Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Sint-Lucasgilde Brugge (1450-1801)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Hans Memling (c.1430 - 1494)
  Hans Memling (also spelled Memlinc) (c. 1430 – 11 August 1494) was a German-born Early Netherlandish painter. Life and works Born in Seligenstadt, near Frankfurt in the Middle Rhein region, it is b...

Memorielijst van het ambacht der beeldenmakers en zadelmakers

Opgesteld aan de hand van de transcripties van de Memorielijst Brugse Schilders. Deze lijst is een primaire bron en werd sinds 1450 gehouden ter herinnerig van het overlijden van de de leden van het ambacht.

Memorial list of Bruges painters. List compiled using the transcriptions from the Memorielijst Brugse Schilders. Since 1450, this primary record was kept for remembering the deceased members of the guild.

_____________________________________________________________________________________

Leidraad bij de afkortingen

Guidance to the abbreviations
 • Scild. = schilders (painters)
 • Cleed. = klederschrijvers (schilders op doek) (canvas painters)
 • Foeylslager = folieslagers (verluchters met bladgoud) (gilders)
 • Prentre = drukkers (printers)
 • Glase. = glazeniers (glass makers)
 • Speg(h). = spiegelmakers (mirror makers)
 • Zadel. = zadelmakers (saddle makers)
 • Boodemhauwere = boomhouwers (vervaardigers van zadelbogen) (saddle tree makers)
 • Gorrel/Ghareelmakere = gareelmakers (harness makers)
 • Andere (others)
  • Deken = deken (dean)
  • Rudder = ridder (knight)
  • Poortere = burger (burgher)
  • Priest = priester (priest)
  • Capellaen = kapelaan (chaplain)

Leden (members)

 • Willem van Blecspoele Zadel.
 • Jan vanden Driesche, Scild.
 • Jan vander Piet, Boomhauwere.
 • Jan van Tilburch, Zadel.
 • Jakemijn de Latre, Zadel.
 • Jacop Staec, Cleed.
 • Anthonis van Tongheren, Scild.
 • Jan vander Donck, Scild.
 • Reynout van OvertVelt, Scild.
 • Willem van Tongheren, Scild.
 • Steven Ysereel, Glase.
 • Willem van Hilten, Zadel.
 • Gillis vander Fonteyne, Glase.
 • Arnout van Nockenbrouck, Scild.
 • Matheeus van Hilten, Zadel.
 • Willem Stapel, Glase.
 • Thomaes de Brune, Glase.
 • Philips van Smaelvoorde, Cleed.
 • Sanders Fraet, Scild.
 • Jan van Bliterzwyc, Zadel.
 • Sanders Reelof, Cleed.
 • Christoffels Beys, Zadel.
 • Jan van Steenberch, Cleed.
 • Jan Sinier, Glase.
 • Dixus Weyts, Scild.
 • Andries Siere, Scild.
 • Rufelare de Baerdemaker, Cleed.
 • Rasen vander Lesse, Goreel.
 • Coenraet de Valkenare,
 • Jan vander Leye, Scild.
 • Passcharis van Lodijc, Cleed.
 • Jan Loerinier, Glase.
 • Willem de Wulf Zadel.
 • Morissis de Wintre, Scild.
 • Heindric van Claerhout, Zadel.
 • Symon Maes, Cleed.
 • Michiel Langhe Jans, Speg.
 • Lodewijc Langhe Jans, Glase.
 • Anthuenis Ringele, Glase.
 • Jan Dijzerin, Scild.
 • Jan de Muenic, clerc, Scild.
 • Meester Marten van Galdre, Zadel.
 • Cornelis Willaert, Scild.
 • Jan Volckaert, Cleed.
 • Jan Caerle, Cleed.
 • Willem Gheerts, Cleed.
 • Meester Pieter Nachtegale, Scild.
 • Pauwels Philips, Cleed.
 • Jan Minne, Scild.
 • Philip vanden Winckele; Scild.
 • Jacop Broc, Scild.
 • Matheeus van Stakenborch, Scild.
 • Meester Jan van Hutenem, Glase.
 • Stasin de Smet, Cleed.
 • Aelbrecht van Lent, Glase.
 • Jacob vanden Bussche, Cleed.
 • Gheeraert Formenteyt, Ghareelmakere.
 • Pauwels Dyzerin, Scild.
 • Anthuenis de Langhe, Spegh.
 • Mijnhere Guillaume van Monbleru, Rudd.
 • Jan vander Gouwe, Cleed.
 • Willem Lombaert, Glase.
 • Jan vanden Briele, Boodemhauwere.
 • Jooris vander Donc, Scild.
 • Bertelmeeus de Paeu, Zadel.
 • Gillis vander Muelene, Scild.
 • Pieter Mennin, Poortere.
 • Symoen Lombaert, Glase.
 • Jooris de Hane, Scild.
 • Symoen Heverbaert, Scild.
 • Heere Karle van Hoye, Priest.
 • Pieter vanden Bogaerde, Glase
 • Heer Ghysbrecht, Capellaen, Priest.
 • Cornelis Bollaert, Scild.
 • Gillis van Houfbrouc, Cleed.
 • Bertelmeeus Dringhebrec, Scild.
 • Matheeus Odolf, Spegh.
 • Hannekin van Lendt, Glase.
 • Pieter Dreyselare, Cleed.
 • Anthonis van Wijnghene, Cleed.
 • Mr. Pieter Cristus, Scild.
 • Gheeraert van Benthem, Zadel.
 • Myn heere Jan Monfarant, Rudder.
 • Denys Hovijn, Cleed.
 • Ghijsbrecht Quijnt, Cleed.
 • Loy van Bassevelde, Zadel.
 • Pieter van Hilten, Zadel.
 • Gillis Kempe, Spegh.
 • Pieter Bramaerc, Scild.
 • Wouter Beraet, Scild.
 • Aernout de Mol, Scild.
 • Jan Malekijn, Scild.
 • Lieven Dey, Cleed.
 • Heer Jan Hinghelrave, Priest.
 • Clays van Heghemont, Scild.
 • Roegier vander Leye, Scild.
 • Jan van Hoorne, Scild.
 • Willem vande Leeme, Zadel.
 • Cornelis van Smalevoorde, Cleed.
 • Jan Cauderon, Zadel.
 • Jooris Valcaert, Cleed.
 • Cornelis van Scriecken, Scild.
 • Jan Tavernier, Scild.
 • Fransois vanden Pitte, f. Fransois. Spegh.
 • Lieven Bouden Jooris, Cleed.
