Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Sandberg—Harrysson— Åhrberg —Wåhlstedt

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Alla de fyra här i projektnamnet omnämnda släkterna har medlemmar på bägge sidor av Atlanten och många som är intresserade av sina rötter och vilka förgreningar, framgångar och bakslag våra släkters enskilda haft genom åren. I både Sandbergs och Harryssons grenar döljer sig Karlsson och Carlson och Carlsson. Bakom namnet Harrysson finns den i Blekinge grundade grenen Almér, där även Åhrberg har sitt ursprung. Spritt över hela Sverige och även i USA finns skånska och småländska Svensson, Wåhlstedt, Måns- och Persöner. Det är bönder, torpare, skomakare, tunnbindare, båtbyggare, musiker och konstnärer, smeder och slöjdare i en härlig blandning med glasblåsare och översättare.

Vi har alla våra enskilda små intressen, för kort eller lång sikt, och är mer eller mindre intresserade av olika specifika frågor för stunden. För alla unga är jag ändå övertygad om att det är lättare att bli en god vuxen om man kan sin historia, vet vem man är och vad ens egen språngbräda ut i livet är. Våra anfäder visar tvivelsutan på att det finns en stabil grund att bygga på för de unga.

Emigranter, fosterbarn och flyttlass än hit och än dit. Forskare, fantaster och etablerade konstnärer. Alla finns de kvar i oss på ett eller annat vis och det är trevligt att lära känna även de som inte längre finns just här och nu.

Så vi som bryr oss om framtiden bryr oss också om historian bakom oss. Och försöker reda ut och fylla i ett sekel i taget.