos/samer.htm

BYGDEBØKER FRA VESTERÅLEN http://www.nndata.no/home/jborgos/vesteral.htm

SAMISKE BOSETTINGSOMRÅDER OG SAMISK SPRÅK http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2c/01.asp