 • Augustin Buerze, Spegh.
 • Heer Pieter Semdi, ons Capellaen.
 • Pieter vande Zane, Cleed.
 • Jacob Haeuwe, Scild.
 • Jacob van Ghisegheem, Scild.
 • Lonis Casteleyn, Glase.
 • Jacop de Wilde, Scild.
 • Jacop Steeghere, Zadel.
 • Cornelis vanden Driessche, Scild.
 • Hughe Nobe, Spegh.
 • Willem Matthys, Scild.
 • Jan de Handsettere, de Prentre.
 • Pieter Francke, Cleed.
 • Heinderic van Waterloos, Scild.
 • Michiel Vilt, Zadel.
 • Jan Lombaert, Glase.
 • Heer Artor Doncker, Priester ende scild.
 • Kerstiaen Bramaerc, Scild.
 • Triestram Maes, Cleed.
 • Meester Niclais Vlaminc, ons Capelaen.
 • Jan van Hilten, Zadel.
 • Jan Hughezuene, Scild.
 • Michiel Bernaerts, Scild.
 • Anthonis Kaerle, Cleed.
 • 1487 was deken Anthone Kaerle, die bleef doodt buten Brugghe, in den slach tegen die van Gendt,
 • Jacop van Galdere, dekin, Zadel.
 • Ghillebijn Walins, Scild.
 • Pieter Goosin, Cleed.
 • Rufelare de Bardemaker, Cleed.
 • Anthuenis Wante, Cleed.
 • Loy Hermans, Cleed.
 • Anthonis Lauwereins, Cleed.
 • Jacop de Wintre, Cleed.
 • Pieter Consteyn, der princen scildere.
 • Willem de Varwere, Scild.
 • Pieter Broc, Scild.
 • Jan de Cupere, Glase.
 • Dieric van Tyen, Glase.
 • Adriaen Ottezuene, Cleed.
 • Mathys vanden Berghe, Scild.
 • Arnout Hol, Scild.
 • Ghysbrecht de Crane, Scild.
 • Jacop Freet, Boodemhauwere.
 • Joos Debboud, Cleed.
 • Adriaen Withooghe, Spegh.
 • Jan van Winghene, Cleed.
 • Anthuenis Cloodt, Cleed.
 • Jooris van Zeven, Cleed.
 • Jooris Spoorman, Glase.
 • Pieter Meuwels, Scild.
 • Lodewijc Biese, Glase.
 • Dheer Jan Cloodt, Cleed.
 • Jooris Waelkin, Scild.
 • Lodewyc Laben, Cleed.
 • Willekin vanden Dycke, Glase.
 • Dheer Jan van Galdere, Zadel.
 • Anthuenis Ottezuene, Cleed.
 • Willem Baerdt, Scild.
 • Bertelmeeus Dringheberel, Cleed
 • Heindric Winscinc, Scild.
 • Jan Coene, Scild.
 • Jan Messiaen, Scild.
 • Cornelis Herreboudt, Scild.
 • Jan de Brune, Cleed.
 • Michiel van Cricki, Zadel.
 • Dieric van Hecke, Scild.
 • Amplonie van Hulst, Jacop Sproncx wyf,
 • Jan, f. Jans, clerc, Cleed.
 • Colaert Lescahier, Speg.
 • Loy vanden Bussche, Scild.
 • Jan Beausaert, Gorel.
 • Andries Langhe Jans Speg.
 • Jooris de Messere, Speg.
 • Michiel Walins, Scild.
 • Aelbrecht Sol, Cleed.
 • Heer Roelandt Keynyaert, Priest.
 • Meester Jan van Menninghen, Scild. (= Hans Memling)
 • Willem van Cricky, Glase.
 • Roegier van Troyen, Speg.
 • Jan van Benthem, Scild.
 • Jacop van Walleghem, Glase.
 • Pieter vander Nyeuwerborch, Scild.
 • Bertelmeeus van Melane, Scild.
 • Gheeraert de Meestere, Scild.
 • Anthuenis Lauwerens, Cleed.
 • Adriaen van Clarout, Zadel.
 • Gillis de Brune, Speg.
 • Anthonis Jacopszone, Goreel.
 • Anthonis Ysereel, Glase.
 • Cypriaen Rape, Scild.
 • Pieter van Dicke, clerc, Glase.
 • Lauwereins Hoppe, Scild.
 • Pieter de Vitte, Zadel.
 • Pieter Ruutteel, Goreel.
 • Jan vande Stalle, Cleed.
 • Clais Ottezeune, Scild.
 • Pieter de Cokere, Cleed.
 • Bastiaen Xpristus, Scild.
 • Cornelis Rycx, Scild.
 • Coenraet Mestuwaert, Cleed.
 • Rogier de Rue, Scild.
 • Passchier vander Meersch, Scild.
 • Jacop van Steenberghe, Cleed.
 • Matheeus van Scoonhove, Glase.
 • Cornelijs Annaert, Scild.
 • Jan van Belle, Cleed.
 • Joos Wiits, Cleed.
 • Jan Caes, Scild.
 • Jan Morillie, Scild.
 • Michiel de Cuennenc, Scild.
 • Jan van de Bogaerde, Glase.
 • Gheeraert Jan sune, Speg.
 • Jan Drabbe, Scild.
 • Jan Thubbe, Glase.
 • Pieter Casenbroot, Scild.
 • Heer Blasius, Priest.
 • Adriaen Marijn, Cleed.
 • Bertelmeeus Caerlle, Cleed.
 • Pieter Gousselare, Cleed.
 • Jan de Capeldere, Scildr.
 • Dieric de Corte, Scildr.
 • Pieter Gosse Ceedr.
 • Jan Kaerle, Ceedr.
 • Jacob van Huelle, Ceed.
 • Jesper vande Wynckele, Glase.
 • Pauwels Baron, Ceed.
 • P. de Mooer, Scild.
 • J. Menningen,
 • Gillis Bursse, Glase.
 • Jan van Cleem, Glas.
 • Collart Biaugeulle, Cled.
 • Stasse Bernards Scild.
 • Franchoys vande Pette, Scild.
 • Andris van Marye, Scild.
 • Willem van Ghaeldere, Sald.
 • Jan Willems van Eecke, Scild.
 • Cornilles Leeis, Glase.
 • Balten Drydon, Scild.
 • Antonis de Baerdemaker, Speg.
 • Jan de Hervy, Scild.
 • Loy de Poorter, dienaere, Sald.
 • Lowys de Langhe, Cleed.
 • Dydier Ryviere, Scild.
 • Albrecht Sol, Cled.
