Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

ايل شاهسون از طايفه، تيره، کويک و هر کويک از چند اوبه و اوبه ها از تعدادي خانواده تشکيل شده است. در راس هر طايفه؛ ايل بيگي از سوي دولت مرکزي براي حفظ نظم و وصول ماليات انتخاب مي شد ولي اداره طايفه برعهده بيگ بوده که از طرف ايل بيگي گمارده مي شد. ايل شاهسون در استان هاي اردبيل و آذربايجان شرقي زندگي مي کنند و برخي از آن ها در طي ساليان گذشته يک جا نشين شده اند. شاهسون ها از سجاياي اخلاقي خوبي برخوردار هستند و در تيراندازي و شکار و ميهن پرستي شهرت دارند. آن ها به زبان آذري صحبت مي کنند و شيعه مذهب هستند. برپايي جشن ها و آيين هاي اسلامي و ايراني از مهم ترين آداب و رسوم آن ها به شمار مي آيد که به شکل هاي خاصي و با رعايت اصول ايل انجام مي شود و براي گردشگران بسيار جذاب، ديدني و شنيدني است. شاهسون ها جشن هاي خود را در ميدان برگزار مي کنند و در عيد هاي مذهبي از جمله عيد قربان و عيد فطر پس از نماز عيد به ديد و بازديد يک ديگر مي روند. مراسم ها و آداب ازدواج در ميان اين ايل از اهميت زيادي برخوردار است. وقتي پسري خواهان دختري است دو نفر از ريش سفيدان ايل را به چادر پدر دختر مي فرستد و آنها در صورت توافق عهد و پيمان مي بندند و خيلي به آن اهميت مي دهند. پس از خواستگاري؛ خانواده داماد براي عروس هدايايي از قبيل: روسري، گردن بند، آينه، پارچه و شيريني مي برند. چند روزمانده به تاريخ عروسي از مهمانان دعوت به شرکت در مراسم مي شود. مهمانان هدايايي به همراه مي آورند و به محض نزديک شدن مهمانان؛ داماد و همراهان وي به اتفاق نوازندگان سازهاي محلي به استقبال آن ها مي روند. مهمانان شام را در چادر خانواده داماد مي خورند و مبلغي به آشپز و آبدارچي هديه مي کنند. اين مراسم چند روز ادامه دارد و در روز آخر مهمانان به خانه عروس رفته و عروس را همراه خود به چادر داماد مي آورند. زماني که عروس قصد خروج از منزل پدر را دارد، يکي از افراد خانواده او کمربند زيباي طلايي به کمر او مي بندد، سپس عروس با آينه و جهيزيه خود به سمت خانه داماد حرکت مي کند. هنگامي که عروس به چادر داماد نزديک شد، داماد سيب سرخ يا دسته گلي به طرف او پرتاب مي کند که دراين موقع سوارکاران هر يک به نوبه خود به نمايش هاي محلي مي پردازند. لباس هاي محلي ايل شاهسون يکي از مهم ترين جاذبه هاي فرهنگي اين ايل به شمار مي آيند. مردان ايل شاهسون پوشاک اختصاصي ندارند، کت و شلوار و کلاه آنان معروف به کِپي يا کلاه ترک داري که نظير کلاه مردان گيلان است؛ تشکيل دهنده ي پوشاک مردان شاهسوني است. لباس بانوان ايل شاهسون هريک ياد آور گوشه اي از پوشش مردم ساير مناطق ايران زمين است. روسري بانوان را چارقد گلداري تشکيل مي دهد