Projects » Samisk slekt i Vesterålen » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Erland Paulsen MP (1807 - 1844)

Gård klacksjord: Gård Gåsland: "Lat det likevel også vere nemnt at det kan vere fornorsking av eit tidligare *Goas-ladde «gammeland(et)», på same vis som Gåsøybukta i Romsetfjorden best rimar med *...

10/2/2009 3/20/2013

Karen sies å være av ren samisk slekt. Etterkommer etter Anders Jonsen og Gjertrud Gundersdtr. som bodde på Tua 150 år tidligere. Hun ble født i Bø i V.ålen, men faren døde da hun var bare 4 år. Mo...

9/25/2009 3/20/2013