 • Gillis Schoutals, Scild.
 • Maerc vander Ryviere, clerc, Scild.
 • Jasper van Belle, Cleed.
 • Ipolijtte Hoeiman, Sadel.
 • Pertcevael Odolf, Speg.
 • Pieter Disserin, Speg.
 • Pieter vande Zane, Cleede.
 • Gillis Lauwerens, Cleed.
 • Roberecht Bolet, Gorel.
 • Jan Aertsone, Glas.
 • Cornelys van Westvoorne, Glase.
 • Jacop Louf, Cleed.
 • Adriaen Braem, Scild.
 • Ghijselbrecht de Poortere, Sald.
 • Felips Braem, Scild.
 • Francoeys de Paeu, Cleed.
 • Jacop Spronc, Cleede.
 • Roelant Suwaert, Scild.
 • Donaes Casenbroet, Scild.
 • Pieter Reteel, Goril.
 • Seberdin Joncroeij, Glase.
 • Joris Odolf, Speg.
 • Cornelys Aernoudts, Glas.
 • Vinsent vanden Bogaert, Glas.
 • Joes Smid, Scild.
 • Jan Borgrave, Scild.
 • Jan van Hilte, Pren.
 • Baltin Vermuelen, Glas.
 • Meester Antonis Halhout, Capel.
 • Dieric Witthooft, Zadel.
 • Jan van Lunnen, Cleed.
 • Jacop Goosyns, Zadel.
 • Gheeraert Verstrate, Zadel.
 • Fransois de Paeu, de jonghe, Cleed.
 • Jan Fabiaen, Scild.
 • Matheeus van Gyssegem, Scild.
 • Maerc Boudeyns, Scild.
 • Hegghebaert Gheeraerst, Scild.
 • Pieter Duwanylier, Zadel.
 • Donaes Fabiaen, Scild.
 • Vinsent Roels, Scild.
 • Pieter Heynnemans, Cleed.
 • Lodewyc Boels Scild.
 • Jan Hodolf, Spegh.
 • Philips Verheeke, Cleed.
 • Pauwels Zoetaert, Scild.
 • Adriaen Verbrugghe, Cleed.
 • Cornelis Verdonc, Scild.
 • Jan van Mussegem, Glase.
 • Kerstiaen van Stakenborch, Scild.
 • 1523, Meester Gheeraert Davit, Scild.
 • Jan Goosyns, Glase.
 • Adriaen de Zwave, Zadel.
 • Jooris de Meyer Scild.
 • Broeder Lenaert vande Reviere, Glase
 • Raphael de Busere, Scildere ende verlichtere
 • Claeys van Bucle, Gorel.
 • Willem Hodolf, Spegh.
 • Pieter Casenbroot, Scild.
 • Amandt Janszone, Cleed.
 • Aernout Zoetaert, Scild.
 • Anthuenis Lauwereins, Jonghe, Cleed.
 • Aernout Paeschendach Cleed.
 • Jooris Fratrissaert Cleed
 • Colaert Pusseel, Scild.
 • Pieter de Baselare, Cleed.
 • Pieter Reylof, Scild.
 • Beukel Heremans, Glase
 • Meester Jan Provoest, Scildere ende ruddere.
 • Dheer Cornelis Bernaert, Scilder ende foeylslager.
 • Jacob van Zooms, Scild.
 • Roberecht Datys, Goreel.
 • Lambrecht Lambrecht Scild.
 • Meester Aelbrecht Cornelis, Scild.
 • Jan de Baselaer, Cleed.
 • Alaert Claeis, Scild.
 • Dheer Adriaen Vijnne, Priester
 • Joos de Smit, Scild.
 • Gheeraert Pusseel, Scild.
 • Fransois vanden Broucke, Glase.
 • Cornelis Verwedde, Spegh.
 • Gheleyn van Galder, Zadel.
 • Fransois Dausy, Goreel.
 • Jan de Clerc, gheseyt van Jabbeke, Scild.
 • Jan van Wynsberghe, Scild.
 • Andries Claeis, Scild.
 • Fransois de Winter, Scild.
 • Anthuenis Meese, Spegh.
 • Jacop Goosins, Cleed.
 • Jan Nuest, Scild.
 • Jan Firmin, Scild.
 • Adriaen Becaert, Cleed.
 • Jan Wouters, Cleed.
 • Wouter vanden Polle, Glase.
 • Marc Dybrouc, Glase.
 • Jan de Paeu, Cleed.
 • Matheeus de Zwave, Zadel.
 • Cornelis Meese, Spegh.
 • Jacop Lauwereins, Cleed.
 • Pieter Mahieu, Zadel.
 • Jacop Baeyaert Cleed.
 • Lauwereins Bardt, Cleed.
 • Kerstiaen Zeranx Scild.
 • Thomaes Adriaens Glase
 • Zaerle Leys, Cleed.
 • Jan Blandeyn, Clerc ende scilder
 • Pauwels Verlinde, d’oude, Gorre.
 • Pieter de Witte, Clerc vanden smeden, zadel.
 • Cornelis de Cueninc, Scild.
 • Fransoijs Gossen, Cleersc.
 • Hughe Provost, Scild.
 • Steven van Mijnsbrugghe Scild.
 • Simoen Heremans, Glaes.
 • Pauwels Zoetaert, Scild.
 • Jan Fremijn, de jonghe, Scild.
 • Jacop Hoeijman, Zadel.
 • Ghelaude Hijtasse, Scild.
 • Jan van Butsele, Gorrel.
 • Cheeraert Foeijkijn, Ghelas.
 • Pieter Pieters, Scild.
 • Adriaen Fabiaen, Scild.
 • Pieter de Clivere, Scild.
 • Gillis Becaert, Cleers.
 • Lucas de Vischere, Glaes.
 • Adriaen Bosschaert, Scildr.
 • Maximiliaen Frans, Scild.
 • Jan vander Reviere, Cleers.
 • Gheeraert Luenis, Glaes.
 • Jan Derbij, Scild.
 • Vincent van Herterijcke, Scild.
 • Danneel de Pau, Cleer.
 • Pieter Hespijnc, Cleer.
 • Jan Vergauwe, Scild.
 • Ruffijn Fortijn, Sadel.
 • Ambrues Bensoen, Scild.
 • Jacop de Deckere, Stochouder, ghelasemaker
 • Pieter vanden Boeierie, Scild.
 • Mr. Adriaen Hysenbrandt, Scheildere
 • Fremijn Hapoort, Gorre.
 • Jan Bruneel, Gorrel.
 • Claeijs Lenaert, Scildr.
 • Joos Zoetaert, Scildr.
 • Pauwels Verlende, Gorel.
 • Willem Walinc, Scildr.
 • Joos Zwyns, Scildr.
 • Jasper Pyeters Glase
 • Andries Lauwereyns, Cleers.
 • Adriaen van Temseke, Scild.
 • Bertelmeeus Le Roey, Scild.
 • Hughe Fremijn, Scild.
 • Christiaen Verhaghe, Zaelm.
 • Pieter Dillevael, Spegh.
 • Jan Ghuermachtich gheseit Watken, Scild.
 • Michiel Verflute, Scild.
 • Jaques van Gravenberch, Scild.
 • Jan Zutterman, Scild.
 • Antuenis Roegier, Scild.
 • Jan Hobert, Cleers.
 • Bertelmeeus Noret, Zaelm.
 • Fabiaen de Meyniere, Scild.
 • Cornelis Verweet, Speg.
 • Pauwels Kokuut, Scild.
 • Simoen Pieters, Scild.
 • Maerten Ruelare, Cleers.
 • Jacop van Aveynes, Glase.
 • Jooris vander Raviere, Cleers.
 • Victoor Coedyc Glas.
 • Heer Adriaen van Polinchove, Priester ende Capellaen van Montbleru.
 • Pieter de Pau, Cleers.
 • Osten Provoost, Scild.
 • Gillis de Cuenijnck, Cleers.
 • Pieter van Vlisseghem, Cleers.
 • Willem van Hulle, Cleers.
 • Pieter Goosen, Cleers.
 • Rogier de Paeu, Cleer.
 • Anthuenis Caspeel, Ghore.
 • Claeys van Horne, Glas.
 • Gillis Buultyn, Glas.
 • Baptiste Lemere Glase.
 • Cornelis Coedyck Glae
 • Pieter Puseel, Scild.
 • Mr. Lansloot Blondeel Scild.
 • Jan de Mil, Scild.
 • Jan van Eeckele, Scild.
 • Steven Roelant, Cleers.
 • Dr Loy vanden Huuse, Foeilieslaghere ende scildere
 • Andries Hespijn, Cleers.
 • Lowys Hansens Gorr.
 • Lowys Blandeijn, Scild.
 • Jan de Chijen, Glas.
 • Lucas Alberecht, Glas.
 • Anthuenis Meese, de jonghe, Scild.
 • Dierijck Zutterman, Sadelare.
 • Cornelis Hoppe, Cleers.
 • Fransoeis Tanckere, Clers.
 • Jan Pusseel, Scild.
 • Joos Pusceel Scild.
 • Meester Caerle de Wulf, priester ende Cappelaen van Mombeleru
 • Flips vanden Ra, Cleed.
 • Pieter Malijnis, Scild. ende foile.
 • Joos Verbeecke, Scildere.
 • Rueberech Fabiaen, Scild.
 • Bertelmeus van Eestere, Blase.
 • Adam Vermuelene, Spege.
 • Joos de Kijen, Glase.
 • Jhesper Koedic, Glase. 1568
 • Jacop de Witte, Gorel.
 • Alberecht van Eeckele Scil.
 • Willem Symoens, Clerscr.
 • Jacop de Sceepene, Goreel.
 • Joos van Hulle, Cler.
 • Maerten Rougiiers, Scil.
 • Jacop Lanscheel, Sael.
 • Ghisberecht van Zoem, Scil.
 • Henderic de Visschere, Gelaz.
 • Goosen Gherarts, Gela.
 • Jacop de Kuenync, Clerscry.
 • 1576, Mr. Pieter Claeissins, Scilder ende verlichtre
 • Jan de Bazelare, Cleerscrij.
 • Matijs van Assene, Cleerscrij.
 • Sanders van Huuze, Fouleslager.
 • Pieter Lansel, Zadel.
 • Jacop van Huelle, Cleerscry.
 • Cornelis vander Eecke, Cleer.
 • Victor Laport, Gorel.
 • Jan Lanssel, Zadel.
 • Christoffels Lansel, Zadel.
 • Jan Veldeken, Zadel.
 • Pieter van Essche, Zadel.
 • Andries Heyneman, dou[de] Gorel.
 • Steven de Clerck, Zadel.
 • Arnout Gerazymus, Gorel.
 • Bertelmeus Lippens, Scilde.
 • Adriaen Anssens, Gorel.
 • Gilyame Boudens, Gorel.
 • 1584, Fransoeis de Kyen, Glase.
 • Pauwels Lapport Gorel.
 • Adriaen van Vlissegem, Cleer.
 • Jan van Ollebeke, Gorel.
 • 1584, Mr Pieter Pourbusse, Scilder, Starf Deken
 • 1584, Claeis Pinsel stoff starf, beede in een jaer.
 • Jan de Vijstre, Glase.
 • Goes de Kyen, Glase.
 • Mr Fransoeis Pourbusse, f. Pieters, Scilde.
 • 1584, Claeys ver Brugghen, Scilde.
 • Pieter Coedyck, Glase.
 • Gilyame van Bomele, Glase.
 • 1584, Wulfaert Coedyck, Glase.
 • Claeys van Bomele, Cleer.
 • Jan Gherarts, Glase.
 • Quinten van Bomele, Cleer.
 • Mr Karstiaen Gherolf, Glase
 • Herreman Prys, Glase.
 • Gillis Boudewyns, Scilde.
 • Ricquaert Prys, Glase.
 • Bernaert Bondu, Cleer.
 • Joos Bondu, Scilde.
 • Jaques vande Coornusse, Scilde.
 • Guilyame Benson, Scilde.
 • Jacop Meesse, Scilde.
 • Jan Benson, Scilde.
 • Ambrues Benson, Scilde.
 • Alberecht ver Eecke, Scilde.
 • Jan de Mallines, Foilieslager ende scilder.
 • Jaques van Westende, Glase.
 • Jan Becke, Glase.
 • Victor Coedyck, Glase.
 • Cornelis ver Becke, Scilde.
 • Heindery de Vyssche, Glase.
 • Heer Marten van Langhendorpe, capelaen vanden Ambochte.
 • Heer Jan de Kamen, capelaen vanden Ambochte.
 • Lowys Hanssens, Goreel.
 • Michiel de Poes, Gelase.
 • Amandt Boudens, Scheilder.
 • Anthuenis van Heestere, Gelase.
 • Joos Lippens, Scheilder.
 • Louys Croes, Gorel., 1603
 • Fransoeys Noret, Zadel., 1605
 • Jan Croes, Goreel., 1580
 • Pieter Ghyoot, Ghelase.
 • Joos Pusseel, Gor., 1605
 • Claeis Cordyer, Glase, 1605
 • Jooris van Hoochstraten, 1605
 • 1605, Mr Gillis Claeissins, Scildere.
 • Nicolaeis de Visschere, Glas.
 • Mr Matheus de Kyen, Glas.
 • den 19 Julius, fs. Anteunis, Mr Pieter Antuenis Claeissens, Scilder, starf Deken 1608
 • Jan Boudens, de jonghe, Gorrel., 1610
 • Jan Boudens, dhoude, Scild., 1611
 • Jan Wouters, Cleerc., 1611
 • Gheeraert Pieters, Scild., 1612
 • Steven de Schepene, Gorel., 1612
 • Huberecht Coedyck, Glase., 1618
 • obiit anno 1612 den 17en maerte, Pierson Claeyssins, Scild., fs. Mr. Pieter en Petronella Roelants,
 • Jan van Heestere, Glas.
 • fs. Pieters, obiit anno 1613, den 18en Janewarius, Mr Antuenis Claissins, Scild.
 • Claeis Pinsel, de jonghe, Scild.
 • Claeis Pinsel, dhoude, Scild., 1617
 • Jooris Caene, Zadel., 1617
 • Jooris Croes, Goreel., 1617
 • Jan Thylman, Boom., 1620
 • Franschoys Saroen, Gore., 1620
 • 1622, Remy Stalpart, Scilder.
 • 1622, Jaques Joneau, Scilder.
 • 1622, Pieter Dutoy, Scilder.
 • 1622, Guilliame van Nuffele, Scild.
 • Franschoys Saroen, Gorel.
 • 1620, Mr Pauwels Pot, Glas.
 • Jan van Gulleken, Schilder.
 • 1625, Fransois van Hoost, Schildre.
 • 1623, Mr. Pieter Claeissins, Scilder.
 • 1623, Mr Ferdynande Bart, Scild.
 • 1623, Jan Suys, Scild.
 • 1625, Jan Caene, Zadel.
 • 1625, Mr Ghelein Vroilinck, Scilder.
 • 1626, Lieven Noret, Sadelaer.
 • 1628, Sanders Spillebeen, Gremacker., stierf op den Goeden Vridach, ende was drie maels deken in sinnen tyt,
 • 1629, Christoffels Bogaert, Schilder.
 • 1630, Joos vander Riviere, Scild.
 • 1631, Jaques de Scheppene, Goreelmackere.
 • 1631, Adriaen Ansens, Goreel.
 • 1630, Joos vander Riviere, Scilder.
 • 1632, Maxemiliaen Janssens, Scild.
 • 1632, Joos van Windeken, Scild.
 • 1632, Jan Smeydynck, Scild.
 • 1633, Jan Bart, doude, Glase.
 • 1634, Jaques Sybrecht, Scild.
 • 1634, Jan Beke, Scild.
 • 1635, Joos Verbrugghe, Scild.
 • 1635, Nicolais Blomme, starf stehouder, Scild.
 • 1635, Pieter de Roose, Goreel.
 • 1635, Maliaer Dulst, Glasem.
 • Jan Backe, Glase.
 • 1635, Fransoeis Brant, clerck, Spegelmaker., 34 jaer
 • 1637, Jaques de Kuenynck, Glase.
 • 1637, Fransoeis de Schepene, Goreel.
 • Ghysbrecht Janssens, Scild., 1637
 • 1638, Jaques Clement, Sad.
 • 1638, Jeronimus Bockman, Glas.
 • 1638, Mr. Toussain de Kuenynck, Glas.
 • 1639, Cristiaen de Smit, clerck, Sadel.
 • 1639, Pauwels Beke, Glase.
 • 1640, Pieter du Blom, Sadel.
 • Passchier de Brauwere, Schild.
 • Pieter van Hove, Schild.
 • Guilliame de Corte, Glas.
 • obiit 1641, septembre 3, Joannes de Vriendt, Schild.
 • obiit 1643, den eersten dissember, Lowis de Vriendt, Schild.
 • Joannes Rycx, Scilder.
 • 1641, Jaspar Coedyck, Glase.
 • Adriaen Isebaert, Gorel.
 • 1647, Bernaert Firkens, Glase.
 • 1647, Jan Maes, Glase.
 • 1647, Jan van Mullem, Glase.
 • 1647, Wendelinus van Gulcken, Clerc ende scilder
 • 1648, Guilliame Druane, Zadel.
 • 1649, Lauwereyns Isebaert, fs. Adriaens, Gorel.
 • 1649, Michiel van Heestere, Glase.
 • 1649, Sarel Beterel, Glase.
 • 1649, Matthys Rycx, fs Jans, Scild.
 • 1649, Dheer Gillis van Wyndeken, Scild.
 • 1650, Heer Thomaes Crispin, Cappellaen.
 • 1651, Sarel Houtemarck, Glase.
 • 1651, Geeraert Dulster, Zadel.
 • 1652, Jacop van Heestere, Glase.
 • 1652, Gabriel Vercuydt, Glase.
 • 1653, Jan Grof, Goreelmaker.
 • Antoni van Eecter, Glase.
 • Jan Clacens, Scild.
 • Lauwereins de Vrindt Scild.
 • Aernouet Roels, Gorel.
 • Jan Batiste Clasens, Scild.
 • 1656, Fransoys Puesens, Scild.
 • 1656, Gillis Lermyte, Gorel.
 • 1656, Jan Noredt, Salm.
 • 1658, Piter Dount, Glas.
 • 1658, Joos Valke, Glas.
 • 1658, Domyn Blomme, Gorel.
 • 1659, Donaes de Schepen, Gorel.
 • 1659, Hieronimus Hertawer, Scild.
 • 1659, Herman de Corte, Sadel.
 • 1660, Franchoys Valcke, Glas.
 • 1660, Policarpus Delschot, Scild.
 • 1661, Joos vande Riviere, Glas.
 • 1661, Hr Pieter vanden Dorpe, Capp.
 • 1662, Marcus Bollart, Scild.
 • 1663, Andries van Heester, Glas.
 • 1664, Alexander Spelebin, Grel.
 • 1663, Jan Boone, Glase.
 • 1665, Lowis Stoet, Glas.
 • 1666, Gaspar Codick Glas.
 • 1663, Boudewin Bedet, Scild.
 • 1667, Pieter de Brune, Scil.
 • 1667, Jan Gilson, Scil.
 • 1668, Nicolaes de Ras, Schilder.
 • 1668, Pauwels Rickx, Schilder.
 • 1669, Jan Bertholomeus, Schilder.
 • 1669, Mr. Jacobus Govaert, Schilder.
 • 1669, Jan van Guilck, Schilder.
 • 1670, Jaques de Grof, Goreelmaker.
 • 1671, Jacobus van Oost, Schilder.
 • 1671, Pieter de Winter, Schilder.
 • 1671, Pieter Lobelle, Glas.
 • 1672, Pauwels van Daele, Glas.
 • 1672, Grigorius de Vogelaer, Scild.
 • 1672, Jan Valijn, Schyld.
 • 1673, Pauwels Gerlof, Schyld.
 • 1673, Boudewijn Mulyer, Glas.
 • 1672, Nicolaes Ricx Schilder.
 • 1675, Jan Penninck, Schilder.
 • 1675, Anthone Bolart, Schilder.
 • 1675, Jacobus Busens, Glase.
 • 1676, Jan Boone, Glase.
 • 1676, Pauwels Ricquaert, , Schild.
 • 1676, Boudwyn Lermyte, Grel.
 • 1677, Cornelis de Witte, Glase.
 • 1677, Jan Maes, Schild.
 • 1677, Adriaen Clemens, Zade.
 • 1677, Robert Spellebeen, Grel.
 • 1678, Jan Noret, Sadellaer.
 • 1678, Jaques van Valckenburch, Glaselet.
 • 1678, Jan de Grave, Schilder.
 • 1678, Pieter de Mey, Glaesemaecker.
 • Aernoudt de Roose, Schilder.
 • 1679, Jacobus Spillebeen, Goreellet.
 • 1679, Francois Blomme, Glas.
 • 1679, Otto Poels, Glas.
 • 1679, Joos van Guylck, Schilder.
 • 1680, Cornelis van Kaukercke, Schilder.
 • 1680, Cataline de Smydt, Grelmaeckers huysvrauwe.
 • 1681, Jan Penevile, Schylder.
 • 1681, Robert Valcke, Sadellaer.
 • 1681, Gillis Blomme, Gasse.
 • 1682, Cristiaen de Wulf, Glaesemaecker.
 • Andries Spillebeen, fs Alexander, 1684. gorielmaker, is int uitgaen van tjaer 1682, gestorven tot Betavia, in Oost-Indien, wiens ziele Godt genaedich sy,
 • 1685, Adriaen de Grouve, Goreelmaker.
 • 1686, Jan Baeke, Glasemaecker.
 • 1687, Aernoudt van Gulick, clerck, Glase.
 • 1687, Passchier de Prest, Glasemak.
 • 1688, Carel Flipe Deral, Schylder ende schyldragher.
 • 1688, Jan Baptiste Cobrisse, , Scilder.
 • 1689, Huibrecht Lemeere, Goreelm., 2 mael deken,
 • 1689, Francois de Brune, Glaesemaecker.
 • 1690, Martinus Volcke, Saelmaker.
 • 1690, Joannes Mulet, Schilder.
 • 1690, Pieter Mulet, Schilder.
 • 1690, Paulus Rickx, Schilder.
 • 1691, Gabriel Vercuidt, Glasemaecker.
 • 1692, Fransoeis Coppein, Schilder.
 • 1692, Cornelis Verhove, Schilder.
 • 1693, Lowis van Nieuwkercke, Schilder.
 • 1693, Pieter Roose, Goreelmaker.
 • 1693, Jacobus Dhondt, d’houde, Glasemaker.
 • 1693, Emanul du Tier, Schilder.
 • 1693, Bernart Penneville, Schilder.
 • 1694, Carel de Blecker, Clerck vanden ambocht.
 • 1695, Pieter de Velaerre, Glasemaker.
 • 1695, Joachem Hoevenaghel, , Glas.
 • 1696, Ferdinande Dhaene, 7 mael Deken, Glase.
 • 1696, Anthone d’Aemer, Schilder.
 • 1696, Jan Norret, de jonghe, Saelmacker.
 • 1697, Adriaen Clement, Glasemaker.
 • Franscois de Schepene, Goreelmaker.
 • 1697, Vincent Pardon, Schilder.
 • Jacob Maleise, Schelder.
 • May 1699, Augustin Boone, 2 mael deken, Ghelaesemaeker.
 • 1699, Jan Spillebeen, Let, Goreelmaecker.
 • 1699, 4 October, Melchior Coppe, Let, Saelmaeckers.
 • 1700, April, Jan de Stickere, Let, Glasem.
 • 1700, Anthone Potie, Schilder.
 • 1700 October, Machiel Callewaert, Goreelmacker, eens deken.
 • 1701, Alexander Spillebeen, Ghoreelm.
 • 1702, Alexander Spillebeen, de houdde, Ghoreelamecker.
 • 1703, Nicolaeis Vleys, heeft betaelt zyn doodtschuldt op den 10 October, onder ’t let schilders.
 • 1703, Jan van Meuninxhove, Schilder.
 • 1704, Maerten Langeraert, Glaesemaker.
 • 1704, Jan Noiret, Saelmaecker.
 • 1705, Pieter Brackenei, Scheilder.
 • 1705, Jan Ramon, Schilder.
 • 1706, Pieter van Meunincxhove, Schilder.
 • 1706, Pieter Verhaghe, Schilder.
 • 1706, Vincent vander Haghe, Saelmaecker.
 • 1706, Anthone Caesteker, Glasemaecker.
 • 1706, Pieter de Mey, Glasemaecker.
 • 1706, Adriaen Frans, Schilder.
 • 1706, Jacop de Keysere, Glasemaecker.
 • 1707, Gregorius Boudeloo, Schilder.
 • 1707, Maerten Mulier, Glasemaecker, 1 Deken.
 • 1708, Lievynnis Dickx, Glasemaecker, 1 Deken.
 • 1708, Clement Denewet, Schilder.
 • 1709, Jacop Catelaen, Schilder.
 • 1709, Steven Karon, Saelmaker.
 • 1709, Franssois Roose, Schilder.
 • 1710, Alexander l’Hermite, Ghereelmaker.
 • 1710, Olivier Huybrechts, Schilder.
 • 1710, Gabriel vander Brugghe, Schilder.
 • 1711, Jacop Dhont, Glasemaecker.
 • 1711, Lowijs de Deyster, Schilder.
 • 1713, Joseph van Windekens, Schilder.
 • 1713, Martinus de Stickere, Glaesmaecker.
 • 1714, Guleame de Baene, Gereelmaecker.
 • 1714, Carolus Maelfeijt, Schilder.
 • 1714, Pieter Malijse, Schilder.
 • 1715, Lowis Reepinck, Clerck en schilder.
 • 1715, Pieter Huijberechts, Schilder.
 • 1716, Jacobus Vercuijt, Glasemaeckers.
 • 1716, Pieter Geleij, 2 deken het let saelmaeckers.
 • 1717, Pieter van Bruijnstraete, Schilder.
 • 1717, Guilliame Spijndler, hout deken, hout deken schilder.
 • 1718, Pieter de Groeve, Goreelmaecker, governuer.
 • 1718, Pieter van Valckenburg, December Glasemaecker.
 • Marcus van Duvene, schelder ende
 • Joseph vanden Kerchove, schelder,
 • Dese 2 breiven hebben huenne dodtschult opgelet in het jaer 1718, schlders
 • 1719, Judocus Arschot, Schelder.
 • 1719, Pieter vander Heecke, Glasemaecker.
 • 1719, Fransoeis Jamijn, Schelder.
 • 1719, Innasus de Wijtte, Schelder.
 • 1719, Op den 24 November, heeft betaelt zyne doodtschult, Fransoijs Sakemijn Schyldeer.
 • 1719, Korneles van Hackere heeft syn doodtschuldt opgeleydt volgens syn bryfken, Schyldeer.
 • 1720, Korneelees Galee, heeft syn doodschult betaelt op den 11 Jannewary
 • 1720, Pieter Masyn, inde maent Juny, Glaesemaecker.
 • 1720, Maerten vande Steene, filius Victor d’oude, Goreelmaecker.
 • 1721, Pieter Fierens, Glasemaker.
 • 1721, Victor vander Steene, doude, ouden deken, Goreelmaker.
 • 1721, Frans vander Heecke, Glasemaker.
 • 1721, Jan Baptiste Herregouts, Schilder.
 • 1723, Jacques de Schepene, Goreelmaeker.
 • 1723, heeft Frans de Mey syn doodtschult opgeleyt onder het let Schilders.
 • 1724, Joseph Moenaert, Glasemaeker, inde maent December
 • 1725, Joseph Hardy, Glasemaeker.
 • 1726, Frans Passee, Glasemaeker, February
 • 1726, Guillame Verhulst, Zadelaere.
 • 1726, Michiel Valkenburgh, Glasemaecker.
 • 1726, Bernardus Spindler, Schilder.
 • 1727, Jacob Boelinck, Schilder.
 • 1727, Adriaen Cent, d’oude Zadelaer.
 • 1727, Bartholomeus Casteckere, Glasemaecker.
 • 1727, Vincent Cent, Zadelaere.
 • 1727, Robert Valcke, Zadelaer.
 • Victor vande Steene, 1 deken, Goreelmaecker.
 • 1727, Jacobus Mulier, Glasemaecker.
 • 1728, Gillis Hemmery, Schilder.
 • 1728, Pieter Clement, Glasemaecker.
 • 1729, Joseph vander Steene, Goreelmaecker.
 • 1729, Albertus de Groeve, 1 deken, Glasemaecker.
 • 1730, Remy de Have, 1 deken, Glasemaecker.
 • 1730, Guylliame vanden Houvere, Schilder.
 • 1731, Jacobus Marye, Goreelmaecker.
 • 1731, Jacobus Lermyte, Goreelmaecker.
 • Carel Derael, fs Carel, gestorven in Oost-Indien ten jaere …. Ende syne zielmisse is gedaen den 8en Meye, 1732.
 • 1732, Jacobus Herreboodt, 1 deken, Schilders.
 • 1732, Jacobus Bougon, 1 deken, Zaedelaer.
 • 1733, Andries Donnij, Glaesemaecker.
 • 1733, Joseph Coppijn, Schilder.
 • 1733, Jan van Coetsem, Schilder.
 • 1733, Jacop Donnij, Glaesemaecker.
 • 1734, Joseph Aneca, Schilder.
 • 1734, Servaes vande Steene, Goreelmaecker.
 • 1734, Pieter Vervaeke, Schilder, deken
 • 1734, Jan van Hoestenberghe, Schilder, deken.
 • Jan van Damme, Groeelmaeker, 1737
 • 1735, Joannes Reppinck, schilder en clercq van desen ambachte, gestorven
 • 1735, Carel de Stickere, eens deken Glasemaeker.
 • 1736, Joannes de Poorter, Schilder.
 • 1736, Christiaen van Hoestenberghe, schilder en clercq van desen ambachte
 • 1739, Franchois Maertens, Goreelmaker, deken
 • 1739, Martinus Valcke, Glasemaeker, deken.
 • 1740, Carel van Noordover, Glasemaecker, overleden gouverneur vanden ambachte
 • 1740, Jan de Grouve, Glasemaker.
 • 1741, Jacobus Suweyns, Schilder.
 • 1741, Nicolaeis Roos, eens deken, Schilder.
 • 1741, Franchois de Vos, Goreelmaker en gouverneur
 • 1744, Ferdinande Labus, Salmaker, deken.
 • 1745, Joannes de Buysere, Glasemaker en gouverneur
 • 1745, Franchois de Schepene, ouden deken, Goreelmaker.
 • 1742, Straft François Dhondt, Schilder.
 • 1747, Adam Ely, Glaesemaecker.
 • 1747, Augustijn Lobberecht, Schilder.
 • 1747, Jan Baptiste Valcke, Zadelmaeker.
 • 1747, Carel de Grendel, Glasemaker.
 • 1748, Jacques de Rael, Schilder, 2 mael deken.
 • 1750, Joseph Lermite,
 • 1750, Jooris Wils, Schilder, 1 deken
 • 1751, Fransois Pilliet, Glasemaeker.
 • 1753, Cristoffel Agys, Schilder, 1 deken .
 • 1753, Jan vander Schage, Zadelmaeker, 1 deken.
 • 1755, Jan Bevernagie, Glasemaker.
 • Franchois Aernouts, Glasemaker, 1755.
 • 1756, Baltazar Minne, Zadelmaker.
 • 1756, Jan Lermytte, 2 mael deken Goreelmaker,
 • 1757, Joannes Agys, Schilder.
 • 1759, Jacobus Valcke, 1 deken Zaedelaer,
 • 1759, Joannes Janssens, 1 deken Goreelmaecker,
 • 1759, Franscois Maeyens, oude gouverneur Glaese,
 • 1760, Jacobus Allynck, oude gouverneur Glasemaecker,
 • 1760, Albertus de Mey, Schilder, gouverneur
 • 1760, Gillealmus de Jonghe, Glasemaecker.
 • 1761, Eustagius Malfeyt, deken, Schilder.
 • 1761, Michiel Moennaert, Schilder.
 • 1761, Dominicus Maertens, out deken, Goreelmaker.
 • 1761, Jan Dieperinck, Schilders, oudt deken.
 • 1762, Joris, fs Joris Wils, Schilder.
 • 1762, Jacobus de Havé, Gelasemaeker, houden deken
 • 1763, Gillis Gerneels, Schilder, verongeluckt tot Blankenberghe in de kerke,.
 • 1764, Plipphus Agys, Schilder.
 • 1769, Judocus Frijclo, Glaesemaecker, eens deken
 • 1765, Carel de Stickere, Glasemaker, eens deken, overleden den 5 Junius.
 • 1765, Dominicus Rippynck, Schilder
 • 1765, Anthone de Wilde, 1765, Sadelmaecker.
 • 1765, Martinus Tilleman, Glasemaker, eens deken, stierf op den 28 october, op ons ambaghts camer subit, besigh synde met eeten, savons ten 7 uren en alf, per memorie,.
 • 1765, Jacobus Plasschaert, Schilder.
 • 1767, Andries Lerremite, Glasemaeker, eens deken.
 • 1767, Jacobus Bolinck, Schilder.
 • 1768, Alexander Coppe, Sadelaer, eens deken.
 • 1768, Carel Noos, Schilder, gouverneur en actueelen clercke.
 • 1768, Jan de Stickere, Schilder.
 • 1768, Jan Kleyn, Schilder, oude gouverneur,.
 • 1769, Pieter de Grouve, Goleermaker.
 • 1768, Jan Gambie, Glaesmaecker, eens deken.
 • 1769, Heinderick Anthone Coppyn, Schilder.
 • 1769, Lodewyck Vermeesch, Schilder.
 • 1769, Pieter Ely, Glaesmaeker, eens deken.
 • 1770, Jan de Buisere, Glaesemaecker.
 • 1770, Pieter Suweijns, Schilder, eens deken.
 • Jacobus Deck, filius overleden den …. 1771,
 • 1772, Joseph d’Hou, Schilder.
 • 1773, Martinus de Lessue, eens deken glaesmaeker, overleden 11 Maerte.
 • 1774, Guillelmus Jack, Glaesmaeker, overleden 19 February, oude gouverneur.
 • 1774, Joannes Coppyn, Schilder, overleden 15 July.
 • 1775, Vincent de Schepene, Goreelmaecker.
 • 1776, Lodewyck Valcke, Saedelmaecker, overleden in July.
 • 1776, Ferdinandus van Houtrive, Saedelmaecker, overleden 27 September.
 • 1779, Frans Vervaeken, Schilder, overleeden den 26 January.
 • 1779, Pieter van de Vyver, Schilder, overleden 24 November.
 • 1780, Jan vanden Asschen, Schilder, overleden 3 January.
 • 1781, Martinus de Lessue, Winloosser, is overleden.
 • 1782, Adrians Noos, , Schilder, oudt deken, overleden den 5 Meye .
 • 1782, Joseph Coppyn, Schilder, overleden den 10 Ost.
 • 1784, Jacobus Maeyens, Glaesemaecker.
 • 1784, Andries Bergeer, , Glaesemaecker.
 • 1784, Jacobus van Hoestenberghe, Schilder, oudt deken.
 • 1784, Jacobus Provoost, Schilder, out deken.
 • anno 1786, Joseph vande Steene, Glaesmaeker, overleet in het hospitael in Brugghe.
 • anno 1786, Carel de Stickere, fs. Jan, glaesmaeker, overleet in het hospitael in Brugghe.
 • anno 1787, op den 10. july is overleeden Jacobus de Smidt, schilder, ouden deken, is begraven op St. Salvators kerkhof nevens het groot kruis, gedregen ten grave door oude dekens en gouverneurs
 • anno 1788, op den …. July is overleden Jacobus Brunstraede, schilder, ouden deken is begraven op s. Walburge.
 • anno 1788, overleden Anthone Janssens, deken, verhongeluck in het waeter
 • anno 1789, 1 December, overleden Joseph Dieperinck, meester Gelasemaeker,
 • anno 7 April 1790,, overleden Erasimus van Houtrive, Meester Sadelmaeker.
 • anno 28 Juny 1790, overleden Jacobus Valcke, Saedelmaeker.
 • 1791, 8 July, overleden Gulame Verbandt,
 • 1791, den 16 Julius, overleden Joseph Paryn, meester glaesemaecker.
 • 1791, den 7 Augustus, is overleden Adriaen Jansens, Grelmaker en is begraven op S. Anna, mester.
 • 1792, den 19 January, is overleden Petrus Joseph Kerckhove in het hospitael
 • 1791, October, is overleden Martinus Valcke, Glasemaecker, begraven St.-Jacobs.
 • 1792, den 15 July, is overleden Pieter Ageis, Schilder.
 • 1793, den 26 February, is overleden Jacobus van Noordover, Glasemaeker en is begraven in het ospitael.
 • 1794, den 5 Maerte, is overleden Guillielmus van Wiedt, in het hospitael, deken schelders geweest in het jaer 1781, en begraven met eenen vollen dienst gelyk een ouden deken
 • 1794, is overleden den persoon van Jacobus Tilleman, fs. Martinus, en is begraven in het hospitael den 2 october als vry meester schilder
 • 1795, den 2 July is overleden Joannes Suermon, schilder, en is begraven te St. Walburghe kerkhof
 • 1796, den 20 Januaryus is overledenFranscois Hoedt, goreelmaeker in zijn dekenschaere, en hy heeft tweemael deken geweest en is begraven tot de Paters Discalsen in het panthof.
 • 1797, den 30 April is overleden Jacobs de Have, Glaesemaeker, in zyn leven deken geweest van het let schilders en is begraven in het hospitael den 2 Meye 1797
 • 1798, den 11 Augustus is overleden Martinus Syoens, fylius Joseph, geboortig van Daeseele, in den ouderdom van 71 jaeren, begraven in St.-Jacobs kerke, in Brugge, meester onder het let schilders.
 • 1799, den 13 meye is overleden Joannes Gambie, filius Jan, in den ouderdom van 61 jaeren, eens deken geweest onder het let glaesemakers en is begraven in St-Jacobs kercke,
 • 1801, den 23 februarius is overlenden Joannes de Laheye, en heeft deken geweest onder het let glaesemaekers en is begraven tot Sinte-Anna kerkke